bliss

MAGAZYN LIFESTYLOWY

Urszula Pasławska

Politycy PiS łamiąc niezależność Trybunału i zasadę trójpodziału władzy przywracają fundamenty ustroju obowiązującego w PRL. Jak na ironię losu dokładnie w dniu 22 lipca, czyli największego święta Polski Ludowej, rocznicy uchwalenia Manifestu Polskiego Wyzwolenia Narodowego...

Michał Boni

Kiedy idziesz w tłumie „spacerowiczów” przez Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat spod Pałacu Prezydenckiego, czy Sądu Najwyższego pod Sejm, albo do parku na tyłach budynku Senatu, to czujesz moc wspólnoty, swobodę oddechu w piersiach.

Mateusz Kijowski

Okazuje się, że kiedy mówiliśmy na początku o demokracji, różnie ją rozumieliśmy. Dzisiaj widać to szczególnie wyraźnie. Jednym chodziło o demokrację. Innym o dyktaturę, tylko naszą.