PiS zwolni wszystkich pracowników w mediach publicznych! Zatrważające kulisy rządowych planów

Media publiczne czeka wielka rewolucja
Media publiczne czeka wielka rewolucja Fot. TVP
Projekt ustawy medialnej mimo kontrowersji został przyjęty. Zakłada, że trzy publiczne instytucje będą „państwowymi osobami narodowymi”, a ich obecni pracownicy stracą pracę po trzech miesiącach od momentu, gdy dokument pojawi się w Dzienniku Ustaw. Nadzorem zajmie się Rada Mediów Narodowych, a rola KRRiT zostanie mocno ograniczona.

Do zadań mediów narodowych należeć będzie upowszechnianie stanowisk Sejmu, Senatu, prezydenta, premiera, NIK i Rzecznika Praw Obywatelskich. TVP, Polskie Radio (i 17 regionalnych rozgłośni) oraz Polska Agencja Prasowa mają także prezentować głosy partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pożytku publicznego.. Rola KRRiTV zostanie ograniczona - nie będzie miała ona wpływu na wybór władz mediów publicznych czy rozdział środków abonamentowych.

Z ustawy wynika, że nadzorem mediów zajmie się Rada Mediów Narodowych, złożona z pięciu członków - dwóch wybranych przez Sejm, dwóch - przez Andrzeja Dudę i jednego wybranego przez Senat. Każdy kończąc trzyletnią kadencję ma prawo ją odnowić na ten sam okres. Jeden z pięciu zostanie powołany na przewodniczącego decyzją Marszałka Sejmu, a jego odwołanie nastąpi tylko, kiedy sam zrezygnuje. On też zdecyduje choćby, kto zostanie dyrektorem danego medium i kto przestanie nim być.

Przewodniczący wspólnie z pozostałymi członkami RMN będzie m.in. nadawać statusy mediom narodowym i dysponować ich funduszem. Co roku stworzą także sprawozdanie z działalności przed Sejmem, Senatem i prezydentem, informując o najważniejszych problemach.


W mediach narodowych pojawią się społeczne rady programowe, by realizować misję publiczną. Takie rady składać mają się z 9 do 15 osób, które zgłoszą m.in. Kościół Katolicki, organizacje rolników czy PAN. Działania wybranych członków potrwają trzy lata.

Misja publiczna zostanie opracowana na kilka lat przez dyrektorów, powstaną też roczne plany programowo-finansowe. Wstępną wersję oceni społeczna rada programowa. Ostatecznie zatwierdzi ją RMN - oba plany zostaną podane do wiadomości publicznej.

Media zostaną sfinansowane m.in. z wpływów z Funduszu Mediów Narodowych i państwowych dotacji. Działalność gospodarcza będzie wymagać zgody RMN. Fundusz zasilą m.in. środki z abonamentu rtv - on jest podstawą finansów mediów.

źródło: wyborcza.pl

Napisz do autorki: karolina.blaszkiewicz@natemat.pl

Trwa ładowanie komentarzy...