PiS przedstawił projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. "Kontrole PIP bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy"

Projekt ustawy PiS przewiduje zwiększenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy.
Projekt ustawy PiS przewiduje zwiększenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Fot. Filip Klimaszewski / Agencja Gazeta
Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło właśnie projekt ustawy o "wynagrodzeniu minimalnym", który ma trafić do konsultacji społecznych. Niektóre z proponowanych zmian: 12 zł stawki minimalnej za godzinę pracy, niezapowiedziane wizyty PIP, walka z nadużyciami ze strony przedsiębiorców.

Celem ustawy, jak czytamy w uzasadnieniu, jest "przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych oraz wprowadzenie ochrony osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie". Minimalna stawka godzinowa, ustalona na 12 zł, obejmuje również osoby samozatrudnione.
Szczególną uwagę zwracają fragmenty dotyczące kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. "Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy: 1. kontroli przestrzegania przepisów pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli przepisów dotyczących legalności zatrudnienia w zakresie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4" – czytamy w projekcie.
Ponadto inspektorzy PIP będą mogli nakazać przedsiębiorcy natychmiastową wypłatę minimalnego wynagrodzenia. Firmy zostaną też zobowiązane do prowadzenia ewidencji czasu pracy osób samozatrudnionych. Ustawa nie obejmie umowy cywilnoprawnej zawartej przez radcę prawnego oraz pełnomocnictwa udzielanemu adwokatowi przez klienta. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca tego roku.
źródło: MPiPS
Trwa ładowanie komentarzy...