PiS skutecznie powołuje pierwszy sąd ludowy. Sejm przyjął ustawę o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji

Sejm przyjął projekt ustawy powołującej komisję weryfikacyjną ds. reprywatyzacji.
Sejm przyjął projekt ustawy powołującej komisję weryfikacyjną ds. reprywatyzacji. Fot. Franciszek Mazur/ Agencja Gazeta
W piątek Sejm przyjął projekt ustawy powołującej do życia nowy rodzaj quasi-sądu administracyjnego, czyli komisję weryfikacyjną ds. reprywatyzacji. Dziewięcioro jej członków będzie legitymować się statusem sekretarzy stanu Ministerstwa Sprawiedliwości, a za ustalenie skład komisji odpowiedzialny będzie rząd. W jej kompetencjach będzie natomiast m.in. odbieranie nieruchomości, które zostaną przez nią uznane za zreprywatyzowane bezprawnie.

Już w październiku ubiegłego roku kulisy formowania tego nieznanego wcześniej polskiemu porządkowi prawnemu organu usytuowanego na pograniczu władzy sądowniczej i wykonawczej opisywała w naTemat Anna Dryjańska. – Państwo przestanie być teoretyczne, zacznie działać. Nie będzie ulegać cwaniakom – zapowiadał wówczas minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Projekt Prawa i Sprawiedliwości szybko zyskał poparcie części warszawskich środowisk lewicowych, ale krytycznie odniósł się do niego były minister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL, a dziś wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. "Wątpliwości wzbudzają proponowane rozwiązania szczegółowe. Dotyczy to konstrukcji rozwiązań polegających na połączeniu kompetencji organu władzy wykonawczej z uprawnieniami z zakresu władzy sądowniczej i wprowadzeniu szczególnego trybu postępowania administracyjnego" – ostrzegał.

Dziś wiadomo już, że komisja otrzyma kompetencje do utrzymywania lub uchylania decyzji reprywatyzacyjnych i podejmowania decyzji o ewentualnym pozbawieniu obecnych właścicieli nieruchomości uznanych przez nią za zreprywatyzowane bezprawnie. W kompetencjach komisji znajdzie się także prawo do przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia z odpowiednimi wytycznymi i szereg innych kompetencji.

Napisz do autora: jakub.noch@natemat.pl

Trwa ładowanie komentarzy...