Tak wygląda okładka darmowego podręcznika. Premier i minister pokazali "Nasz elementarz"

Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska zademonstrowała "Nasz elementarz"
Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska zademonstrowała "Nasz elementarz" Fot. TVN24
Wiadomo już, jak będzie wyglądała okładka pierwszej części darmowego podręcznika dla klas pierwszych szkół podstawowych. Okładkę "Naszego elementarza" zademonstrowali premier Donald Tusk i minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska. – Podręczniki mają być wieloletnie, będą własnością szkoły i będą wypożyczane uczniom – powiedziała minister.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej premier i minister edukacji poinformowali, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o darmowym podręczniku.

– To propozycja kompleksowych, oczekiwanych od lat zmian. Cel, jaki sobie postawiliśmy i który zrealizujemy, to zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym, tj. uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, dostępu do bezpłatnych podręczników i innych materiałów edukacyjnych. (...). Mówiąc krótko: po wejściu w życie proponowanych przez nas zmian podręczniki, z punktu widzenia rodziców, będą darmowe – powiedziała Kluzik-Rostkowska.

Darmowe podręczniki będą wprowadzane stopniowo. Najpierw, już we wrześniu tego roku, trafią do uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. W ciągu następnych trzech lat będą w nie wyposażane drugo- i trzecioklasiści.

Z jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej będą się uczyć dzieci z klas I-III. Obowiązywać będzie przy tym osobny podręcznik do języka obcego (dotowany przez państwo).

Dotowane będą także podręczniki przeznaczone dla starszych uczniów (tych będzie już więcej).

MEN

Po wejściu w życie proponowanych zmian organy prowadzące szkoły podstawowe i gimnazja otrzymywać będą dotację celową na zakup:

– podręczników lub materiałów edukacyjnych do zajęć z danego języka obcego nowożytnego oraz materiałów ćwiczeniowych do kształcenia zintegrowanego dla klas I-III szkoły podstawowej,

– podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej i wszystkich klas gimnazjum. (...).

Szkoły podstawowe i gimnazja będą miały obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych zastępujących lub uzupełniających podręcznik oraz materiałów ćwiczeniowych.Tak wygląda "Nasz elementarz"
Podczas konferencji Kluzik-Rostkowska pokazała okładkę pierwszej części elementarza przeznaczonego dla pierwszych klas szkół podstawowych. Podręcznik dla klas pierwszych będzie się składał z czterech części. Prezentacja "Naszego elementarza" odbędzie się w czwartek.

Minister zdementowała przy okazji pojawiające się w mediach plotki. – Autorka podręcznika nie zarobi 5 mln zł, zarobi mniej niż 3 procent tej kwoty – powiedziała Kluzik-Rostkowska.


Trwa ładowanie komentarzy...