Wszystko o nowych i starych mediach w naTemat:


"Do Rzeczy" to tygodnik, którego pierwszy numer ukazał się 25 stycznia 2013 r. Redaktorem naczelnym "Do Rzeczy" jest Paweł Lisicki, który utworzył tytuł po konflikcie z wydawcą tygodnika "Uważam Rze". Z "Do Rzeczy" współpracują m.in. Bronisław Wildstein, Rafał Ziemkiewicz, Piotr Semka, Cezary Gmyz i wielu innych prawicowych publicystów i dziennikarzy.