Lekarz nie musi być gburem. Dobra relacja z naszym lekarzem wpływa na zdrowie

Porozumienie pomiędzy lekarzem a pacjentem to podstawa.
Porozumienie pomiędzy lekarzem a pacjentem to podstawa. Arkadiusz Wojtasiewicz / Agencja Gazeta
Dobry kontakt z lekarzem to podstawa przy problemach zdrowotnych, szczególnie jeśli choroba ma charakter przewlekły. Czasami jesteśmy skłonni wybrać mniej znanego specjalistę tylko dlatego, że mamy z nim bardzo dobry kontakt.


– Dobra komunikacja pomiędzy lekarzem a pacjentem sprzyja podejmowaniu przez pacjenta dobrych decyzji dotyczących leczenia. Nie można stwierdzić, że przedłuża życie chorego, ale na pewno poprawia jego jakość – uważa prof. Romuald Krajewski, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.


Co do efektów biologicznych dobrego porozumienia lekarza z pacjentem, to jak tłumaczy nam prof. Krajewski, nie doszukano się ich.

Stosują się do zaleceń
Jednak trzeba pamiętać, że dobra komunikacja sprzyja zastosowaniu się pacjenta do zaleceń lekarza.

Prof. Romuald Krajewski
wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Większość metod leczenia, w tym szczególnie farmakoterapia, wymaga ścisłego stosowania się do zaleceń lekarskich a dobre porozumienie poprawia ich realizację.

Dodaje, że środowiska lekarskie, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie zauważyły, że należy pracować nad poprawą komunikacji lekarz – pacjent.

– W wielu krajach już dawno zauważono jak ważne są u lekarza umiejętności komunikacji. Co ciekawe, nie jest to tylko kwestia talentu danego lekarza, tych umiejętności można się nauczyć.

W Polsce specjaliści także chcą, aby lekarze umieli poprawnie komunikować się z pacjentami, dlatego uczelnie medyczne wprowadzają coraz więcej zajęć z zakresu komunikacji, a samorząd lekarski prowadzi szkolenia dla młodych lekarzy.

Tego trzeba się nauczyć
– Dobra komunikacja z pacjentem to ważny element nauczania zawodu. Młodzi lekarze, którzy korzystają ze szkoleń prowadzonych przez samorząd lekarski podkreślają ich dużą wartość i chętnie z nich korzystają – mówi wiceprezes NRL.


Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach również prowadzi szkolenia z zakresu takiej komunikacji. Niedawno zakończyła się I edycja warsztatów z komunikacji dla przyszłych lekarzy. Wzięło w nich udział 60 studentów kierunków lekarskich dwóch wydziałów Uniwersytetu. Realizacja warsztatów możliwa była dzięki wsparciu Unii Europejskiej.

W ramach kursu studenci mieli 15 godzin warsztatów i 10 godzin zajęć symulacyjnych. Tematyka zajęć warsztatowych i symulacyjnych obejmowała m.in. komunikację werbalną, zasady skutecznego porozumiewania się, błędy w komunikacji, komunikację niewerbalną, mowę ciała, rolę tonu głosu, dotyku i kontaktu wzrokowego z pacjentem, granice indywidualne, podstawowe techniki terapeutyczne w budowaniu przymierza terapeutycznego z pacjentem i pozyskaniu go do współpracy, pracę z pacjentem niewspółpracującym, roszczeniowym, agresywnym.

Pogłębią umiejętności z warsztatów  
Dla 54 studentów którzy ukończyli warsztaty i otrzymali najwyższą liczbę punktów zostały przewidziane płatne staże w szpitalach klinicznych SUM oraz w gliwickim hospicjum, w okresie wakacyjnym. Studenci będą mogli wykorzystać nabyte podczas warsztatów umiejętności komunikacyjne głównie na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych. 

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką komunikacji wśród studentów medycyny Uczelnia zamierza przeprowadzić kolejne edycje warsztatów komunikacyjnych dla studentów ostatniego roku kierunków lekarskich z poszerzeniem o kierunek lekarsko-dentystyczny.

Napisz do autora: anna.kaczmarek@natemat.pl