Nagrodzeni ci, którzy najlepiej pomogą wrócić chorym na rynek pracy. Znamy laureatów konkursu "Zwyczajnie Aktywni"

Laureaci IV edycji ogólnopolskiego konkursu "Zwyczajnie Aktywni".
Laureaci IV edycji ogólnopolskiego konkursu "Zwyczajnie Aktywni". Materiały prasowe
Choroba często oprócz wiadomych, fizycznych skutków, niesie za sobą wykluczenie społeczne. Jednym z jego aspektów jest brak perspektyw na pracę, szczególnie u młodych osób, poważnie chorych przewlekle. Żeby im pomóc działa bardzo cenna inicjatywa, która wspiera wszelkie rozwiązania, które pomogą chorym w powrocie na rynek pracy. W ramach ogólnopolskiego konkursu grantowego "Zwyczajnie Aktywni" już czwarty raz nagrodzono tych, którzy chorym pomagają wrócić do pracy.


"Nie poddamy się chorobie", "Kierunek - praca!", "Zapaleni do pracy w III sektorze" oraz "THE DOORS - otwieramy drzwi do nowej pracy" to zwycięskie projekty w IV edycji ogólnopolskiego konkursu "Zwyczajnie Aktywni".


Zwiększają szansę
Program "Zwyczajnie Aktywni" powstał w 2013 roku w trosce o poprawę codziennego życia pacjentów chorych na autoimmunologiczne choroby zapalne z obszaru dermatologicznego, gastroenterologicznego, reumatologicznego oraz osób zakażonych HCV.


Ideą programu "Zwyczajnie Aktywni" jest wsparcie organizacji, a poprzez ich działania, pomoc pacjentom w zwiększeniu ich szans na utrzymanie dotychczasowej aktywności zawodowej i jej ewentualny rozwój. Dla osób przewlekle chorych bowiem obok leczenia farmakologicznego i rehabilitacji, ważnym elementem terapii i jednym z głównych czynników, które pomagają chorym uwierzyć we własne możliwości jest podjęcie lub kontynuowanie pracy.


Tegoroczna edycja została poprzedzona interaktywnymi warsztatami dla organizacji pacjenckich z pisania projektów, planowania i strategii, które zostały poprowadzone przez partnera programu - Centrum Wolontariatu.
Igor Grzesiak
Przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego programu "Zwyczajnie Aktywni" oraz członek Kapituły Konkursu

Po trzech latach prowadzenia programu doszliśmy do wniosku, że czas zweryfikować, czy jego założenia są nadal zgodne z oczekiwaniami organizacji. Efektem tych rozmów było rozszerzenie formuły konkursu, a jej owocem zgłoszenie rekordowej liczby 14 projektów, w tym uwzględniających aktywizację fizyczną oraz działania skierowane do opiekunów.

Zdaniem Grzesiaka, zgłoszone wnioski był na bardzo wysokim, wyrównanym poziomie.

– Cieszymy się, że dzięki wspólnej pracy z organizacjami wciąż możemy rozwijać nasz program po to, aby jak najlepiej móc pomagać pacjentom – dodał Igor Grzesiak.

Fundacje i stowarzyszenia mogły ubiegać się o grant w wysokości do 30 000 zł na realizację projektu, który zwiększy szanse chorych na rynku pracy. Mogła to być organizacja warsztatów, programów stażowych, webinarów, czy też inicjatyw zwiększających świadomość pracodawców zatrudniających osoby przewlekle chore.

W IV edycji formuła programu została dodatkowo rozszerzona o projekty pośrednio zwiększające szanse pacjentów w życiu zawodowym, poprzez wsparcie ich rehabilitacji i sprawności fizycznej. Do konkursu zostały też dopuszczone inicjatywy wspierające opiekunów pacjentów, także narażonych na wykluczenie zawodowe i potrzebujących wsparcia w relacji z osobą chorą.

Oto laureaci
W dotychczasowych trzech edycjach programu wzięło w nim udział 28 organizacji i stowarzyszeń pacjentów z całej Polski. Objął on wsparciem 350 pacjentów.

Laureatami IV edycji Konkursu "Zwyczajnie Aktywni" są:

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita "J-elita" za projekt "Nie poddamy się chorobie", który zakłada 2 weekendowe warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym dla 60-70 osób w dwóch grupach wiekowych: 18+ i 35+. Szczególny nacisk zostanie położony na wdrożenie chorych do aktywnego poszukiwania pracy, reorientację zawodową i wzmocnienie asertywności.

Kolejnym elementem projektu jest także sesja dotycząca rozładowywania stresu, która pomoże uczestnikom w radzeniu sobie w trudnych i stresowych sytuacjach, które napotykają na co dzień. Projekt zakłada model połączenia wiedzy teoretycznej z ćwiczeniami praktycznymi, case study, dzięki czemu pacjenci otrzymają optymalną pomoc oraz szansę na zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej.

Stowarzyszenie Pacjentów Leczonych Żywieniowo "Apetyt na Życie" za projekt "Zapaleni do pracy w III sektorze", który ma na celu wsparcie chorych w podjęciu pracy w III sektorze poprzez zdobywanie praktycznych kompetencji i wzmacnianie doświadczenia zawodowego. Projekt zakłada 6 seminariów w formie webinariów dla 60 uczestników.

Następnie dla 15 osób przewidziane są 2-dniowe warsztaty, podczas których uczestnicy będą wewnętrznie oceniani, a 3 osoby najbardziej zaangażowane zostaną zaproszone do odbycia płatnego 3 - miesięcznego stażu w organizacjach pozarządowych. Możliwość sprawdzenia się uczestników projektu podczas stażu umożliwi zwiększenie szans w zdobyciu doświadczenia zawodowego, co zostało uznane przez Kapitułę Konkursu za kwintesencję programu "Zwyczajnie Aktywni".

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej "3majmy się razem" za projekt "Kierunek - praca! - aktywizacja zawodowa młodych chorych reumatycznie"- który zakłada realizację filmów edukacyjnych z ekspertami rynku pracy, z uwzględnieniem praktycznych ćwiczeń.

Podjęta zostanie tematyka strategii efektywnego poszukiwania pracy, w tym analizowania ogłoszeń rekrutacyjnych, potrzeb kompetencyjnych, wyboru ścieżki kariery, opracowania dokumentów, profili aplikacyjnych. Pomysłodawcy projektu część działań przeprowadzą kanałami social media, co zwiększy prawdopodobieństwo dotarcia do młodej grupy odbiorców. Dodatkowo zostały zaplanowane warsztaty dla opiekunów pacjentów podczas których będą mogli nauczyć się jak radzić sobie ze stresem związanym ze sprawowaniem opieki nad osobą chorą.

Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych za projekt "THE DOORS - otwieramy drzwi do nowej pracy", który zakłada kompleksowe indywidualne wsparcie kilkunastu pacjentów. Planowane jest przeprowadzenie warsztatów w celu pomocy w radzeniu sobie w sytuacjach ekspozycji społecznej, wspierania wiary w siebie i minimalizacji negatywnych konsekwencji choroby. Wszystko z wykorzystaniem oryginalnych technik dramy - działań z pogranicza teatru i psychologii. Częścią inicjatywy są planowane konsultacje dla uczestników, które zostaną przeprowadzone z udziałem psychologa, doradcy zawodowego oraz lekarza medycyny pracy, a także warsztaty z autoprezentacji.

Projekty oceniała Kapituła Konkursu w składzie: Magdalena Ankiersztejn-Bartczak (Fundacja Edukacji Społecznej), Beata Gadomska-Kopka (Abbvie Polska), Igor Grzesiak (Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej), Urszula Jaworska (Fundacja Urszuli Jaworskiej), Elżbieta Kozik (Polskie Amazonki Ruch Społeczny), dr Andrzej Malinowski (Pracodawcy RP), Dariusz Pietrowski (Centrum Wolontariatu), prof. Bolesław Samoliński (Przewodniczący Fundacji na Rzecz Zdrowego Starzenia się), Maria Wągrowska (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH).

Organizatorami programu „Zwyczajnie Aktywni” są Fundacja Urszuli Jaworskiej, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz Abbvie Polska.

Napisz do autora: anna.kaczmarek@natemat.pl