Nie wyobrażasz sobie życia bez swojego pupila? Pamiętaj też o ciemnej stronie posiadania zwierzęcia w domu

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) właściciela zwierzęcia zabezpiecza posiadacza takiej plisy przed ryzykiem wysokich kosztów związanych z naprawieniem szkód wyrządzonych przez zwierzę innym osobom
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) właściciela zwierzęcia zabezpiecza posiadacza takiej plisy przed ryzykiem wysokich kosztów związanych z naprawieniem szkód wyrządzonych przez zwierzę innym osobom 123rf.com
Zwierzęta domowe są jak dzieci – kochamy je, ale chowając je pod swoim dachem, musimy brać za nie pełną odpowiedzialność. Psy i koty, bo to one są najczęściej członkami naszego rodzinnego stada, mogą bowiem wyrządzić komuś szkodę, narażając nas na koszty. Chyba że mamy ubezpieczenie chroniące przed takimi zdarzeniami.


Artykuł 431 kodeksu cywilnego nie pozostawia złudzeń co do odpowiedzialności: Kto chowa zwierzę albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, oni osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

Oznacza to, że właściciel czworonoga albo jakiegoś bardziej egzotycznego zwierzęcia (np. pająka czy węża) będzie musiał zapłacić odszkodowanie, jeśli jego domowy pupil spowoduje uszczerbek na zdrowiu innego człowieka, uszkodzi należące do niego/niej mienie albo swoją obecnością przyczyni się do spowodowania wypadku.

Mówiąc bardziej obrazowo i na konkretnych przykładach, właściciel zostanie pociągnięty do odpowiedzialności zarówno, gdy zwierzę pogryzie człowieka, jak i uszkodzi cudzą własność np. zdemoluje samochód. Co więcej, będzie też odpowiadał, jeśli wpadnie na ulicę i wywoła karambol albo też wystraszy sąsiada, a ten upadnie i złamie rękę.
W gazetach i w serwisach internetowych można znaleźć wiele historii, w których wypadek spowodowany przez zwierzę zakończył się sprawą w sądzie i przyznaniem poszkodowanej osobie odszkodowania. Oczywiście im większa i niosąca bardziej długotrwałe skutki szkoda, tym większe zadośćuczynienie po stronie opiekuna.


Jeśli chcemy zabezpieczyć się przed takimi zdarzeniami, czyli ograniczyć ewentualne koszty, możemy skorzystać z tzw. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właściciela zwierzęcia. Często taka polisa nie jest osobną umową, lecz rozszerzeniem ochrony wynikającej z umowy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym.

Polisa dla właścicieli zwierząt może mieć bardzo szerokie zastosowanie, a zatem obejmować koszty leczenia osoby pogryzionej przez zwierzę oraz naprawy albo wymiany zniszczonego sprzętu. Ciężar finansowy tych szkód przejmuje na siebie towarzystwo ubezpieczeniowe na mocy umowy zawartej z posiadaczem polisy OC w życiu prywatnym.

Przed podpisaniem umowy osoby zainteresowane ubezpieczeniem się od szkód spowodowanych przez zwierzęta powinny zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, na zakres udzielanej ochrony – definicję zdarzeń, które podlegają ochronie, i katalog wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Po drugie, na sumę gwarancyjną, czyli wysokość kwoty, do której ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć koszty szkód.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...