nt_logo

Smartwatch dla zdrowia? Samsung sprawdza, jak o siebie dbamy

Artykuł PR-owy Samsung

01 czerwca 2022, 13:11 · 4 minuty czytania
Jak dbamy o siebie na co dzień? Aby poznać odpowiedź na to pytanie Samsung zapytał ponad 1000 polskich internautów, jak oceniają swoje nawyki żywieniowe, codzienną aktywność, a także jak odpoczywają i monitorują swoje zdrowie.[1] Celem badania było również sprawdzenie, czy i w jakim stopniu technologia ma wpływ na to, jak dbamy o siebie w podstawowych obszarach.


Smartwatch dla zdrowia? Samsung sprawdza, jak o siebie dbamy

Artykuł PR-owy Samsung
01 czerwca 2022, 13:11 • 1 minuta czytania
Jak dbamy o siebie na co dzień? Aby poznać odpowiedź na to pytanie Samsung zapytał ponad 1000 polskich internautów, jak oceniają swoje nawyki żywieniowe, codzienną aktywność, a także jak odpoczywają i monitorują swoje zdrowie.[1] Celem badania było również sprawdzenie, czy i w jakim stopniu technologia ma wpływ na to, jak dbamy o siebie w podstawowych obszarach.
mat prasowy

Kluczowe wnioski z badania:

  • 57% internautów jest zadowolonych ze stanu swojego zdrowia, jednak zaledwie 34% z nich monitoruje podstawowe parametry swojego ciała.
  • Użytkownicy smartwatchy o 20 punktów procentowych lepiej oceniają stan swojego zdrowia w porównaniu z osobami, które z nich nie korzystają.
  • Korzystanie z elektronicznych asystentów wpływa na bardziej świadome dbanie o siebie, zarówno jeśli chodzi o dietę, jakość odpoczynku, aktywność fizyczną, jak i szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną.

 

Dieta – teoria kontra praktyka

 

Polscy internauci, którzy wzięli udział w badaniu, bardzo optymistycznie oceniają swój sposób odżywiania. Blisko 70% badanych uważa swoją dietę za zdrową, choć 40% z nich nie zwraca uwagi na kaloryczność swoich posiłków, co trzeci jada nieregularnie, a 38% podjada między posiłkami. Jednocześnie 44% respondentów przyznaje, że nie korzysta z żadnych narzędzi do monitorowania spożytych kalorii. Co ciekawe, osoby, które korzystają na co dzień ze smartwatchy częściej oceniają swoją dietę jako zdrową (81%) w porównaniu z tymi, które z nich nie korzystają (62%). Użytkownicy inteligentnych zegarków częściej też zwracają uwagę na kaloryczność spożywanych posiłków (39%) w porównaniu z osobami, które nie korzystają ze smartwatchy (19%).

 

Wyniki badania wskazują także na różnice w nawykach żywieniowych obu grup. Użytkownicy smart zegarków przywiązują zdecydowanie większą wagę do regularności i jakości spożywanych posiłków oraz zróżnicowanej diety niż osoby, które nie korzystają ze smartwatchy. Oprócz właściwej diety niezwykle istotne dla zdrowia jest dbanie o odpowiednie nawodnienie organizmu. Badanie wykazało, że użytkownicy smartwatchy 17% częściej dostarczają organizmowi odpowiednią ilość płynów w porównaniu z osobami, które nie korzystają ze smartwatchy.

 

Śpimy dużo, chcemy bardziej świadomie monitorować swój wypoczynek, ale nie wiemy jak

 

Co do tego, że wysypianie się jest ważnym elementem naszego zdrowia ankietowani są niemal w pełni zgodni (90%). Jak wynika z badania, śpimy średnio między 6 a 8 godzin na dobę. Co ciekawe, 57% respondentów ocenia długość swojego snu jako odpowiednią, jednak zaledwie 17% z nich kontroluje parametry swojego snu. Są to głównie osoby korzystające ze smartwatchy. Osoby, które ich nie posiadają, praktykują monitoring snu zaledwie w 4%. Przy czym w tej grupie niemal co 5 respondent chciałby zacząć mierzyć parametry swojego snu. Średnio co druga osoba, która nie kontroluje właściwości swojego snu przyznaje, że nie wie, jak miałaby to robić, a średnio co trzecia z nich twierdzi, że nie ma ku temu odpowiednich narzędzi pomiarowych. Badanie wykazuje również istotne różnice w dbaniu o higienę snu. Użytkownicy smartwatchy średnio 10% częściej podejmują działania sprzyjające lepszemu wypoczynkowi, takie jak regularne wietrzenie sypialni czy spożywanie posiłku 3 godziny przed snem.

 

Użytkownicy smartwatchy bardziej aktywni

 

Prawie 75% ogółu badanych deklaruje, że uprawia aktywność fizyczną co najmniej raz w tygodniu. Również w tym obszarze dominują posiadacze smartwatchy – aż 19% procent z nich trenuje codziennie (o 10% więcej niż w przypadku osób nie korzystających z inteligentnych zegarków). Najczęściej podejmowane przez badanych formy aktywności to spacery (53%), jazda na rowerze (43%), gimnastyka (28%) oraz bieganie (26%), a blisko połowa z nich jest zadowolona z poziomu swojej sprawności fizycznej. Co znamienne, posiadacze smartwatchy lepiej oceniają poziom swojej fizycznej sprawności niż osoby nie korzystające z nich. Użytkownicy smart zegarków częściej wskazują aktywność fizyczną jako ważny aspekt swojego życia (77%) w porównaniu do osób, które z nich nie korzystają (58%).

 

Użytkowników smartwatchy wyróżnia też ich podejście do rywalizacji – aż 66% z nich zadeklarowało, że rywalizacja ma dla nich znaczenie motywujące (o 20% więcej niż wśród osób nieposiadających zegarków). Wyniki te przekładają się na stan zadowolenia ze swojego zdrowia, aż 60% użytkowników smartwatchów jest zadowolona ze swojego stanu zdrowia – w grupie nie korzystającej z inteligentnych zegarków tylko 41% zaznaczyło tą odpowiedź.

 

Pokaż mi swój zegarek, a powiem Ci jak dbasz o siebie 

 

Choć 57% uczestników badania jest zadowolonych ze swojego stanu zdrowia, zaledwie 34% z nich monitoruje podstawowe parametry ciała, takie jak ciśnienie krwi, tętno, poziom tlenu we krwi, temperaturę, wagę, BMI, itp. Również w tym przypadku użytkownicy smartwatchy zdają się bardziej świadomie podchodzić do troski o swoje zdrowie – 28% częściej monitorują oni powyższe parametry w porównaniu do osób nie korzystających ze smartwatcha. Co bardzo istotne, korzystanie z elektronicznych asystentów przekłada się również na systemowe dbanie o swoje zdrowie. Okazuje się, że ich użytkownicy 11% częściej umawiają się na wizyty lekarskie i 13% częściej wykonują badania profilaktyczne w porównaniu z osobami, które z nich nie korzystają.

 

Smartwatch – czy i jak z niego korzystamy

 

Wyniki badania pokazują wyraźną korelację pomiędzy korzystaniem ze smartwatchy a dbaniem o siebie. Osoby świadome wpływu stylu życia na jego jakość sięgają po narzędzia, które pozwolą im mierzyć podstawowe dane w zakresie diety, aktywności fizycznej czy odpoczynku. Dlaczego zatem nie monitorujemy podstawowych parametrów swojego ciała? 1/3 respondentów nie widzi potrzeby, aby to robić, czuje się dobrze. Co czwarty z badanych twierdzi, że zwyczajnie nie ma na to czasu, a 20% przyznaje, że nie ma do tego narzędzi lub nie wie, jak to robić, bądź na co zwracać uwagę (14%).

 

 

[1] Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Samsung przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1014 polskich internautów (październik 2021). Niniejszy tekst ma charakter ogólnoinformacyjny. Zawarte w nim informacje nie stanowią porady medycznej. Co do zasady, smartwatche są wyrobami przeznaczonymi do ogólnych celów w zakresie fitnessu i dobrostanu. Nie są przeznaczone do użycia w celach wykrywania, diagnozowania ani leczenia jakichkolwiek schorzeń bądź chorób.