Osoby samodzielnie opłacające składki zdrowotne odzyskają część pieniędzy

Szacuje się, że ubezpieczeniem zdrowotnym nie jest objętych nawet 3 mln Polaków. Ci, którym podobnych świadczeń nie zapewnia pracodawca czy Urząd Pracy, mogą zostać objęci dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Wiele osób jednak odstrasza jego koszt, który często uzupełniany jest o dodatkową opłatę związaną z okresem przerwy w opłacaniu składek. Dlatego też dobrą wiadomością dla nieubezpieczonych jest możliwość odpisania dobrowolnych składek od podatku, co pozwala odzyskać nawet 86% ich wartości.


Ile wynosi składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?
Dobrowolne ubezpieczenie skierowane jest do osób, które nie są objęte składkami na ZUS, a więc i składką zdrowotną, a chciałyby uzyskać gwarantowaną dzięki niej opiekę medyczną. Są to przede wszystkim ludzie zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło, uzyskujący dochody z najmu lub znajdujący się na bezpłatnym urlopie. Wysokość dobrowolnej składki nie jest stała – zależy od średniej wysokości wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw, obliczonej dla ubiegłego kwartału. Jako że w II kwartale (od kwietnia do czerwca) 2013 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło 3 788,26 zł, a minimalna składka zdrowotna stanowi 9% tej podstawy, w III kwartale 2013 roku, czyli od lipca do września, do NFZ-u trzeba było wpłacać 340,94 zł miesięcznie.


Należy także pamiętać, że w przypadku, gdy przerwa w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne była dłuższa niż 3 miesiące, trzeba ponieść dodatkową opłatę, zależną od długości tego okresu. Minimalna jej wysokość, obliczona na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2013 roku, to 757,65 zł – w przypadku zwłoki trwającej kwartał. Gdy osoba pozostawała nieubezpieczona przez przeszło 10 lat musi wnieść opłatę wynoszącą 7 576,52 zł. Jeżeli zdecydujemy się na dobrowolne ubezpieczenie, konieczne będzie objęcie nim także pozostałych nieubezpieczonych członków rodziny – np. dzieci i małżonka – co na szczęście nie powoduje wzrostu wysokości składki.


Ile można odpisać od podatku?
Po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym wrócić do nas może nawet 86% wartości opłacanego dobrowolnie ubezpieczenia. Przy założeniu, że składka minimalna wynosi 9%, od podatku można odpisać 7,75% podstawy, co przy składce równej 340,94 zł oznacza zwrot równowartości 293,59 zł. Chociaż składkę od podatku odliczyć może praktycznie każdy, nie każdemu będzie się to w równym stopniu opłacać. Zasadniczo to, ile do nas wróci, zależy od tego, ile zarobimy. Przy założeniu, że wysokość składki miesięcznej do odliczenia wynosić będzie tyle co w III kwartale, czyli 293,59 zł, ich roczna suma osiągnie wartość bliską 3,5 tys. zł. Aby uzyskać całą kwotę zwrotu z podatku, musi zostać go co najmniej tyle po wszelkich odliczeniach.


Oznacza to, że pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o dzieło, gdzie koszt uzyskania przychodu równy jest 50%, musiałby zarabiać średnio 3,2 tys. złotych miesięcznie. Jeżeli dojdzie do tego ulga podatkowa na dziecko – 4,3 tys. zł. W przypadku braku dodatkowych odliczeń, dochód miesięczny musiałby wynieść ok. 2 tys. zł, a wraz ze wspomnianą ulgą – 2,7 tys. zł. Przy niższych miesięcznych dochodach nie będzie możliwości uzyskania pełnej kwoty zwrotu, a więc składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne będzie dla takiej osoby proporcjonalnie droższa.

Jak zdobyć dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?
Osoba, która pragnie zostać objęta dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, powinna zgłosić się do NFZ-u z dokumentem tożsamości, a także dokumentem potwierdzającym ostatni okres ubezpieczenia, takim jak zaświadczenie od pracodawcy o opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne czy zaświadczenie o fakcie ubezpieczenia z Urzędu Pracy. Dodatkowo konieczne jest złożenie specjalnego wniosku o dobrowolne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym i złożenie podpisu na 2 egzemplarzach umowy. Jeżeli istnieje taka konieczność, przed zawarciem umowy należy wnieść opłatę dodatkową na numer konta oddziału wojewódzkiego NFZ, widniejący w jej treści. Na wniosek osoby pragnącej przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, dyrektor oddziału może rozłożyć wartość dopłaty na maksymalnie 12 rat.