Postęp w leczeniu raka żołądka

RDECOM
Istnieje wiele powodów, dla których rak żołądka pozostaje jednym z najczęstszych i najbardziej niebezpiecznych nowotworów. Za podobną sytuację odpowiedzialny jest przede wszystkim nietypowy przebieg i późna diagnostyka. Dlatego też specjaliści podkreślają istotną rolę profilaktyki zachorowań, a instytuty badawcze nieustannie pracują nad nowymi metodami terapeutycznymi. Obecnie co najmniej kilka zespołów prowadzi badania nad lekiem na raka żołądka, co pozwala przypuszczać, że wkrótce pojawić się mogą nowe możliwości w zakresie leczenia schorzenia.


Profilaktyka raka żołądka
Jeżeli chodzi o liczbę zachorowań, sytuacja najgorzej wygląda w Japonii i Korei Południowej. Jak podkreślają specjaliści, może to mieć związek z nawykami żywieniowymi mieszkańców tych krajów. Z drugiej strony jednak, dzięki wykonywanej regularnie gastroskopii, Japończycy i Koreańczycy osiągają najlepsze wyniki w zakresie leczenia schorzenia. Okazuje się bowiem, że terapia przynosi pozytywne skutki jedynie w przypadku, gdy choroba zostanie zdiagnozowana we wczesnym stadium rozwoju.


Niestety Polacy przeważnie udają się do lekarza dopiero wtedy, gdy pojawią się u nich martwiące objawy, takie jak utrzymujące się przez dłuższy okres bóle brzucha, wymioty i nudności, które świadczą o zaawansowanym stadium raka żołądka – podkreśla dr hab. n. med. Dawid Murawa, chirurg onkologiczny ze Szpitala Med Polonia w Poznaniu. Aby zapobiec podobnej sytuacji, konieczne jest regularne poddawanie się profilaktycznemu badaniu gastroskopii.


Nowa metoda rozpoznawania raka żołądka
Tymczasem naukowcy z Izraela i Chin dowiedli, że szybkie i proste badanie oddechu umożliwia wykrycie i odróżnienie raka żołądka od innych dolegliwości aż w 90% przypadków. Jak twierdzą specjaliści, badanie oddechu może zrewolucjonizować i przyspieszyć diagnostykę nowotworu. Podczas gdy dotychczas w celu wykrycia schorzenia konieczne było wykonanie biopsji żołądka, nowa metoda umożliwia identyfikację unikalnych dla pacjentów z rakiem żołądka profilów chemicznych w wydychanym powietrzu.


Zdaniem naukowców, komórki rakowe wydzielają zapach lotnych związków organicznych, które można wykryć dzięki odpowiednim narzędziom medycznym i, być może, także psom. Pomysł wykorzystania badania oddechu w diagnostyce nowotworu żołądka nie jest nowym pomysłem. Wiele zespołów badawczych pracuje nad podobnymi testami na obecność innych typów raka, np. raka płuc. Wyniki badań przeprowadzonych przez prof. Hossama Haicka z Izraelskiego Instytutu Technologicznego Technion potwierdzają skuteczność tego rodzaju metod diagnostycznych.

Spośród 130 uczestników badania, 37 miało raka żołądka, 32 – wrzody żołądka, a 61 – inne dolegliwości żołądkowe. Naukowcom udało się prawidłowo rozróżnić schorzenia w 90% przypadków, wyodrębniając wczesne i późne stadia nowotworu. Dodatkowe badanie, w którym udział weźmie większa liczba pacjentów, ma ostatecznie potwierdzić uzyskane wyniki.

Nowe metody walki z rakiem żołądka
Wśród stosowanych obecnie metod leczenia nowotworu żołądka najczęściej wykorzystywana jest chirurgia. Przeważnie konieczne okazuje się całkowite usunięcie narządu i zastąpienie go jelitem. Po właściwie wykonanej operacji pacjent może funkcjonować w normalny sposób, a jedyną zmianą jest wykluczenie kilku produktów z diety – tłumaczy dr hab. n. med. Dawid Murawa.

Prowadzone obecnie badania, skupiające się na metodach leczenia raka żołądka, dają nadzieję na wprowadzenie skuteczniejszych dróg walki z chorobą. Podczas Światowego Kongresu Raka Żołądka, który miał miejsce w bieżącym roku w Weronie, poruszono nie tylko temat profilaktyki, ale także terapii wspomnianego nowotworu – podkreśla specjalista. Badania skupiają się przede wszystkim na możliwości wsparcia zabiegów operacyjnych zabiegami chemioterapii i radioterapii.

Co więcej, naukowcy pracują nad nową metodą leczenia farmakologicznego raka żołądka – tzw. chemioterapią celowaną. Jak tłumaczy chirurg z poznańskiego szpitala, niedawno zakończyło się badanie LOGIC nad nowym lekiem o nazwie Lapatynib i chociaż ostateczne wyniki wciąż nie są znane, przypuszcza się, że mogą mieć istotny wpływ na dalszy rozwój nauki.