Niezwykła rola psów w terapii cukrzycy

Marvin Kuo
Możliwe jest przeszkolenie psów w taki sposób, aby ostrzegały osoby chore na cukrzycę o zbyt niskim lub wysokim poziomie cukru we krwi – donoszą naukowcy z Uniwersytetu w Bristolu i Uniwersytetu w Dundee, którzy przeprowadzili badanie we współpracy z brytyjską organizacją charytatywną Medical Detection Dogs. Zauważyli oni, że u diabetyków korzystających z pomocy zwierząt stężenie krwi rzadziej przekracza normę, co skutkuje zminimalizowaniem ryzyka wystąpienia komplikacji zdrowotnych związanych z hipoglikemią.


Pies „wywęszy” hipoglikemię?
W badaniu uczestniczyło 17 osób cierpiących na cukrzycę, którym przydzielono po jednym psie wyszkolonym w kierunku rozpoznawania hipoglikemii, czyli zbyt niskiego poziomu glukozy we krwi. Jest to bardzo poważny stan, który w przypadku braku odpowiedniego leczenia może doprowadzić do utraty przytomności, śpiączki czy nawet śmierci.


Badani stwierdzili, że wyszkolone psy zmieniły jakość ich życia i pomogły kontrolować poziom cukru we krwi. Badania krwi potwierdziły, że w wielu przypadkach zwierzęta te są w stanie wykryć nieprawidłowe stężenie glukozy, a posiadanie psa ułatwia pacjentom utrzymanie jej poziomu w pożądanym zakresie. Należy jednak pamiętać, że badanie przeprowadzono na niewielkiej liczbie chorych, a wyniki nie zawsze były zgodne.


Niestety liczba psów wyszkolonych do wyczuwania zmian stężenia glukozy we krwi pacjentów jest niewielka. Dla przykładu, na zwierzęta z Medical Detection Dogs, czyli organizacji, która udostępniła czworonogi na potrzeby badania, w tym momencie trzeba czekać ok. 3 lat. Dlatego też, w przypadku, gdy dany diabetyk martwi się brakiem odpowiedniej kontroli nad objawami cukrzycy, powinien pomyśleć także o innych możliwościach, takich jak specjalne kursy, które pomagają lepiej zrozumieć schorzenie i radzić sobie z nim.


Czułe narzędzie w walce z cukrzycą
Celem badaczy było stwierdzenie, czy odpowiednio wyszkolone psy będą w stanie ostrzec diabetyków, gdy poziom cukru w ich krwi przekroczy prawidłową wartość. Cukrzyca jest schorzeniem, w wyniku którego ciało nie kontroluje stężenia glukozy we krwi, co skutkować może zbyt wysoką lub zbyt niską jej ilością. Stany te nazywane są odpowiednio hiperglikemią oraz hipoglikemią i mogą prowadzić do wielu poważnych komplikacji zdrowotnych.

Aby zmniejszyć ryzyko hipoglikemii wielu chorych decyduje się na radykalną zmianę stylu życia. Różnorodne systemy wczesnego wykrywania niskiego stężenia glukozy we krwi mogą zminimalizować prawdopodobieństwo hipoglikemii, zapewniając diabetykom bardziej niezależne życie i mniej powodów do zmartwień.

Jak podkreślają autorzy badania, wcześniejsze eksperymenty ukazały, że w przypadku, gdy u właściciela wzrośnie poziom glukozy we krwi, psy mogą przejawiać określone zachowania, takie jak szczekanie, lizanie, gryzienie, skakanie lub wpatrywanie się w chorego. Przypuszcza się, że dzięki wyostrzonemu zmysłowi węchu zwierzęta te są w stanie rozpoznać zmiany stężenia cukru we krwi odzwierciedlone w zapachu potu lub oddechu człowieka. Celem naukowców z Bristolu i Dundee było potwierdzenie tych wstępnych doniesień.
Pies najlepszym przyjacielem diabetyka

W badaniu udział wzięły osoby od 5 do 66 roku życia, które mieszkały z wyszkolonymi psami przez okres od 4 miesięcy do 7 lat. Wszyscy badani odnotowali obniżoną częstotliwość występowania hipoglikemii, utrat przytomności lub prób wezwania pomocy medycznej, podczas gdy 6 pacjentów odnotowało poprawę w każdej z tych kwestii. Większość (12 na 16) pacjentów przyznało także, że po tym, jak w ich domu zagościł pies, stali się bardziej niezależni. Co więcej, 15 osób ufało, że zwierzę poinformuje je o niskim poziomie cukru we krwi, a 13 wierzyło, że ostrzeże je o hiperglikemii.

Ponadto, naukowcy odnotowali pozytywny wpływ zwierzęcych pomocników na wyniki badań krwi chorych, a w szczególności na możliwość utrzymania prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Z drugiej strony jednak, wyniki dotyczące długoterminowej kontroli cukrzycy i ryzyka wystąpienia powikłań nie były jednoznaczne, tym bardziej, że jeden z istotnych w tym zakresie mierników – HbA1C – nie wykazał znaczącej poprawy. W związku z tym, aby określić rolę, jaką w kontroli poziomu cukru we krwi u diabetyków odgrywają psy, konieczne jest przeprowadzenie kolejnych, bardziej szczegółowych badań.

Więcej o objawach i leczeniu cukrzycy dowiesz się na abcZdrowie.pl.