Każdy z nas ponosi koszty leczenia cukrzycy

live-and-stereo
Zdiagnozowana cukrzyca kosztowała Stany Zjednoczone ok. 245 mld dolarów w 2012 roku – twierdzą badacze z Amerykańskiego Stowarzyszenia Cukrzycy (American Diabetes Association). Liczba ta w ciągu ostatnich 5 lat zwiększyła się o 41%. W 2007 roku łączne wydatki na diabetyków szacowane były na 174 mld dolarów. W Polsce na tę groźną chorobę i jej powikłania wydaje się ok. 6 mld zł rocznie, z czego prawie połowę stanowią koszty leczenia jej powikłań. Pod względem wydatków medycznych na cukrzycę zajmujemy 30 miejsce w Europie. Specjaliści podają, że choroba dotknęła już ponad 3 mln Polaków.


Ile kosztuje cukrzyca Amerykanów?
W czasie badania specjaliści z ADA poddali analizie zwiększone koszty leczenia, wykorzystanie zasobów medycznych i produktywność, która została utracona w wyniku cukrzycy w 2012 roku. W wyliczeniach uwzględnili płeć i pochodzenie etniczne chorych, a liczby podali zarówno w odniesieniu do całego kraju, jak i poszczególnych stanów. Łączna suma oszacowana na 245 mld dolarów obejmuje 176 mld dolarów bezpośrednich kosztów medycznych (m.in. pobyty szpitalne, leki i wizyty u lekarzy) oraz 69 mld dolarów kosztów pośrednich, wynikających z absencji w pracy, zmniejszonej produktywności, utraty pracy spowodowanej cukrzycą i utraty produktywności w wyniku przedwczesnej śmierci.


W Stanach Zjednoczonych liczba osób chorych na cukrzycę jest dramatycznie wysoka. Choroba została zdiagnozowana u niemalże 26 mln dorosłych i dzieci, a u kolejnych 79 mln stwierdzono stan przedcukrzycowy. Jak podkreśla Robert Ratner z ADA, wraz ze wzrostem liczby zachorowań rośnie także obciążenie finansowe państwa.


Jak szacują specjaliści, wydatki medyczne na diabetyków są 2,3 razy wyższe niż w przypadku pozostałych pacjentów. Sytuacja ta wynika z wciąż rosnącego odsetka chorych w społeczeństwie amerykańskim. Ponad 10% środków finansowych przeznaczanych na opiekę zdrowotną wydawanych jest bezpośrednio na cukrzycę i jej komplikacje, a ponad 20% na leczenie osób ze zdiagnozowaną cukrzycą. Diabetyk powinien odwiedzać lekarza ok. 4 razy w roku. Średnio przyjmuje także od 3 do 9 leków dziennie – mówi Ratner. Część tych kosztów odbija się na podatnikach.


Wydatki na cukrzycę w Polsce
Jak się okazuje, aż 11% wydatków na opiekę zdrowotną na świecie w 2012 roku stanowiły koszty związane z cukrzycą. Rok temu na jej leczenie wydano ok. 471 mld dolarów amerykańskich. Specjaliści wyliczają, że do 2030 roku koszty te mogą wzrosnąć nawet do ponad 654 mld dolarów. Jeżeli chodzi o średni koszt leczenia jednego diabetyka, Polska plasuje się na 30 miejscu w Europie. Jak wynika z raportu „Cukrzyca. Ukryta pandemia. Sytuacja w Polsce”, wśród krajów o podobnym PKB na leczenie cukrzycy i jej powikłań mniej wydaje jedynie Litwa i Łotwa.

Podczas gdy leczenie samej cukrzycy kosztuje budżet państwa 3 mld zł rocznie, kolejne 3 mld wydajemy na terapię jej powikłań, czyli udarów mózgu, chorób serca, nerek, oczu i stopy cukrzycowej. Specjaliści podają, że w latach 2010–2012 koszty refundacji leków wzrosły o 7%. Wzrost odnotowano także w zakresie kosztów opieki specjalistycznej – tym razem o 6%. Sumując, na opieką szpitalną i ambulatoryjną budżet państwa wydaje rocznie ok. 361 mln zł rocznie. Jeżeli chodzi o koszty pośrednio związane z cukrzycą, czyli spadek produktywności, absencje w pracy oraz renty wynikające z czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, w 2012 roku wyniosły one 983 mln zł, czyli o 33 mln więcej niż 2 lata temu.

Powikłania cukrzycy w Polsce
Jak podaje GUS, śmiertelność w wyniku cukrzycy typu 2 wynosi w Polsce 15 na 100 tys. osób, a ok. 2/3 tych przypadków spowodowane jest powikłaniami. Okazuje się więc, że wskutek powikłań cukrzycy umiera 4 tys. Polaków rocznie. Wśród najczęściej wymienianych komplikacji, wynikających z nieleczenia lub nieprawidłowej terapii cukrzycy, znaleźć można ślepotę, amputację kończyn czy niewydolność nerek. Osoby takie obarczone są dwukrotnie wyższym ryzykiem chorób układu krążenia i serca. Podobne problemy mogą być odpowiedzialne nawet za 80% śmierci pacjentów z cukrzycą typu 2.

Więcej o powikłaniach cukrzycy przeczytać można na abcZdrowie.pl.