• Jak przejść od stresu do sukcesu? Wyśpij się!

    Osoby dorosłe, które ukończyły 18. rok życia, potrzebują od 7 do 9 godzin snu. W Polsce wyniki badań nad bezsennością (CNS OBOP, 2005) pokazują, że 35% Polaków nie dosypia. U osób po 40. roku życia ta liczba zwiększa się do prawie 50%. Na długotrwałą bezsenność cierpi 45% kobiet i 20% osób poniżej 25. roku życia. Problem ten dotyczy nie tylko Polski, lecz także całego świata. Dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że na bezsenność, uznaną za chorobę cywilizacyjną, cierpi 1/3 populacji ludzi na całym świecie. CZYTAJ WIĘCEJ
  • Zostań strategiem własnego życia

    Każdy z nas doświadcza w swoim życiu kluczowych momentów. Mogą one dotyczyć na przykład wyboru kierunku kształcenia, założenia rodziny, decyzji o byciu w związku lub nie, przejścia na emeryturę, zakupu domu, utrzymania czy zmiany pracy lub założenia własnego biznesu. Możesz czekać i przystosowywać się do tego, co przyniesie Ci kolejny etap życia. Możesz także wybrać inną drogę i … CZYTAJ WIĘCEJ