O autorze
Agnieszka Kostempska, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego

"Skrojony na miarę.....możliwości"

„Skrojony na miarę możliwości”, tak jednym zdaniem można określić budżet Województwa Śląskiego. Na dzisiejszej sesji radni głosowali nad rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz za udzieleniem absolutorium Zarządowi Województwa.


„Skrojony na miarę możliwości” tak jednym zdaniem można określić budżet Województwa Śląskiego. Na dzisiejszej sesji radni głosowali nad rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz za udzieleniem absolutorium Zarządowi Województwa.
W swoim dzisiejszym wystąpieniu podkreślałam, że chociaż budżet województwa jest jednym z największych budżetów samorządowych w Polce. Niestety fakt ten nie czyni go łatwym, a wręcz przeciwnie sprawia, że jest to budżet niezwykle trudny, który –muszę szczerze powiedzieć- daleki jest od naszych postulatów i oczekiwań.
Z analizy tego obszernego dokumentu wynika, że w dużej mierze jest to budżet, który można określić mianem transportowego, bowiem duża część pieniędzy została przeznaczona na transport i łączność, co stanowi kontynuację wcześniejszych działań podjętych przez Zarząd Województwa. Natomiast w dalszym ciągu widać wyraźnie, że najbardziej niedoszacowanym obszarem jest kultura i zdrowie, ale mam nadzieję, ze to ostatni rok zaciskania pasa i w następnych latach uda się „dopieścić” te obszary, które w tej chwili mogą czuć niedosyt.
Niestety fakt, że jest to ostatnia sesja przed wakacjami spowodował płomienne wystąpienia klubów opozycyjnych, dla których był to ostatni dzwonek aby zaistnieć na forum. Szkoda, że chęć robienia hucpy politycznej bierze górę nad zdrowym rozsądkiem, a dobro województwa i jego mieszkańców schodzi na plan dalszy.
Na szczęście większość z nas dokładnie zapoznała się z tym dokumentem, który był dokładnie analizowany przez wszystkie komisje merytoryczne oraz Regionalną Izbę Obrachunkową i każdy z tych organów wydał pozytywna rekomendację. Ta pozytywna ocena potwierdza tyko właściwy kierunek działań Zarządu i jest gwarantem stabilności w Naszym Regionie. Nie grozi nam katastrofa finansowa ani finansowa ani gospodarcza. W budżecie znajdą się także środki na finansowanie projektów związanych z wydatkowaniem unijnych środków z perspektywy finansowej 2014-2020, która jest niezwykle istotna z punktu widzenia dalszego rozwoju naszego województwa.
Jeszcze raz gratuluję Zarządowi i życzę powodzenia.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...