• Dotkliwe porażki MKiDN w polityce personalnej

  Michał Merczyński, wieloletni dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego (NINA), wygrał w sądzie z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym (FINA), czyli instytucją powstałą z połączenia NINY i Filmoteki Narodowej. To kolejna sądowa porażka MKiDN w sprawach personalnych. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zimna wojna w kulturze

  Zimną wojnę w kulturze widać już gołym okiem w sposobie prowadzenia komunikacji, w braku dialogu MKiDN z twórcami. Poza tym fatalna polityka personalna, często uzupełniana licznymi akcjami łączenia instytucji (ostatnio zespołów filmowych). To aktywności wręcz rujnujące. Niszczenie suwerenności artystycznej i programowej wielu instytucji narodowych to niezwykle mocno widoczny element aktywności resortu. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ministerstwo Kultury – tam, gdzie kultura przenika się z polityką

  Dokładnie 100 lat temu, 5 grudnia 1918 r., Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret o utworzeniu Ministerstwa Sztuki i Kultury. Zgodnie z art. 2 dekretu, do zadań ministra należało „zawiadywanie i opieka nad sztuką, literaturą piękną, zabytkami, muzeami sztuki, teatrami i wykształceniem estetycznym narodu”. Warto zwrócić uwagę, jak szybko po odzyskaniu niepodległości powołano resort kultury, rozumiejąc znaczenie kultury dla społeczeństwa. A zwłaszcza uznano wartość wykształcenia estetycznego! CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ekologia dla PiS zbyt kosztowna!

  Jestem zwolennikiem polityki proekologicznej. Realizowanej racjonalnie, szeroko i konsekwentnie. Popartej wiedzą naukową, wsparciem eksperckim, ale także wiedzą geopolityczną. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Rządowa grupa rekonstrukcyjna znowu w akcji

  W cieniu Marszu Niepodległości prezydent Andrzej Duda podpisał „Deklarację o restytucji Pałacu Saskiego w Warszawie”. Pomysł odbudowy pałacu powracał od lat, mając swoich zwolenników przede wszystkim pośród prawicy, choć trzeba przyznać, że nie tylko. Obecnie idea dostała swój najwyższy patronat, wsparty także pozytywną opinią Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. CZYTAJ WIĘCEJ
 • PIS wyklucza, czyli - słownik pojęć zakazanych

  W kampanii wyborczej PiS-u najczęściej pojawiającymi się słowami-kluczami, przekazami programowymi były m.in: prawo, sprawiedliwość, walka z układem, rozliczenia, ale też wstawanie z kolan, patriotyzm, honor i „Polska w ruinie”. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Problem terroryzmu wreszcie na serio

  W ostatnich latach wszyscy byliśmy odbiorcami informacji o atakach terrorystycznych bądź nawet ich świadkami. Motywacje sprawców, sposoby ich działania były rozmaite, wszystkie jednak dość jednoznacznie potępione. Tym razem Parlament Europejski nie tylko podjął dosyć szybko temat, ale był także w stanie zmienić priorytety i uzyskać wymaganą większość dla rozmaitych nowych inicjatyw. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Kultura doceniona

  W 2011 roku, podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, udało się dojść do porozumienia oraz potwierdzić naglącą potrzebę wzmożonych badań obejmujących szeroko rozumiane uczestnictwo w kulturze. Niewspółmierną rolę w tym kontekście odgrywała silnie zaakcentowana potrzeba przeprowadzenia pogłębionych europejskich badań statystycznych w dziedzinie kultury oraz konieczność ich systematycznego, dalszego rozwoju. Największym problemem dla Eurostatu pozostawała niespójna metodologia badań obejmująca wszystkie państwa UE. Do tego momentu bowiem wydatki np. na bilet do ZOO, na corridę czy nawet zakup przyczepy campingowej w niektórych państwach były uznawane za koszt uczestnictwa w kulturze, podczas gdy w innych krajach nie uznawano za taki np. zakup rzeźby do prywatnego gabinetu stomatologicznego. CZYTAJ WIĘCEJ
 • „Zbrodnie” w kulturze

  Nie jestem zwolennikiem systematycznego recenzowania pracy swojego następcy, wicepremiera Glińskiego. Ma on prawo do swoich wyborów, suwerennych decyzji, a także budowania odmiennych priorytetów. Są jednak granice zarówno cierpliwości, tolerancji czy dystansu, po których niezbędne jest zabranie głosu w obronie tego, co niezwykle wartościowe. W dużym skrócie co musi niepokoić dziś najbardziej: CZYTAJ WIĘCEJ
 • Roszczeniowy zawrót głowy

  Wolałbym, aby arystokracja, jej spadkobiercy mieli więcej klasy i szacunku do wysiłków narodu polskiego, a przede wszystkim pamiętali o wielkich kosztach, poniesionych przez tych, którzy - z racji braku nazwiska - swoich skromnych dóbr (utraconych w całości) nigdy nie byli w stanie odzyskać. CZYTAJ WIĘCEJ