• Choroba, której nie widać. Jeszcze nie depresja, ale już nie tylko zły humor

  O dystymii, chorobie, która - pomimo, że jej objawy są uporczywe i często odbierają satysfakcję z życia - w wielu przypadkach zostaje nierozpoznana, rozmawia psycholog Igor Rotberg z Renatą Pająkowską-Rożen, psycholożką, terapeutką, kulturoznawczynią. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Instrukcja obsługi poradników

  Kupujemy poradniki, ponieważ chcemy, żeby nasze życie czy życie naszych najbliższych było lepsze, ciekawsze, milsze czy po prostu bardziej szczęśliwe. W dążeniu tym wspiera nas kultura masowa, która zachęca do sięgania po kolejną pozycję, jak po tabletkę od bólu głowy. Czasami jednak zamiast poczucia zwiększania się naszego poziomu szczęścia, odczuwamy rozczarowanie i frustrację. Jak zatem korzystać z poradników, żeby działały? – rozmowa Igora Rotberga z Renatą Pająkowską-Rożen, psycholożką, terapeutką, kulturoznawczynią. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Depresja psychologa

  O społecznym przekonaniu, że psycholog nie powinien mieć żadnych problemów oraz o sposobach, w jakich osoby wykonujące ten zawód, mogą radzić sobie z trudnościami – rozmowa Igora Rotberga z Renatą Pająkowską-Rożen, psycholożką, terapeutką, kulturoznawczynią. CZYTAJ WIĘCEJ
 • W zgodzie i w konflikcie

  Bycie w związku, poza dostarczaniem pozytywnych doznań oraz zaspokajaniem potrzeb czy realizacją istotnych życiowych wartości, wiąże się również z pewnymi kosztami. Tymi kosztami są między innymi pojawiające się od czasu do czasu konflikty, z którymi pary różnie sobie radzą. Psychologowie uważają, że konflikty stanowią często integralną część rozwoju relacji intymnej. I – chociaż mogą być bardzo trudnymi doświadczeniami – często to dzięki konfliktom para może wzmocnić poczucie bezpieczeństwa oraz własnego sprawstwa. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Entuzjaści pracy

  O różnicach między pracoholikami a entuzjastami pracy oraz o sposobach na przeciwdziałanie zjawisku pracoholizmu - rozmowa Igora Rotberga z dr Jackiem Bucznym, badaczem motywacyjnych mechanizmów zachowania i uzależnień behawioralnych, naukowcem i wykładowcą w Uniwersytecie SWPS w Sopocie. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Praca pod przymusem

  O przyczynach pracoholizmu, jego skutkach, złożoności samego problemu oraz zmianie przekonań związanych z pracą - rozmowa Igora Rotberga z dr Jackiem Bucznym, badaczem motywacyjnych mechanizmów zachowania i uzależnień behawioralnych, naukowcem i wykładowcą w Uniwersytecie SWPS w Sopocie. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wobec straty

  W 1969 roku lekarka Elisabeth Kübler-Ross opublikowała swoją książkę „Rozmowy o śmierci i umieraniu”. Przedstawiony w niej model przeżywania żałoby początkowo dotyczył ludzi, którzy dowiadywali się, że są śmiertelnie chorzy. Później autorka rozszerzyła go również na osoby, które doświadczyły straty w postaci odejścia kogoś bliskiego. Model ten zakładał istnienie pięciu etapów (faz) żałoby, którymi były: zaprzeczanie, gniew/złość, targowanie się, depresja oraz akceptacja. Współcześnie większość terapeutów czy psychologów, zajmujących się pomocą osobom doświadczającym żałoby, traktuje ten model jedynie jako relikt przeszłości. Wiadome bowiem jest, że ludzie różnie reagują na stratę. Mogą występować różne etapy radzenia sobie z sytuacją odejścia bliskiej osoby. Proces ten jest bardzo indywidualny, zależny od wielu czynników (osobowości danego człowieka, relacji z bliskim, który odszedł, sposobem w jaki odszedł itd.) i nie sposób go opisać w kilkuetapowym modelu teoretycznym. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Starość - też radość

  Starzejemy się od momentu urodzenia. Proces ten dotyczy bez wyjątku każdego z nas. Jednak sama starość, definiowana jako późny okres naszego życia, wzbudza często duże emocje, czasami rodzi lęk, co może skutkować próbami pogoni za atrybutami młodzieńczego wieku. Z drugiej strony liczne badania pokazują, że starość może obdarzyć nas lepszym samopoczuciem czy mniejszym poziomem stresu, a coraz więcej osób w starszym wieku, o których możemy dowiedzieć się z mediów, jak i tych z naszego otoczenia, realizuje swoje zainteresowania i pasje, wyłamując się z utartego schematu postrzegania starości jako tylko zniedołężnienia i wycofania z życia. Może więc powiedzenie „starość – nie radość” powinno przejść do lamusa? CZYTAJ WIĘCEJ
 • Radość niepewnego życia

  Przekonanie, że jesteśmy w stanie kontrolować samych siebie, innych ludzi i całą rzeczywistość wokół nas, jest dosyć iluzoryczne. Wszystkiego, co wydarza się w naszym życiu, nie jesteśmy w stanie skontrolować. Nie wszystko da się zaplanować. Skąd więc to dążenie do kontroli? Wynikać ono może z potrzeby posiadania poczucia bezpieczeństwa. CZYTAJ WIĘCEJ
 • W świecie imperatywów

  Chcemy być szczęśliwi. Chcemy, żeby było nam dobrze. Chcemy, żeby wszystkie nasze problemy udało się rozwiązać. Chcemy czuć radość i zadowolenie. Potrzeby związane z naszym komfortem i dobrym samopoczuciem są jak najbardziej zrozumiałe. Jednak – jak zwracają uwagę psychologowie – istnieje pułapka, którą jest obsesja na punkcie komfortu, zadowolenia i wygody. CZYTAJ WIĘCEJ