• Polska dla Seniorów - jaka jest ?

  W Polsce i na świece zmianie ulegają trendy demograficzne. Mamy coraz więcej osób w wieku senioralnym. Nasze państwo stoi przed dużym wyzwaniem organizacyjnym i systemowym. Musimy przemeblować wiele obszarów polskiej rzeczywistości, aby uczynić Polskę krajem przyjaznym dla seniorów - takim, który zapewnia im godne, zdrowe i aktywne życie. Odpowiedzią na to wyzwanie jest projekt #PolskaSeniora, który od kilku miesięcy jest realizowany przez zespół posłanek z Platformy Obywatelskiej. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Mundurki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

  Przyszłość polskiego systemu emerytalnego w Polsce to wielka niewiadoma. Obecna większość sejmowa obniżyła wiek emerytalny, robiąc to chaotycznie i ukrywając przed Polakami, jakie będą rzeczywiste koszty tej decyzji. Co na to ZUS? Wydaje miliony zł na ubrania dla pracowników. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Karani za nieswoje winy

  Ponad 55 tys. osób ukarano na mocy przyjętej przez PiS tzw. ustawy deubekizacyjnej, co do której są poważne wątpliwości, czy została uchwalona zgodnie z prawem. Wiele z nich to renciści, wdowy, sieroty lub osoby niepełnosprawne, które nie miały nic wspólnego z PRL. Decyzją MSWiA obniżono im świadczenia społeczne, a na rozpatrzenie odwołania trzeba długo czekać, co stawia te osoby w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Co na to ministerstwo spraw wewnętrznych? Tłumaczy, że się stara, aby każdego wysłuchać... CZYTAJ WIĘCEJ
 • „Przechowalnie” zamiast dodatkowych miejsc w żłobkach!

  PiS chce zmienić formę działania klubów dziecięcych i ułatwić ich tworzenie. Brzmi nieźle - szkoda tylko, że kosztem bezpieczeństwa i komfortu naszych dzieci. Czy uda się powstrzymać PiS przed stworzeniem przechowalni dla dzieci zamiast żłobków? Czy rząd Beaty Szydło zacznie w końcu gospodarnie zarządzać budżetem, na który składają się wszyscy Polacy? CZYTAJ WIĘCEJ
 • Dość fasadowej polityki! O dzieci, rodziców i żłobki trzeba naprawdę zadbać

  Fasadowa polityka prorodzinna – tak w skrócie można podsumować działania ekipy rządzącej, jeśli chodzi o żłobki. Okrągłe słowa, obietnice i rzucanie kwotami jak z rękawa. A efekt? Rodzice będą musieli płacić więcej! CZYTAJ WIĘCEJ
 • Emerytury w Polsce - pic na wodę i demontaż

  Praca polityka ma sens tylko wtedy gdy, służy ona ludziom. Nie ma lepszego sposobu na poznanie potrzeb obywateli niż dialog. A kiedy diagnoza jest jasna trzeba konsultacji ekspertów by wyciągnięte wnioski były kompromisem i uwzględniały potrzeby jak najszerszej grupy osób. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Rząd przymyka oko na przemoc wobec kobiet?

  Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z 2011 roku to bardzo ważny dokument. Stwarza prawne ramy dla przeciwdziałania wszelkim formom przemocy w stosunku do kobiet, zapewnia także specjalny mechanizm monitoringu, by zadbać o efektywne... CZYTAJ WIĘCEJ
 • Trzeba zadbać o seniorów. To obowiązek rządzących!

  Fatalna opieka zdrowotna, deficyt geriatrów, braki wśród „białego personelu”, zamykanie szpitali powiatowych (choćby w Sycowie czy Środzie Śląskiej), w których mogłyby powstać np. centra geriatryczne – z tym na co dzień muszą borykać się starsi ludzie. To właśnie oni najczęściej potrzebują profesjonalnej opieki medycznej i korzystają z usług lekarzy. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Dość nieudolnej polityki zagranicznej! Polska jest i będzie członkiem rodziny europejskiej.

  Polski rząd „zakończył współpracę” z Komisją Wenecką w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Prawo i Sprawiedliwość argumentuje to „stronniczością i nierzetelnością” komisji, a minister Witold Waszczykowski stwierdził, że Komisja Wenecka obraża nasz kraj oraz przedstawia kłamliwe, fałszywe i jednostronne raporty na temat sytuacji w Polsce. Powiedzmy sobie szczerze: Polska nie ma problemów ani z Trybunałem Konstytucyjnym, ani z Komisją Wenecką. Polska ma problem z PiS-em. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Trudna walka o seniorów w państwie PiS

  Troska o osoby starsze w dobie dobrej zmiany nie jest łatwym zadaniem dla polskiego parlamentarzysty. Metody prowadzenia polityki, które doskonale znamy z najwyższych szczebli władzy, są stosowane przez partię Jarosława Kaczyńskiego w każdym wymiarze komunikacji ze społeczeństwem i opozycją. CZYTAJ WIĘCEJ