• Co się zmieni w umowach o pracę po 22.02. 2016?

    Umowy o pracę na czas określony cieszyły się dotychczas sporym powodzeniem – możliwość wskazania dowolnego czasu trwania umowy, dwutygodniowy okres wypowiedzenia i brak konieczności uzasadniania przyczyny wypowiedzenia sprawiał, że była to możliwość elastycznego regulowania stosunków pracodawcy z pracownikiem. Od 22 lutego 2016 roku czeka nas jednak w tym zakresie istotna zmiana. CZYTAJ WIĘCEJ
  • Czy wiesz co podpisujesz? - różnice między umową o prace, zlecenia i o dzieło

    W praktyce bardzo często umowy cywilnoprawne, czyli umowy zlecenia i umowy o dzieło, stosuje się po to, żeby uniknąć odpowiedzialności czy konsekwencji związanych z umową o pracę. Jak dokładnie wyglądają różnice między tymi umowami oraz jakie są konsekwencje podpisania takiej, a nie innej umowy? O tym poniżej. CZYTAJ WIĘCEJ
  • ABC umów

    Każdy z nas staje często przed koniecznością zawierania umów. Warto przy tym pamiętać, że przy tej okazji popełniamy szereg błędów, których moglibyśmy bardzo łatwo uniknąć, znając najbardziej podstawowe zasady działania przed podpisaniem umowy i wiedząc, jakie mogą być konsekwencje ich niezachowania. CZYTAJ WIĘCEJ