• Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali przez ostatnich osiem lat

  Dziś zaczynam nowe życie, już bez sejmowych zobowiązań. Dalej moją pasją będzie Dobra Edukacja. Zapraszam do współpracy. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zaproszenie do współpracy

  Jeśli Waszym marzeniem jest stworzenie innowacyjnie zorganizowanej szkoły, Stowarzyszenie Dobra Edukacja zaprasza do współpracy. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Techniki Dobrej Edukacji. Personalizacja - wyzwania i narzędzia.

  Rozwiązania najbardziej odpowiednie dla szkoły przyszłości są obecnie poszukiwane w wielu krajach na świecie. W Polsce też skupiamy entuzjastów dobrej edukacji, którzy chcą tworzyć i upowszechniać pewne przyszłościowe, innowacyjne, edukacyjne rozwiązania. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Pomoc osobom najbardziej zależnym od pomocy innych odpowiednia do potrzeb

  Propozycja zawarta w projekcie zmiany ustawy o rehabilitacji jest zgodna z wynikami wieloletnich prac różnych gremiów, zgodna z postulatami organizacji pracujących na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Dzięki aktywności protestujących polska szkoła zmieniła się na lepsze

  Polska szkoła zmienia się na lepsze. Zawdzięczamy to również temu, że w 2009 roku zaczęły się zmiany ustawowe związane z sześciolatkiem w szkole, które obudziły wiele protestów i obaw. Dopiero sześć lat później, w 2015 roku, po raz pierwszy ten obowiązek dotknie wszystkie sześcioletnie dzieci. Kilkakrotne zmiany ustawowe oraz inne działania, dokonane pomiędzy tymi latami, uczyniły tę zmianę dużo lepiej przygotowaną i przyjazną. Były one wprowadzane także między innymi dzięki aktywności i pomysłom wielu środowisk protestujących przeciwko nim. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zadanie odpowiedniego zorganizowania edukacji uczniów z niepełnosprawnością umocowane w ustawie

  Celem trzech poprawek zgłoszonych w trakcie prac nad ustawą zmianiającą ustawę o systemie oświaty jest uszczelnienie sposobu wydatkowania środków naliczanych z budżetu państwa dla samorządów z tytułu niepełnosprawności konkretnych dzieci poprzez przypisanie jednoznacznie odpowiedzialności za realizację określonych zadań zarówno organom prowadzącym szkoły i placówki (poprawka pierwsza), jednostkom samorządu terytorialnego (poprawka druga), jak i dyrektorom szkół (poprawka trzecia). CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zaproszenie do tworzenia kolejnych Akademii Dobrej Edukacji

  Koncepcja modelowych, innowacyjnych placówek edukacyjnych została stworzona dzięki współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Instytutem Badań Edukacyjnych. Prace mają charakter badania w działaniu, którego celem jest stworzenie ruchu szkół poszukujących nowych dróg w edukacji, kształcących na wszystkich etapach edukacyjnych, zainteresowanych pracą zgodnie ze wspólną, cały czas doskonaloną koncepcją edukacyjną. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Oddaliście głos nieważny? Dlaczego?

  Przyczyną rosnącej liczby głosów nieważnych, wcale nie musi być rosnąca liczba osób niemądrych, które nie rozumieją procedur wyborczych, ale rosnąca liczba osób świadomie wymagających od kandydatów większego zaangażowania. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ufanie komputerom musi być ograniczone

  Choćbyśmy zapłacili wielokroć więcej za nowy pomagający liczyć głosy system informatyczny, zwolnili wszystko z procedur zamówień publicznych, zatrudnili do tego najbardziej renomowaną firmę, pierwszemu zastosowaniu takiego systemu powinno towarzyszyć równoległe liczenie głosów metodami dotychczasowymi, tradycyjnymi. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Nauczycielom w Dniu Edukacji

  Jesteście bardzo ważni. To od Waszej pracy zależy dobrobyt kolejnych pokoleń, ich odnajdywanie się wobec wyzwań współczesności. Wasze poczucie docenienia, bezpieczeństwa, jest potrzebne również Waszym uczniom, bo dzięki temu lepiej się Wam pracuje. CZYTAJ WIĘCEJ