• Szkoła przyszłości czy szkoła przeszłości?

    Początek szkoły w nowych warunkach zaprojektowanych przez min. Zalewską: nowa struktura, nowe treści programowe. Można te zmiany oceniać jako nieadekwatne do realiów XX w., wprowadzane szybko i chaotycznie, z lekceważeniem opinii ekspertów, pozbawione konsultacji. Jednak prawdziwym testem,... CZYTAJ WIĘCEJ
  • Ale to już było...

    Polska gospodarka ma się podobno dobrze. Trudno polemizować z danymi makroekonomicznymi, czy podnoszeniem prognoz wzrostu PKB przez agencje ratingowe. Trudno polemizować również z tym, że obecnie znajdujemy się we wzrostowej fazie cyklu koniunkturalnego i naprawdę trzeba się bardzo... CZYTAJ WIĘCEJ