O autorze
Projekt "Komentatorki" poświęcony jest twórczości artystek młodego pokolenia, które poprzez swoją działalność komentują bieżące wydarzenia polityczne, społeczne i artystyczne. Artystki te dotykają najważniejszych kwestii dzisiejszego świata. Celem projektu jest prezentacja trudnych i mało znanych treści w sposób atrakcyjny i angażujący widza, przy jednoczesnej promocji sztuki społecznie zaangażowanej, tworzonej przez kobiety. Stworzyłyśmy bloga aby stał się platformą umożliwiającą komunikację pomiędzy artystkami, widzami i organizatorami. / The project "Women Commentators" is dedicated to the art of young generation of female artists, who comment on current political, social and artistic affairs through their art. They raise the most relevant issues of the modern world. The objective of the project is to present to the audience in an appealing and compelling form difficult and little known content, while promoting socially engaged art created by women. The blog was created as a platform to enable communication between artists, audience and the organisers. It is dedicated to issues touched upon in the project.

Wydanie nadzwyczajne: półwysep Krym odpłynął w nieznanym kierunku! Agencja Nowości Utopijnych: Nowości jakimi one mogły

W nocy na 6-go marca półwysep Krym zniknął. W chwili obecnej na jego miejscu znajduje się morze. Poszukiwania z lądu, wody i powietrza póki co nie przyniosły rezultatów. Około 8 rano do renomowanych agencji informacyjnych zaczęły trafiać wiadomości, że półwysep Krym przepadł bez wieści. O 11 przed południem informacja się potwierdziła. O świcie mieszkańcy Obwodu Chersońskiego Ukrainy zamiast normalnego pejzażu zobaczyli przed sobą wodę.


Mieszkańcy Kraju Krasnodarskiego ze strony rosyjskiej także byli zdziwieni zmianą widoku. Niektórzy twierdzą, że o świcie jakby widzieli kształty ogromnej wyspy, płynącej na południe. „Do najwyższych drzew przymocowali prześcieradła i powstał ogromny żaglowiec. Moje okna wychodzą na morze i ja dokładnie widziałam jak oni przepływali. Na brzegu stało mnóstwo ludzi, grała orkiestra symfoniczna” - opowiada Marija Aleksandrowna, emerytowana pielęgniarka z Anapy.


Około 8:30 do portów Anapy i Odessy zaczęły przybijać statki rosyjskiej Floty Czarnomorskiej i Marynarki Wojennej Ukrainy pozostające bez portu. Po dwugodzinnych rozmowach rządów Ukrainy i Rosji zdecydowano o podjęciu wspólnych poszukiwań zaginionego półwyspu. W ciągu dnia do poszukiwań dołączyły marynarki wojenne Turcji, Gruzji, Bułgarii i Rumuni. Pełniący swe obowiązki na Ukrainie Aleksandr Znajpoważniejszątwarzą wezwał obywateli do zachowania spokoju: „W najbliższych godzinach z pewnością znajdziemy półwysep Krym. Tak ogromny teren nie mógł przepaść jak kamień w wodzie” - powiedział.


„W najbliższym czasie Krym będzie znaleziony i wszyscy rosyjskojęzyczni obywatele natychmiast będą objęci ochroną. W tym celu robimy wszystko co w naszej mocy. Wydobędziemy spod wody i znów zamoczymy, jeśli będzie taka potrzeba” - oświadczył W.W. Mutin, prezydent Federacji Rosyjskiej. Komentarza do krótkiego komunikatu Omamy - „Dzieliliśmy pomarańczę” - służba prasowa Białego Domu na razie odmawia. Zdjęcie satelitarne z kosmosu ukazuje dziwny obraz: Morze Czarne bez jakichkolwiek śladów półwyspu Krym.


„Uczeni na razie nie mogą wyjaśnić zniknięcia Krymu” - mówi kierownik Międzynarodowego Instytutu Geografii WTF XSSmart. „Hipoteza o jego podzieleniu na malutkie wysepki z późniejszym przepłynięciem przez cieśninę Bosfor do basenu Morza Marmurowego została podważona, ponieważ podziałowi towarzyszyłoby silne trzęsienie ziemi i cyklony, a tymczasem morze było absolutnie spokojne w ciągu całego dnia” - dodał. Żadnych śladów zaginionego półwyspu nie stwierdzono w żadnym z akwenów planety Ziemia.

W chwili obecnej sytuacja na półwyspie Tamańskim, który jeszcze wczoraj znajdował się naprzeciw Kierczyńskiego jest spokojna. Większość ludzi udała się do swoich domów i tylko kilka rosyjskich czołgów kiwa lufą patrząc w dal.


Экстренный выпуск: полуостров Крым уплыл в неизвестном направлении!
АГЕНТСТВО УТОПИЧЕСКИХ НОВОСТЕЙ: НОВОСТИ, КАКИМИ ОНИ МОГЛИ БЫ БЫТЬ

В ночь на 6 марта полуостров Крым исчез. На его месте в данный момент находится море. Поиски с суши, воды и воздуха пока не дали результатов.

Около 8 утра в ведущие международные новостные агентства начали поступать сообщения о том, что полуостров Крым бесследно исчез. К 11 утра эта информация подтвердилась. На рассвете жители Херсонской области Украины вместо привычного пейзажа увидели перед собой воду.
Новая береговая линия выглядит свежевырытой. «Последнюю неделю по ночам со стороны Крыма доносились странные звуки. Кто-то прокопал поперек всего перешейка, чтобы Крым стал островом и больше ничем не был связан с землей», — рассказывает обитатель Перекопа.

Жители Краснодарского края с российской стороны также были удивлены изменениями ландшафта. Некоторые утверждают, будто видели на рассвете очертания огромного острова, плывущего на юг. «К самым высоким деревьям прикрепили простыни, и получился огромный парусник. У меня окна выходят на море, я прекрасно видела, как они проплывали. По берегам стояло множество людей, играл симфонический оркестр», — рассказывает Мария Александровна, медсестра на пенсии из Анапы.

Около 8:30 к портам Анапы и Одессы стали приближаться оставшиеся без причала суда российского Черноморского флота и ВМС Украины. После двухчасовых телефонных переговоров правительств Украины и России было решено начать совместные поиски исчезнувшего полуострова. Днем к этим поискам были подключены военно-морские силы Турции, Грузии, Болгарии и Румынии. Исполняющий обязанности на Украине Александр Ссамымсерьезнымлицом призвал граждан сохранять спокойствие: «В ближайшие часы мы обязательно найдем полуостров Крым. Такая огромная территория не могла в воду кануть».
«В самое ближайшее время Крым будет найден, и все русскоязычные граждане незамедлительно будут защищены. Для этого делается все возможное. Достанем из-под воды и снова замочим, если понадобится», — заявил президент Российской Федерации В.В. Мутин.
Комментировать краткое заявление Омамы «Мы делили апельсин» в пресс-службе Белого дома пока отказываются.

Спутниковый снимок из космоса показывает удивительную картину: Черное море без каких-либо следов полуострова Крым.
«Ученые пока не могут объяснить исчезновение Крыма, — говорит глава Международного института географии WTF XSSmart. — Гипотеза о его раздроблении на мелкие острова с их последующим прохождением по Босфорскому проливу в акваторию Мраморного моря опровергнута, поскольку дробление сопровождалось бы рядом мощных землетрясений и циклонов, в то время как море оставалось абсолютно спокойным в течение всего дня».
Никаких следов исчезнувшего полуострова не обнаружено ни в одной акватории планеты Земля.
В данный момент обстановка на Таманском полуострове, который еще вчера находился напротив Керченского, спокойная. Большинство жителей разошлись по домам, и только несколько российских танков в растерянности почесывают дулом, глядя вдаль.

Tekst: Olga Żytlina / текст: Ольга Житлина

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
POLECAMY 0 0"Nasz prezydent, Wasz premier". Tak opozycja może pokonać Dudę w wyborach prezydenckich
O TYM SIĘ MÓWI 0 0Możecie ich nie znać, ale zaraz o nich usłyszycie. 10 gwiazd nowego Sejmu, które mogą namieszać
DZIEJE SIĘ 0 0NIK wydaje specjalny komunikat. To odpowiedź na spekulacje o dymisji Banasia
FELIETON 0 0"W trzy miesiące zarobisz tyle, ile przez całą kadencję". Oto metody, którymi PiS może wyrwać Senat
O TYM SIĘ MÓWI 0 0Krystyna Janda znów to zrobiła. Jeden obraźliwy wpis skasowała, drugi pozostał

POZNAJ DADHERO.PL

DADHERO.PL 0 0Nie wiesz, co to emocje, jeśli nie byłeś przy porodzie. Spróbuj mnie przekonać, że jest inaczej
0 0Tata po szwedzku. Gdy zobaczyłem, jakimi super ojcami są Szwedzi, z początku nie mogłem uwierzyć
0 0Ruszamy z dadHERO.pl, lifestyle'owym serwisem dla ojców
0 0Byliśmy w nowym bastionie "dobrej zmiany" i wiemy, skąd prawie 90 proc. poparcia dla PiS
0 0Wynik KO z Białegostoku to lekcja dla całej opozycji. Oto człowiek, który zrobił najlepszą kampanię
WYWIAD 0 0"Towarzystwo wzajemnej adoracji". W jej okręgu PiS zmiażdżyło PO, mówi o błędach własnej partii
0 0"Będę rozmawiała ze wszystkimi". Lidia Staroń mówi o Senacie