• Postępowy nowoczesny mizogin.

  Szacunek dla drugiego człowieka to podstawa nie tylko w relacjach interpersonalnych, ale przede wszystkim w debacie publicznej. Tymczasem, gdy brakuje argumentów w politycznym sporze pomiędzy kobietą a mężczyzną, część publicystów natychmiast korzysta z prymitywnych stereotypów. Nawet u tych, którzy za wszelką cenę usiłują nosić maskę postępowych, nowoczesnych, ba - Europejczyków, walczących o równouprawnienie - mizoginizm wygrywa, gdy przychodzi do wymiany opinii z kobietą, mającą odmienne zdanie. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Barwy kampanii

  Korzystając z okazji - raz jeszcze wszystkim Wyborcom uprzejmie dziękuję. Każdy głos, który złożył się na wynik 2,4%, jest dla mnie bardzo ważny. Sukcesem kampanii jest to, że udało się zmusić rząd do dyskusji o kwocie wolnej od podatku, zmianie prawa podatkowego, a nawet konstytucji. Udało się zainicjować dyskusję o sytuacji młodzieży, a nawet wstrzymać proponowane przez rząd wysyłanie wojska na Ukrainę, którego konsekwencją mogło być wciągnięcie nas w wojnę. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Do kobiet

  Unia Europejska opiera się na zbiorze wartości, wśród których jest równość. Jedną z wartości unijnych jest równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Jednak nasza polska codzienność jest inna. Często kobiety lepiej wykształcone, wykonując tę samą pracę, otrzymują dużo niższe wynagrodzenie niż mężczyźni. Wg najnowszych danych KE kobieta w Polsce pracuje 59 dni za darmo. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Kwota wolna od podatku 20 tys.

  Zaproponowałam, aby podnieść kwotę zwolnioną z opodatkowania do 20 tys. złotych, gdyż w moim odczuciu jest to konieczne nie tylko dla sprawiedliwości społecznej, ale także dla rozruszania gospodarki i zmniejszenia dysproporcji w dochodach Polaków. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Dlaczego także lewica popiera niezależną i bezpartyjną kandydatkę.

  Jak Państwo wiecie, mój program opiera się na trzech filarach: gospodarka rynkowa, więcej wolności dla obywateli oraz socjalne państwo. Podkreślam też sytuację młodzieży i zaznaczam bałagan prawny, jaki panuje w naszym kraju. Bałagan, który hamuje rozwój, cofa Polskę i niszczy obywatelom życie. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Najnowszy spot wyborczy

  Kluczowe sformułowanie w kampanii brzmi: “od nowa”. Ma ono realne znaczenie w kontekście programu wyborczego, ale jest też immanentną cechą ludzkiego życia i swój symboliczny wyraz znajduje w obrazie wschodzącego słońca. To główny motyw spotu wyborczego. Narracja ilustrowana jest scenami z różnych zakątków kraju, gdzie Polacy obserwują za każdym razem nieco inny, a przecież ten sam wschód słońca. Każdy wiąże z nim inne nadzieje, a wspólnym mianownikiem jest nowy początek. POLSKA OD NOWA. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Jak zmienić prawo i dlaczego?

  Prawo od nowa! Zaproponowałam przeanalizowanie i napisanie od nowa niektórych gałęzi prawa. Najważniejsza jest gospodarka, bo ona daje miejsca pracy i podatki, z których finansuje się cele społeczne. Na początek chcę, by eksperci napisali nowe prawo podatkowe. Powinien zająć się tym rząd, ale skoro przez tyle lat tego nie zrobił, powinien zrobić to Prezydent, korzystając z inicjatywy ustawodawczej. By tego dokonać, Prezydent musi powołać rodzaj komisji kodyfikacyjnej złożonej z ekspertów, która napisze nowe prawo podatkowe. Następnie gotowy projekt zostanie złożony w Sejmie. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Poseł nadzorca narodu

  Obywatele w rozmowach podkreślają, iż zupełnie pogubiliśmy sens pojęcia demokracji. Prezydent zamiast pilnować swobód obywatelskich i konstytucji, czyli prawa, chce dublować rząd w sprawie wojska, czy polityki zagranicznej i narzucać innym swoje światopoglądowe, prywatne oceny. Posłowie zamiast reprezentować wolę obywateli, którzy ich wybrali, chcą obywateli nadzorować i za nich decydować - czego chcą, jak mają myśleć i jak żyć. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Po co nam prezydent?

  Stać na straży konstytucji, czyli prawa to najważniejszy obowiązek prezydenta. Prezydent jest również odpowiedzialny za przestrzeganie swobód obywatelskich, tworzenie w imieniu obywateli i dla obywateli spójnego, zrozumiałego prawa. Skoro obywatel ma przestrzegać prawa, musi ono być jednoznaczne, transparentne i zrozumiałe. Prezydent po to jest wybierany przez wszystkich obywateli, aby w ich imieniu pilnował rządu i parlamentu, by nie tworzyli złego prawa. Jeśli prezydent widzi, że tworzone jest złe prawo, to jego obowiązkiem jest je zawetować. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Czy Franciszek w Strasburgu chce rozszerzenia UE, jak JP II w 1988 ?

  Burza oklasków zrywała się wielokrotnie podczas przemówienia papieża Franciszka w PE. Owacją na stojąco przyjęto przekaz, jaki biskup Rzymu przywiózł do Strasburga. Rozpoczął, cytując najważniejszy z akapitów przemówienia Jana Pawla II, które papież Polak wygłosił dokładnie z tego samego miejsca. Rok przed upadkiem żelaznej kurtyny bardzo profetycznie brzmiały słowa o Europie, która miała rozszerzyć sie do swoich historycznych i geograficznych granic. CZYTAJ WIĘCEJ