• Przyjaciele z Ukrainy! Bądźcie NIEPOKONANI!

  Друзі України! Ми з вами! Будьте Непереможний! We współczesnym świecie tylko ta władza ma szanse skutecznie dbać o interes własnego Państwa, która cieszy się zaufaniem swoich obywateli. Bieżąca sytuacja na Ukrainie pokazuje, że cierpliwość społeczeństwa ma swoje granice. Ma też swoje granice jego akceptacja dla kłamstwa, matactwa i oszustwa władzy. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Dlaczego dialog ciągle przegrywa z konfrontacją?

  Zanurzeni w permanentnym sporze, zbajerowani partyjną obłudą ale też obywatelsko apatyczni, oddający inicjatywę zdemoralizowanej klasie politycznej, Polacy stracili zdolność do przełamania społeczno-politycznej degrengolady przy użyciu siły argumentów, które powinny być skuteczną alternatywą dla powszechnie stosowanego argumentu siły i agresji. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Drakońska sankcja akcyzowa w Trybunale Konstytucyjnym

  11 lutego 2014r. w Trybunale Konstytucyjnym odbędzie sprawa tzw. „olejarzy”. Trybunał ma stwierdzić czy ponadnormatywne obłożenie stawką akcyzy z powodu opóźnień w składaniu zestawień oświadczeń przez setki drobnych przedsiębiorców, jest zgodne z Konstytucją RP? Ta sprawa jest nie tylko kluczowa ze względu na dużą skalę fiskalnej opresji. Ta sprawa jest niezwykle istotna ze względu na właściwą ocenę̨ sposobu rozumienia i interpretowania konstytucyjnych praw obywatelskich przez organa władzy publicznej. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Patrioci naszych czasów

  Dla wielu polskich obywateli, postawa patriotyczna kojarzy się wyłącznie z ofiarą złożoną na ołtarzu ojczyzny. Patriotą ma być zatem wyłącznie ten, który petryfikuje pamięć o tych, którzy ponieśli śmierć w służbie swojego „narodu wybranego”. Jak mamy ocenić tych, którzy bez zbytniego rozgłosu i historycznego patosu, swoją codzienną pracą i obywatelską postawą, chcą zmieniać i unowocześniać swoją ojczyznę? Czy Oni nie zasługują, tak samo lub nawet bardziej, na miano patriotów – patriotów naszych czasów? CZYTAJ WIĘCEJ
 • Czy Prokurator Generalny powinien ustąpić z piastowanego stanowiska?

  Czy osoba, która nie potrafi właściwe ocenić jakości pracy swoich podwładnych, powinna piastować jeden z najważniejszych urzędów w państwie? To pytanie kierujemy do Premiera i Prezydenta RP. CZYTAJ WIĘCEJ
 • NIEPOKONANI 2012 postulują do Premiera o odwołaie Prokuratora Generalnego!

  Warszawa, 11.07.2013 – Zarząd Stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012 postanowił przekazać na ręce Prezesa Rady Ministrów otwarty list, w którym zwraca się z postulatem o wszczęcie procedury odwoławczej Prokuratora Generalnego – Andrzeja Seremeta. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Oscar Pistorius – rzetelne domniemanie niewinności

  Winny morderstwa z premedytacją? Czy autor niezamierzonej śmierci, spowodowanej w wyniku splotu wielu niesprzyjających okoliczności? Są wśród nas tacy, którzy stykając się za pośrednictwem mediów ze sprawą Oscara Pistoriusa, wyrobili sobie już własny pogląd na temat jego winy lub jej braku. Sąd w Pretorii będzie jednak opierał się nie na przekonaniu lub przeświadczeniu, tylko i wyłącznie na literze prawa oraz na prawidłowo zgromadzonych dowodach w tej sprawie. Dzisiaj Oscar Pistorius jest niewinny i nim pozostanie, dopóki niezawisły sąd w sposób bezsporny orzeknie o jego winie. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Układ się … otwiera!

  Dla tysięcy poszkodowanych przez instytucje państwowe, film Ryszarda Bugajskiego pt. „Układ Zamknięty” to niezwykła szansa aby całe społeczeństwo mogło dowiedzieć się jak funkcjonariusze państwowi niszczą uczciwych obywateli. Ten film nie jest li tylko wybitnym dziełem artystycznym – a bez wątpienia nim jest. Ten film to dotkliwy cios, zadany fundamentom zdemoralizowanego państwa w państwie. Dzisiaj otworzony „układ” nigdy się nie zamknie. Jest natomiast kwestią czasu, kiedy zniknie w całości. CZYTAJ WIĘCEJ
 • RAPTULARZ - miesięcznik pokrzywdzonych

  Od początku naszej działalności otrzymujemy prośby o rozmaitą pomoc, a między innymi o pośredniczenie w przekazywaniu do publicznej wiadomości opisów ludzkich krzywd. Są to najczęściej opisy wydarzeń, które pozostawiły bolesne ślady w umysłach i uczuciach obywateli poszkodowanych przez urzędniczy i prokuratorsko-sądowy aparat władzy. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ku pamięci politykom na najbliższe 2,5 roku

  Środowiska polityczne, które z należytym zrozumieniem i właściwą intuicją zechcą sięgnąć do obywatelskiej pamięci, aby zbilansować i oszacować rozmiar danych wcześniej obietnic bez pokrycia, a okazując przy tym wolę ich spełnienia, zwiększą niepomiernie swoją wiarygodność wyborczą. CZYTAJ WIĘCEJ