• Koniec z "kokosami" za sprawy z urzędu!

  Na początek pragnę zaznaczyć, iż ten wpis miał nie powstać. Nie chciałem poruszać problemu w nim zawartego z kilku względów. Między innymi dlatego, iż nie jestem bezpośrednio dotknięty tym problemem. Jednakże po zapoznaniu się z pewnym artykułem, a w szczególności z postami zamieszczonymi pod nim, postanowiłem obalić kilka mitów. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Czy rolnicy uzyskają jeszcze kredyt w banku?

  W dniu wczorajszym zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. O powyższej ustawie powiedziano już wiele. Zapewne jeszcze więcej będzie powiedziane niebawem, gdy ludzie zaczną odczuwać jej skutki. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tej ustawy, który chyba nie został szerzej omówiony. Mianowicie zmiany te będą miały niebagatelny wpływ na możliwość zaciągania zobowiązań przez rolników i nie tylko… CZYTAJ WIĘCEJ
 • Co dalej z komornikami?

  Ostatnio został przedstawiony pomysł, ażeby komornicy zostali urzędnikami sądowymi. Argumentem za ponownym włączeniem komorników w ramy administracji państwowej są przedstawiane w mediach sprawy, w których komornicy nadużywają swoich praw, czasami wręcz zajmując i sprzedając mienie nie należące do dłużnika, a do osoby trzeciej. Jednak przed podjęciem takiej decyzji należałoby się zastanowić, czy faktycznie taki pomysł należy uznać za trafny i za taki, który sprawi, iż postępowanie egzekucyjne będzie prowadzone z większym poszanowaniem prawa oraz będzie skuteczniejsze. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Bank musi spełnić dodatkowe obowiązki zanim wypowie Ci kredyt!

  Wraz z końcem Świąt Bożego Narodzenia nadeszła zmiana dla wszystkich osób, które nieterminowo spłacają swoje zobowiązania względem banków. Od dzisiaj, a w praktyce od dnia jutrzejszego, banki będą mogły obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę pod warunkiem uprzedniego wezwania dłużnika do spłaty zaległości w terminie 14 dni roboczych. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Koniec z nadawaniem klauzuli wykonalności na BTE!

  W dniu dzisiejszym weszła w życie nowelizacja prawa bankowego, zgodnie z którą zostały uchylone przepisy dotyczące bankowego tytułu egzekucyjnego (dalej jako „BTE”). Oznacza to, że począwszy od dzisiaj sądy nie będą nadawać klauzuli wykonalności na BTE. Pora zastanowić się czy owe rozwiązanie będzie korzystne dla klientów banków, czy też okaże się, iż jeszcze bardziej dokręci to przysłowiową śrubę kredytobiorcom. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Pamiętaj! Z początkiem przyszłego roku ulegają zmianie przepisy dotyczące odsetek.

  W gorącym powyborczym okresie. W momencie, w którym większość mediów oraz dziennikarzy zajętych jest politykami w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Na 16 stronach powyżej wskazanej ustawy kryje się treść niezwykle istotna dla każdej z osób, która jest lub może być dłużnikiem lub wierzycielem, a więc tak naprawdę dla każdego z nas. CZYTAJ WIĘCEJ