Obywatelski
 • dr Jan Szomburg: Wyzwanie dojrzałości

  Jeśli historia się nie „rozhuśta”, czas będzie pracował na naszą – Polaków – korzyść. Jeszcze niedawno niewielu by przypuszczało, jak bardzo na tle Europy możemy być pracowici, zmotywowani, kreatywni i przedsiębiorczy. Wciąż nieśmiało mówimy o tym, że nasz system bankowy jest bardziej innowacyjny od niemieckiego, a nasze przedsiębiorstwa są często lepiej zarządzane niż w krajach Zachodu. W dodatku stanowimy zagłębie talentów – wszelakich. Mając takie predyspozycje możemy z ufnością patrzeć w przyszłość. Musimy się tylko lepiej poukładać wewnętrznie – wyrównać szanse, zadbać o lepsze relacje społeczne, lepiej i szerzej dystrybuować szacunek, budować sieci wzajemnego wsparcia, docenić i otwierać szanse przed Polską lokalną, partnersko poukładać relacje międzypokoleniowe. Lista wyzwań jest znacznie dłuższa. Ale dlaczego mielibyśmy im nie sprostać mając przekonanie, że posiadamy swe silne strony, na których możemy się oprzeć. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Jaki język do budowy wspólnoty Polaków? Rozmowa z prof. Jerzym Bralczykiem

  Język polski – o ile zmierzymy się z jego organicznym, historycznie uwarunkowanym bagażem buntu – ma spory potencjał wspólnotowy. Mamy obfitość zdrobnień czy też naturalną skłonność do autoironii, absurdu. Tym wszystkim możemy zaznaczać pewien dystans do świata, ale i budować wspólnotę. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Dojrzałość w sieci. Rozmowa z prof. Dariuszem Jemielniakiem

  Dojrzałe korzystanie z sieci to korzystanie świadome. Musimy zdawać sobie sprawę, że wszystko, co zamieszczamy w internecie, zostaje tam na zawsze. Każda nasza prywatna wypowiedź może w przyszłości okazać się publiczna. Pamiętajmy też o bezpieczeństwie. Oszust, który skutecznie złamie nasze zabezpieczenia cyfrowe, jest znacznie bardziej niebezpieczny – z ekonomicznego punktu widzenia – niż tradycyjny oszust napotkany na ulicy. Nie chodzi jednak o to, by się od sieci alienować i jej nie ufać. Przeciwnie – wkładajmy co jakiś czas po trochu do wspólnego garnka, z którego czerpiemy garściami, edytując treści na Wikipedii czy wspomagając wirtualne inicjatywy, które pomagają nam w codziennym życiu. Nie zapominajmy jednak, by to wszystko robić z głową. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Mikrowyprawy, wielkie przeżycie. Rozmowa z Łukaszem Długowskim

  Choć mikropodróżuję od czterech lat, wciąż nie mogę się nadziwić, jak niewiele trzeba, by umilić sobie dzień, wyrwać się z rutyny, przeżyć coś niezwykłego, sprawić, by życie nie było szare – mówi Łukasz Długowski, dziennikarz, (mikro)podróżnik, autor książki „Mikrowyprawy w wielkim mieście”. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Dobro czynić dobrze – rozmowa z Dagmarą Sypniewską-Skwarą

  W każdym z nas istnieje – czasem nieuświadomiona – potrzeba bycia i robienia czegoś razem. Rolą lokalnych liderów jest tworzenie warunków do spełniania tej potrzeby, wyciąganie pomocnej dłoni do ludzi, którzy nie wiedzą, jak zacząć działać – mówi Dagmara Sypniewska-Skwara, Zastępca Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie, organizatorka jednej z 52 debat, które odbyły się w maju 2016 r. w ramach projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Jak pożenić naukę z biznesem? Rozmowa z M. Dzierżanowskim i S. Szultką

  Polska gospodarka stoi dziś przed wyzwaniem przejścia od konkurowania głównie kosztami do modelu tworzenia wyższej wartości dodanej, opartej m.in. na nowoczesnych technologiach Nie będzie to możliwe bez efektywnego współdziałania nauki z biznesem. Dotychczas nie udało nam się stworzyć modelu, który by taką współpracę realnie stymulował. Z czego to wynika? W jaki sposób odwrócić tę niekorzystną sytuację? CZYTAJ WIĘCEJ
 • dr B. Grabowski: Potrzebujemy partnerstwa międzypokoleniowego

  Polskie społeczeństwo można obecnie porównać do tafli lodu, na której pojawiają się kolejne pęknięcia. Pewien stan społeczny i ekonomiczny, który obowiązywał do tej pory w Polsce, jest dziś przez wielu naszych rodaków kwestionowany. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zdrowa frustracja napędem rozwoju? Rozmowa z Michałem Michalskim

  Młodzi Polacy nie porównują się dziś do swoich rodziców, lecz do społeczeństw zachodnioeuropejskich. Nie mają wybujałych aspiracji. Wiedzą, że polska gospodarka nie stanie się z dnia na dzień niemiecką, a nasz system socjalny nie będzie nagle gwarantował takiego wsparcia jak szwedzki. Oczekują jednak pewnego minimum, chociaż namiastki tego, co jest na Zachodzie, bo teraz nie ma nawet tego. Paradoksalnie, powinniśmy cieszyć się z ich frustracji. Bo czyż to nie z kwestionowania rzeczywistości wynika chęć do zrobienia czegoś, by było lepiej? Jeśli osiądziemy na laurach i wpadniemy w samozadowolenie – bo przecież pod pewnymi względami żyjemy w lepszych warunkach niż nasi rodzice czy dziadkowie – nic się w Polsce nie zmieni. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Nie bójmy się Ubera – stwórzmy własnego. Rozmowa z Łukaszem Zgiep

  Po raz pierwszy w historii mamy szansę aktywnie uczestniczyć w globalnej rewolucji przemysłowej jako wolna gospodarka i wolne społeczeństwo. Internet, cyfryzacja, smartfony i wynikające z nich nowe modele biznesowe, takie jak m.in. "collaborative economy", mogą stanowić dla Polski ogromną szansę rozwojową. Pamiętajmy przy tym, że żadna zmiana nie następuje bezboleśnie. Najlepszym tego przykładem jest walka taksówkarzy z Uberem. Błędem byłaby jednak próba hamowania pukającej do naszych drzwi rewolucji ze względu na zagrożenie dla niektórych miejsc pracy. Wykonywane przez nas zajęcia ewoluują od stuleci. Tak też będzie w przyszłości – powstaną nowe zawody, które obecnie trudno nam sobie nawet wyobrazić. Z kolei te, które potrzebne są dziś, za 5-10 lat mogą już nie istnieć. To normalna kolej rzeczy. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Miasto to sztuka kompromisu. Rozmowa z dr Janem Olbrychtem

  Zrównoważony rozwój miasta to sztuka balansowania – pomiędzy różnymi sferami funkcjonowania metropolii, pomiędzy interesami poszczególnych grup społecznych, pomiędzy strategią wybranych przez mieszkańców władz, a oczekiwaniami ruchów miejskich oraz organizacji pozarządowych, w których ci sami mieszkańcy są zrzeszeni. Rozwój taki wymaga od wszystkich aktorów „miejskiej gry” woli współpracy, partnerstwa, myślenia nie w kategoriach własnego interesu, lecz pewnej wspólnej, szerszej idei. CZYTAJ WIĘCEJ