O autorze
Być Adwokatem – znaczy aktywnie podejmować wyzwania prawne – oto esencja wykonywanego przeze mnie zawodu.

Nazywam się Paweł Wróblewski.
Wiedzę zdobywałem na polskich i niemieckich Uniwersytetach studiując zarówno polskie jak i niemieckie prawo – każdorazowo uzyskując doskonałe wyniki.
Uzyskałem podwójny, międzynarodowy dyplom tj. polskich i niemieckich studiów prawniczych (Master of German and Polish Law – LL.M.).
W przeszłości jako Adwokat byłem odpowiedzialnym za rozwój oddziału dużej niemiecko-polskiej Kancelarii w rejonie woj. lubuskiego.

Obecnie prowadzę własną praktykę adwokacką
Kancelaria Adwokacka Paweł Wróblewski LL.M.
W swojej praktyce zajmuję się m.in.:
- prawem gospodarczym – obsługą biznesu, tworzeniem umów, systemów współpracy pomiędzy firmami – w tym obsługą Klientów niemieckojęzycznych,
- prawem cywilnym – w tym w szczególności procesami o odszkodowanie, zadośćuczynienie,
- prawem karnym,
- restrukturyzacją zobowiązań moich Klientów, prowadzeniem negocjacji, zawieraniem ugód.
www.karne24.pl

Zamiana kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności

Zdarza się często, że skazany, któremu sąd zawiesił karę pozbawienia wolności nie wykorzystuje swojej „szansy”. Pomimo tego, że sąd zawieszając karę pozbawienia wolności orzeka jednocześnie grzywnę, dozór albo środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego, to skazany niewiele sobie z tego robi.


Byłem świadkiem wielu postępowań, gdzie pomimo, że np. obowiązek naprawienia szkody nie był nadmiernie dotkliwy - mówimy tu o kilku tysiącach złotych - to skazany wpłacając przez kilka miesięcy po 50 złotych, odpuszczał ten temat, bo przecież i tak był na wolności.
Zazwyczaj wynikało to - nie z braku środków, czy braku możliwości zarobkowych - ale po prostu z ignorancji.


I tak oto trafiały sprawy na takim etapie, że np.:
- najpierw oskarżony został skazany na karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku zawieszonej na okres próby 3 lat, został oddany pod dozór kuratora i nakazano mu naprawić szkodę w wysokości - no właśnie - 2.000 złotych;
- w okresie próby skazany spotykał się z kuratorem, nie uchylał się od obowiązku w tym zakresie, ale nie dokonywał żadnych wpłat na poczet naprawienia szkody;
- skazany otrzymywał jeden monit z sądu, drugi - ignorował ten fakt;
- w końcu sąd wydał postanowienie o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności;
- skazany się ukrywał, ale w końcu był doprowadzany do zakładu karnego.


Dopiero wówczas, gdy skazany zmienił swój status na osadzonego nawiązywano kontakt z Kancelarią. Przecież wcześniej - po tym jak Adwokat pomógł skazanemu uzyskać karę warunkowo zawieszoną - skazany sobie „świetnie" radził.

Nie przeczę - pomimo że późno skazany dał o sobie słyszeć - to nadal istniały możliwości, aby pomóc. W tym zakresie zróbmy jednak krok wstecz.

Odnieśmy się do rozwiązania, które było do przeprowadzenia, gdyby skazany nawiązał kontakt „już” na etapie postępowania w przedmiocie wykonania kary.

Nowelizacja Kodeksu karnego - dokładniej dodany obowiązujący od dnia 01 lipca 2015 r. art. 75a § 1 k.k. - przewiduje możliwość zgodnie z którą „wobec skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, który w okresie próby rażąco narusza obowiązek prawny, w szczególności, gdy popełnił […] przestępstwo […] albo uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku, sąd może […] zamiast zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności zamienić ją na karę ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne".


Obecnie dla sądu została przewidziana większa swoboda decyzyjna - sąd nie jest zobowiązany zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności, lecz sąd może zamienić karę warunkowo zawieszoną m.in. na karę ograniczenia wolności.

Przelicznik jaki jest stosowany przez sąd to:
- jeden dzień kary pozbawienia wolności równa się dwóm stawkom dziennym grzywny;
- górna granica 2 lata kary ograniczenia wolności.

Istnieją jednak również tzw. przesłanki negatywne dla skorzystania przez sąd z danej możliwości - a dokładniej istnieje cały ich szereg.

Pakiet przesłanek negatywnych, których wystąpienie powoduje, że sąd nie będzie mógł zamienić kary pozbawienia wolności na karę grzywny zawiera art 75a § 2 k.k. w zw. z art. 72 § 2 k.k. I tak oto sąd nie zamieni Tobie kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności, jeżeli w okresie próby nie wykonałeś m.in. obowiązku naprawienia szkody.

Pierwsza lektura danych artykułów z Kodeksu karnego to przysłowiowa "kwadratura koła”. Z jednej strony jest bowiem mowa o tym, że sąd będzie mógł zamienić warunkowo zawieszoną karę pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, bo np. popełnił przestępstwo lub nie naprawił szkody wobec pokrzywdzonego. Z drugiej strony przesłanką negatywną, która wyklucza możliwość zamiany na karę ograniczenia wolności jest to, że skazany „nie naprawił szkody”!

Jak zatem to rozumieć?

Aktywnie! Trzeba rozumieć to aktywnie i działać aktywnie w postępowaniu wykonawczym w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności. Jako Adwokat doradziłbym Tobie, abyś od razu jednorazowo naprawił szkodę, tak aby na etapie posiedzenia sądu ta przesłanka negatywna już nie występowała. Najpóźniej zatem w dniu posiedzenia sądu powinieneś przedłożyć dowód uiszczenia kwoty na rzecz pokrzywdzonego, a jeżeli jest to instytucja to z pewnością uzyskasz zaświadczenie w tym przedmiocie. W ten sposób na samym posiedzeniu przesłanka negatywna nie będzie już istnieć.

Oczywiście realia konkretnej sprawy zawsze wymagają indywidualnej analizy - zupełnie jak w medycynie. Nie ma zatem prostej recepty, lecz należy działać w sposób kompleksowy i daleki od rutynowego.

Na moim blogu Karne24.pl oraz Poza prawem karnym… znajdziesz inne interesujące tematy, którymi się zajmujemy w Kancelarii

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
0 0W Polsce tego filmu ludzie boją się jak ognia. Widziałem "Malowanego ptaka" i już wiem dlaczego

POLECAMY

HYDEPARK 0 0Maciej Stuhr kończy 44 lata. I właśnie z tej okazji dał bardzo szczery wywiad
0 0Tak się rozjeżdża konkurencję. Po takiej zapowiedzi serwisu Disney+ Netflix może się bać

TRAGEDIA W WARSZAWIE

FELIETON 0 0Ilu ludzi ma jeszcze zginąć na pasach? Posłowie, przestańcie się bać kierowców!
X-lander 0 0Złożysz go jedną ręką. Mamy cenią go za wielofunkcyjne zastosowanie
PSSB 0 0Konsultanci sprzedaży bezpośredniej. Kim są osoby działające w tej rozwijającej się branży?
POLECAMY 0 0Tak Kaczyński traci władzę. Po wyborach dostał dwa potężne ciosy