• Docenci - szalbierze czyli kilka słów o (nie)uczciwości w nauce

  Przyzwyczailiśmy się już do funkcjonowania w polskim społeczeństwie różnego rodzaju naciągaczy i oszustów. Na ogół uważamy, że opanowaną przez nich dziedziną działalności jest biznes, handel, usługi, czasami delikatna sfera matrymonialna, rzadziej sfera polityki, kultury czy oświaty. Do tej pory środowiska akademickie wydawały się „czyste” w tym zakresie z wyjątkiem sporadycznych przypadków wynaturzeń, z którymi korporacja akademicka na ogół radziła sobie sama. Wystarczy przypomnieć niedawną sytuację z doktoratem prezesa BCC. Bardzo rzadko w sferę akademicką wkraczał prokurator, a jeśli już to media szeroko informowały społeczeństwo o zaistniałym zdarzeniu. Nigdy jednak w tym środowisku nie istniał trwały proceder rzucający na niego wyraźny cień i powodujący frustrację większości społeczności akademickiej. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wirtualny trzepak, czyli jakie będzie pokolenie wychowane w internecie.

  Internet, z punktu widzenia pedagogiki spowodował olbrzymie zmiany nie tylko w kwestii wychowaniu dzieci, ale także całego procesu socjalizacji, czyli przygotowanie młodych ludzi do dorosłości. Czy sieć już zastąpiła trzepaki, stała się miejscem w którym młodzi ludzie organizują sobie życie... CZYTAJ WIĘCEJ
 • Rzecznik Praw Obywatelskich zaleca „twórczą resocjalizację”

  Trudno zliczyć wszystkie szkoły, koncepcje, poglądy oraz techniki resocjalizacyjnych stosowanych wobec dzieci i młodzieży społecznie niedostosowanej. Wciąż toczą się też spory, a wiele osób uważa, że należy “degeneratów” tylko nadzorować, karać i dyscyplinować? Co chwila słychać głosy mediów, czy zwykłych uczciwych ludzi o tym, że “zwyrodnialców należy piętnować” i dotkliwie karać. Retrybucyjna funkcja kary wynika z tradycyjnego poczucia sprawiedliwości i oczywiście ma swoje uzasadnienie. Jednak tysiące lat historii nauczyły nas, że nawet najbardziej “słuszne” w odczuciu większości okrucieństwo nie wywołuje pożądanych skutków. Nie ma wiarygodnych badań, które wskazywałyby np., że w krajach, gdzie obowiązuje kara śmierci przestępczość jest niższa niż w krajach, w których tej nie ma. Często najsilniejsze impulsy i “oczywiste” przekonania okazują się kontrskuteczne. Od lat, promując „twórczą resocjalizację”, podkreślam że w nawet w najbardziej zdemoralizowanym człowieku, kryją się różne wartości, talenty, i pasję które należy wydobyć i wykorzystać w resocjalizacji. I to działa! Dziś „twórczą resocjalizację” docenił Rzecznik Praw Obywatelskich. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zyskowny świat rankingów

  Upraszczanie życia zaczyna być przerażające. Szkoły uczą głównie tego jak rozwiązywać testy, bo dzięki nim nauczyciele mogą jako tako porównywać (raczej słabiej niż lepiej) swoje wyniki nauczania. A ostatnio żeby zarobić na oszczędzaniu ludziom „trudów” samodzielnego myślenia zaczyna tworzyć się rankingi z każdej możliwej dziedziny. W efekcie na siłę porównuje się już wszystko za co klienci mogą zapłacić – ale niską jakość takich porównań zauważa niewielu. Grunt, że można podać publicznie „jakiś wynik”, a klient będzie dzięki temu zwolniony z krytycznie podejmowanego samodzielnego wyboru. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Sześciolatki sprawdzają się w szkołach

  Ponad 193 tysiące sześciolatków zaczęło w tym roku naukę w szkołach. To oczywiście dużo. Jednak aż 19 procent z dzieci, które miały taki obowiązek (a więc urodzonych w pierwszym półroczu 2008) zostało w zerówkach. Bo dzięki staraniom rodziców otrzymały opinię o odroczeniu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego ze względu na brak dojrzałości. A przecież zmieniono podstawę programową i metody pracy (przynajmniej na papierze) dostosowując je do potrzeb i możliwości sześciolatków. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Tatuaże wolności

  Czy jedna, z pozoru drobna decyzja, może wpłynąć na resztę życia? Czasem tak. Doświadczyły tego choćby osoby, które w domu dziecka czy w więzieniu zrobiły sobie tatuaż. Czasem ta jedna grafika dyskwalifikuje ich na całe życie w oczach pracodawców, bliskich. Chcemy im pomóc. Jak? CZYTAJ WIĘCEJ
 • Jak masz na imię i w czym jesteś dobry?

  Do młodzieżowych ośrodków wychowawczych trafiają młodzi ludzie skierowani przez Sądy Rodzinne i Nieletnich. To młodzież trudna, używając przedwojennych określenia: moralnie zaniedbana. Ale to są perły, które umieć odnaleźć i oszlifować. Trzeba do tych mlodych ludzi podejść twórczo. Efekty takiej twórczej resocjalizacji najlepiej pokazuje historia Adriana, który właśnie wygrał show „Mam talent”. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Co z tymi "eurosierotami"?

  Problemy dzieci, których rodzice wyjechali w celach zarobkowych za granicę, cieszyły się przed laty zainteresowaniem mediów, a także polityków, dziennikarzy, psychologów i nauczycieli-wychowawców. Stworzono nawet termin „eurosieroty” – notabene to określenie jest bardzo negatywnie odbierane przez ekspertów zajmujących się tą tematyką. Sprawa dzieci migrantów zarobkowych w końcu zniknęła z mediów, ale czy skończyły się również realne problemy? To pytanie postawiła sobie Wyższa Szkoła Nauk Społecznych PEDAGOGIUM - uczelnia posiadająca uprawnienia akademickie, która na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka ministra Marka Michalaka wykonała ogólnopolskie badanie: „Szkoła, rodzina i dziecko wobec wyjazdów zarobkowych rodziców i opiekunów.” CZYTAJ WIĘCEJ
 • Nie ufaj uczniowi, czyli zamiana nauczycieli w kadrę penitencjarną

  Najnowsze pomysły urzędników Centralnej Komisji Edukacyjnej są poważnie niepokojące, a wręcz zatrważające. Ostatnim efektem ich prac jest propozycja zamiany szkolnej sali egzaminacyjnej w niemal… celę więzienną, pilnowaną przez nauczycieli-penitencjarystów. Chodzi o zaproponowany model przeciwdziałania zjawisku „ściągania” przez uczniów na egzaminach gimnazjalnych, maturalnych i szóstoklasistów. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Uczniowie kupują w szkole śmieciowe jedzenie

  „Słodzone napoje” oraz „słodycze”, czyli tak zwane „śmieciowe jedzenie”, to główne artykuły spożywcze kupowane przez dzieci w sklepikach szkolnych. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie, zdrowa żywność stanowi zaledwie ułamek procenta towarów kupowanych w tych miejscach - na przykład owoce i warzywa (0,01 proc), a mleko (0,02 proc). CZYTAJ WIĘCEJ