• Spychologia, czyli dalej o prawie dostępu do usług.

  Wstępne wyniki kontroli działalności kierowanego przez profesora Bogdana Chazana szpitala jasno wskazują na łamanie praw pacjentki. To, że profesor w tej sytuacji jakoś się usiłuje bronić, jest oczywiste. Trudne do przyjęcia jest jednak to, iż mimo, że deklaruje bycie przeciwko prawu kobiet do aborcji uważa, że zabiegi takie powinny być wykonywane w innych placówkach – tych, które prowadzą diagnostykę prenatalną. Czyli, że trochę można. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Prawo dostępu do usług, czyli komu hańba.

  Tekst ten zacząłem pisać 19 marca. Zaczynał się tak: CZYTAJ WIĘCEJ
 • Prawa seksualne i reprodukcyjne. Prawo do wolności od tortur i złego traktowania.

  Międzynarodowy Dzień Kobiet będzie tłem dla przedstawienia Państwu prawa do wolności od tortur rozumianego w kontekście seksualności. Dodatkowym impulsem do zajęcia się tym tematem są wyniki ogólnoeuropejskiego badania dotyczącego przemocy wobec kobiet przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Te niestety optymistyczne nie są. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Prawa seksualne i reprodukcyjne. Prawo do edukacji.

  Mimo, że na Ukrainie wrze i trudno będzie zainteresować Państwa inną tematyką chciałbym wrócić w moich wpisach do demonizowanych przy okazji dyskusji o gender praw seksualnych i reprodukcyjnych. Przypomnę, że prawa te zostały one sformułowane przez Międzynarodową Federację Planowanego Rodzicielstwa jako interpretacja praw człowieka. Dziś zajmiemy się prawem do edukacji. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Sex sells

  Wczoraj odbyła się konferencja zorganizowana przez panią minister Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz. Tytuł spotkania: „Stop seksualizacji dzieci i młodzieży” zwiastował, że spotkanie będzie miało formę klasycznego starcia na froncie „zimnej wojny domowej”. Ku mojemu zaskoczeniu – nic takiego nie miało miejsca. W Sali Świetlikowej KPRM spotkali się głównie przedstawiciele organizacji i instytucji, które zajmują się od lat edukacją seksualną i badających zachowania seksualne człowieka. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Prawa seksualne i reprodukcyjne

  W szumie informacyjnym dotyczącym gender często zestawia się tę koncepcję z prawami seksualnymi i reprodukcyjnymi. Czymże jest ten diabeł wcielony i czy zagraża on istnieniu świata postaram się przedstawić Państwu w niniejszym tekście. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Język miłości, język nienawiści.

  Od tygodni obserwujemy przedłużające się przedstawienie cyrkowe dotyczące koncepcji społeczno-kulturowego ukontekstowienia płci, którą socjologowie nazwali sobie dla odróżnienia od płci biologicznej właśnie „gender”. Termin ten zrobił taką karierę, jak nie przymierzając skrót „ChWDP”. Publikowany dziś w „Rzeczpospolitej” wywiad z bp. Tadeuszem Pieronkiem jest przykładem korzystania z tej popularności. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wojna o raport

  Myślicie, że poglądy na zdrowie seksualne i reprodukcyjne to podstawowy temat wojenek ideologicznych tylko w naszym kraju? Nic bardziej mylnego! Jutro odbędzie się w Parlamencie Europejskim kolejne głosowanie nad raportem Edite Estrela na ten temat. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Nieseksualni

  Seksualność osób żyjących z niepełnosprawnościami to tabu tematów tabu. Przy okazji Międzynarodowego Dnia Osób Żyjących z Niepełnosprawnościami chciałbym zająć Państwa tym unikanym tematem. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Frontowa edukacja

  Nowa ministra edukacji łatwo mieć nie będzie. Jednym z pierwszych pytań dziennikarzy było to o edukację seksualną. Drugie – o jej opinię o maturze z religii. Media rzuciły się na świeżą krew. CZYTAJ WIĘCEJ