• Bez współpracy i współodpowiedzialności trudno będzie pokonać kryzys na franku

  No cóż, z chwilą umocnienia się franka szwajcarskiego znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości i o zgrozo była to faktycznie chwila. Stało się i musimy zmierzyć się z tym faktem. Wszyscy! Nie tylko i wyłącznie kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w szwajcarskiej walucie, ale także politycy, NBP i banki komercyjne, które tych kredytów udzielały. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawalczmy o budowę wspólnoty w społeczeństwie

  Co wspólnego mają ze sobą niska frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego, śmierć gen. Jaruzelskiego i kultura poruszania się ruchomymi schodami? CZYTAJ WIĘCEJ
 • Okresowa migracja pomiędzy OFE i ZUS to tylko sztafaż dla konsekwentnie realizowanego celu Ministerstwa Finansów

  Mamy kolejną propozycję rządu w sprawie zmiany systemu emerytalnego. Media okrzyknęły ją wręcz „przełomową“, ale ja nie widzę w tym żadnego przełomu, a jedynie grę polityczną posługującą się sztafażem rozwiązań dla z góry obranego celu. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Przeniesienie obligacji z OFE do ZUS

  Nawet jeśli wszyscy zdajemy sobie sprawę, że system emerytalny wymaga reformy powinno się to odbyć raczej na zasadzie ewolucji niż rewolucji. Obecne propozycje rządowe każą odbierać tę reformę, jako przygotowaną naprędce i skonstruowaną bez uwzględnienia interesu ubezpieczonych. Istnieje potrzeba kompromisu, jakkolwiek trudno byłoby go osiągnąć. OFE muszą zostać obowiązkowe, a co więcej system dojrzał do wyeliminowania możliwości dokonywania wyboru pomiędzy nimi. CZYTAJ WIĘCEJ