• Migracje: jak odnaleźć się w obcym kraju?

  Migracje ludności występowały we wszystkich czasach i są całkowicie naturalne. Jednak ich przyczyny bywają różne. Niestety, często powodem jest zła sytuacja gospodarcza lub polityczna w miejscu zamieszkania. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 217/III A w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu, zapewnia wszystkim ludziom możliwość zmiany miejsca zamieszkania i życia w nowym miejscu w godnych warunkach. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Prawa człowieka prawami uchodźców

  Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu, wynikające z samego faktu bycia człowiekiem. Mają charakter przyrodzony i naturalny, ponieważ istnieją niezależnie od władzy czy przepisów prawa, lecz z samej racji godności osobowej. Co za tym idzie? Są one niezbywalne i niepodzielne, co oznacza, że wszystkie prawa człowieka stanowią integralną całość. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Co z tą tolerancją?

  Tolerancja to jedna z fundamentalnych wartości, jakie przyświecały działalności ONZ od początku jej istnienia. Wymieniona jest w tekście Preambuły Karty Narodów Zjednoczonych oraz Deklaracji Milenijnej ONZ. Również Powszechna Deklaracja Praw Człowieka rozpoczyna się stwierdzeniem, iż wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w godności i prawach. Obdarowani rozumem i sumieniem powinni postępować wobec siebie w duchu braterstwa. Corocznie przypomina o tym Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został proklamowany z inicjatywy UNESCO w 1995 roku. Od tego czasu obchodzony jest 16 listopada. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Przywrócić uśmiech pośród gruzów. Droga przez depresję

  Poza koniecznością leczenia ran fizycznych, ważne jest, by wziąć pod uwagę, że większość uchodźców bardzo cierpi psychicznie. Wśród najczęściej występujących zaburzeń jest stres pourazowy, będący konsekwencją traumatycznych doświadczeń, zaburzenia lękowe często związane z niepewnością, jaka będzie przyszłość, zaburzenia adaptacyjne spowodowane zmianami miejsca zamieszkania oraz depresja spowodowana wielokrotną stratą. Powyższe zaburzenia psychologiczne mogą wpływać na codzienne funkcjonowanie danych osób oraz ich rodzin i sprawiać, że codzienne życie staje się ciężarem. Jest tak zwłaszcza w przypadku uchodźców, którzy są w obcym dla siebie kraju, nowym środowisku i muszą stawiać czoła nowym wyzwaniom. W wielu przypadkach ich stan może się pogarszać, jeśli nie zostanie im zapewniona odpowiednia pomoc. Psychologiczna pomoc jest bardzo ważna, gdyż może zapobiec pogorszeniu się stanu osób cierpiących na którekolwiek ze wspomnianych zaburzeń. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Tylko trwałe rozwiązania ułatwią uchodźcom ekologicznym powrót do ojczyzny

  Już za kilka dni, 13 października, będziemy obchodzić kolejny Międzynarodowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych, wznowiony po raz drugi przez Zgromadzenie Ogólnie ONZ rezolucją 64/200 z dnia 21 grudnia 2009 roku. Wydarzenie to ma nam przypominać o tym, jak ogromne straty ludzkie i materialne mogą powodować katastrofy w przyrodzie. CZYTAJ WIĘCEJ