O autorze
Dziennikarz miesięcznika motoryzacyjnego KATALOG dla kierowców.
Twitter: @R_Lorenc

SMS-y charytatywne, a podatek VAT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa usługi telekomunikacyjne polegające na wysyłaniu krótkich wiadomości tekstowych (czyli SMS-ów), świadczone, aby zebrać środki pieniężne na realizację celów publicznych i religijnych przez organizacje pożytku publicznego, są zwolnione z podatku VAT. Jednakże należy mieć świadomość, że takie zwolnienie nie dotyczy wszystkich SMS-ów, a jedynie tych, które są wysyłane z telefonów „abonamentowych”, tym samym SMS-y wysyłane z telefonów na kartę (pre-paid) są opodatkowane stawką 23%.


Oznacza to, że zwolnienie z podatku VAT istnieje, ale jest bardzo ograniczone. Ponadto ustawodawca nakazał spełnić szereg warunków, aby można było takie zwolnienie zastosować.

Przede wszystkim zwolnienie z VAT dotyczy organizacji mających status organizacji pożytku publicznego (OPP). Zwolnione z VAT mogą być wyłącznie fundacje, stowarzyszenia oraz tzw. organizacje kościelne posiadające status OPP, które zgodnie z definicją ustawową nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych i nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.


Instytucje posiadające status organizacji pożytku publicznego są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Rejestr taki jest jawny i każdy ma prawo dostępu do danych w nim zawartych za pośrednictwem Centralnej Informacji.

Ponadto ważne jest, że zwolnienie z VAT dotyczy jedynie SMS-ów i połączeń w ramach abonamentu (tzw. post-paid). Nie dotyczy natomiast SMS-ów i połączeń realizowanych z telefonów na kartę, czyli tzw. pre-paidów. Oznacza to, że organizacja może otrzymać całość kwoty, jaką zapłaciła za SMS-a osoba posiadająca telefon na abonament, ale nie może otrzymać całości kwoty zapłaconej przez osobę posiadającą telefon na kartę. W tym drugim przypadku 23-procentowy VAT musi zostać odprowadzony do urzędu skarbowego.


Szczegółowa kwestia rozliczania VAT-u zależy od możliwości systemów danego operatora. Za SMS-y charytatywne pobrane z abonamentów do OPP przelewana jest kwota brutto, która jest zwolniona z podatku VAT. Natomiast za SMS-y charytatywne z numerów na kartę uzyskana kwota przelewana jest do Organizacji w wartości netto, a VAT odprowadzany jest przez operatora do Urzędu Skarbowego.
Trwa ładowanie komentarzy...
WYWIAD 0 0Aktor, któremu na bank się udało. Lech Dyblik o tym, jak odbić się od dna i... ganiać Johna Malkovicha
0 0Smutni 30- i 40-letni. Wyniki światowych badań dają do myślenia
POLECAMY 0 0"Cały dom robi we wiadra". Sławojki i wychodki w środku polskiego miasta