• Po czyjej stronie staną posłowie: ofiar czy sprawców przemocy?

  W środę odbędzie się głosowanie nad ratyfikacją Konwencji antyprzemocowej od decyzji posłów i posłanek zależy, czy ofiary przemocy domowej i przemocy seksualnej otrzymają w najbliższej przyszłości realną pomoc ze strony państwa, a sprawcy przemocy sprawiedliwą karę, czy też w dalszym ciągu Polska będzie krajem, gdzie ofiary przemocy domowej muszą uciekać z domu, a sprawcy pozostają bezkarni lub otrzymują kary pozbawienia wolności w zawieszeniu. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Granice okrucieństwa

  W sprawie 11-letniej ofiary gwałtu, zostały przekroczone wszelkie granice cynizmu i okrucieństwa wobec kobiet. Dziennikarze(rki) i publicyści(stki), którzy roszczą sobie prawo do decydowania o życiu i zdrowiu 11-letniej ofiary gwałtu w praktyce realizują te same cele co sprawcy przemocy seksualnej, tj. dominacji i władzy nad kobiecym ciałem. Jednak w przeciwieństwie do nieletnich sprawców robią to z pozycji moralnych autorytetów broniących najważniejszych wartości. Chcą oni realizować swoje ideologiczne cele kosztem ofiar przemocy seksualnej, co w publicznej debacie nie powinno mieć miejsca. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Kultura gwałtu Korwina-Mikke

  Postawy i wypowiedzi prezentowane przez Janusza Korwin-Mikkego skutkują zastraszeniem, upokorzeniem oraz mogą przywoływać traumatyczne doświadczenia ofiar przestępstw seksualnych. Taki zestaw pełnych pogardy i mizoginicznych poglądów jest stałym elementem kultury gwałtu, w ramach której gwałt jest uznawany za naturalne zachowanie mężczyzny. To, co robi w przestrzeni publicznej Korwin-Mikke, jest wzmacnianiem relacji opartych na przemocy wobec kobiet ze strony mężczyzn oraz skrajną formą dyskryminacji kobiet. Takie postawy sprzyjają przemocy seksualnej, która dotyka co dziesiątą Polkę. Media popularyzujące te postawy są za to współodpowiedzialne. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Czekając na zabójstwo

  Trzeci rok z rzędu ulice Warszawy zostały z okazji święta niepodległości oddane w panowanie "bojownikom o patriotyzm" przez prezydent Warszawy i policję. Okazuje się, że w ramach nowej tradycji każdego roku centrum stolicy środkowoeuropejskiego państwa pozostaje przez kilka godzin pod kontrolą nacjonalistycznych bojówkarzy. Pod płaszczykiem wartości narodowych, katolickich i patriotycznych agresywni mężczyźni mogą rzucać koktailami Mołotowa w skłot, który jest miejscem życia m.in. dla eksmitowanych rodzin CZYTAJ WIĘCEJ
 • Myśląc pedofilem

  Biskup Michalik przyjął w swojej słynnej wypowiedzi perspektywę księdza pedofila, który jest "kuszony" przez dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Trudno jest zrozumieć motywy, które kierują postępowaniem abp Michalika CZYTAJ WIĘCEJ
 • Kultura gwałtu

  Co mają ze sobą wspólnego Krystyna Pawłowicz, dziennikarz, wiceminister sprawiedliwości, popularny napój energetyczny oraz 45% policjantów i policjantek? Wszyscy tkwią w kulturze gwałtu CZYTAJ WIĘCEJ
 • Czy prawdziwy mężczyzna musi bić kobiety?

  Czytając w Newsweeku wywiad z Jackiem Masłowskim z fundacji Masculinum nie mogłem zrozumieć, jak psychoterapeuta może wypowiedzieć tyle bzdur na temat mechanizmów przemocy domowej w jednym wywiadzie. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Niewidzialna przemoc wobec kobiet

  Przemoc wobec kobiet jest tak powszechna, że stała się zjawiskiem oczywistym. Traktujemy jako „normalne” zjawisko, to że w każdym większym bloku jest przynajmniej jedno mieszkanie, w którym kobieta jest bita lub poniżana przez męża lub partnera. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Konserwatyzm i przemoc

  Nie rozumiem lęków i oporów konserwatywnych katolików i katoliczek przed ratyfikacją Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Nie rozumiem również lekceważenia dla ofiar przemocy jakie przejawiają "prawdziwi katolicy" i "prawdziwe katoliczki". Mam wrażenie, że w tej całej historii coś zgrzyta. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Polityczna przemoc i pożyteczni dziennikarze

  Przemoc skrajnej prawicy w Polsce jest niestety faktem. Większość mediów traktuje jednak kolejne brutalne ataki jako "lokalne zdarzenia" i nie łączy między sobą zdarzeń, które powinny nas niepokoić. CZYTAJ WIĘCEJ