• Podziały wiejsko - miejskie

  Podziały występujące pomiędzy obszarami miejskimi a wiejskimi istniały niemal od zawsze. Obecnie jednak skala tych podziałów przekłada się na znaczące skutki polityczne i społeczne. Dotykają one coraz większej liczby państw i coraz więcej obszarów aktywności zamieszkującej je ludności. Także w Polsce. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Drużyna precedensów

  Zakończył się wielki finał zawodowej ligi koszykówki NBA. Po raz pierwszy w historii wygrała go drużyna z Kanady – Toronto Raptors. Precedensów jest więcej. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zdjęcie królów

  6 maja 1910 roku zmarł Edward VII Koburg - król Wielkiej Brytanii, syn królowej Wiktorii. Dwa tygodnie później, z okazji pogrzebu w Londynie, sporządzone zostało niezwykłe zdjęcie. Jest to prawdopodobnie jedyna na świecie fotografia, na której mamy aż dziewięciu czynnych monarchów. To zdjęcie wyjątkowe także z innych powodów. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Stół okrągły, stół kanciasty

  Obrady Okrągłego Stołu – mimo upływu 30 lat – wciąż wywołują emocje polityków, historyków, naukowców i dziennikarzy. I nic dziwnego, ponieważ było to jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej najnowszej historii, od którego rozpoczęły się przemiany ustrojowe w Polsce. Ich pierwszym etapem były częściowo wolne wybory parlamentarne w czerwcu 1989 r. Zapoczątkowały one upadek komunizmu i przemiany polityczno-gospodarcze nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Jako takie, były z uwagą obserwowane i analizowane także przez działaczy politycznych w innych krajach regionu. Nawet dziś mogą być inspiracją i pozytywną rekomendacją tam, gdzie trudno byłoby się tego spodziewać. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Nie -

  W ostatnich miesiącach przedstawiana w ośrodkach naukowych, analitycznych i medialnych charakterystyka sytuacji międzynarodowej coraz częściej zaczyna się przedrostkiem „nie”. Niejasność, nieprzewidywalność, niestabilność – liczbę podobnych wyrazów można mnożyć. W ostatnim czasie pojawiły się nowe wyrazy, tj. niewolność i niepewność. Czas podjąć działania, by przedrostek „nie” w diagnozie otoczenia międzynarodowego stracił rację bytu. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Nowa zimna wojna

  W ośrodkach naukowych i publicystycznych coraz więcej mówi się o tym, że oto zarysowuje się nowa zimna wojna, która w coraz większym stopniu będzie określać stosunki międzynarodowe na świecie. Niewielu analityków zwraca jednak uwagę na to, że będzie to inna zimna wojna, niż ta znana z XX wieku. Będzie ona podobna do tej poprzedniej co do istoty (rywalizacja między państwami), ale inna pod względem uczestników, charakteru i przewidywanych skutków. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Świat pędzi. Ale dokąd?

  Świat przyspieszył w sposób bez precedensu w historii. Coraz szybciej i dalej przemieszczają się ludzie, kapitał, usługi i towary. W niebotyczny sposób przyspieszył obieg informacji. Rozwijają się systemy telekomunikacyjne i komputerowe. Pojawiła się łączność komórkowa i satelitarna. Rozrosła się do potężnych rozmiarów pajęczyna internetowa. Rozmnożyły się media społecznościowe. Cyberprzestrzeń – ze względu na swą wielkość i potencjał - stała się powszechną sferą aktywności ludzkiej. Bardzo szybko można dziś powielić i upowszechnić dowolną informację z niemal każdego zakątka świata, ze wszystkimi wynikającego z tego konsekwencjami. Jak w takich warunkach budować bezpieczeństwo, stabilność i rozwój państw, społeczeństw, grup ludzi, pojedynczych jednostek? CZYTAJ WIĘCEJ
 • Niebezpieczne 3d

  Drukarki 3D mogą produkować niemal wszystko: od protez ręki i części do silników po buty do koszykówki i fantazyjne czekoladki. Jak w przypadku niemal każdego postępu technologicznego, nowe możliwości wiążą się z nowymi niebezpieczeństwami. Nie można więc wykluczyć, że w przyszłości drukarki 3D będą służyć do wytwarzania takich rzeczy, które będą miały wpływ na układ sił i stosunki panujące w świecie. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Pajęczyna informacyjna

  Jakie są powiązania między rozwojem internetu a rozwojem gospodarczym i społecznym? Czy internet może wpływać na kształtowanie się nowych form życia społecznego? Jakie są lub mogą być polityczne, gospodarcze i społeczne następstwa pojawienia się internetu? Postęp technologiczny i zapotrzebowania konsumentów przyczyniają się do nieustannej ewolucji pajęczyny informacyjnej, przez co jest ona niestabilna i trudna do badania. Tym bardziej warto sięgnąć po wartościową i potrzebną pracę autorstwa Manuela Castellsa pt. „Galaktyka Internetu. Refleksje nad internetem, biznesem i społeczeństwem”, w której z pozycji myśliciela społecznego, socjologa i profesora Berkeley University bada on kondycję człowieka i społeczeństwa w kontekście procesów usieciowienia życia społecznego. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zasady i modele

  Obecny spór o praworządność to spór o model władzy w państwie. Czy funkcje prawodawcze, wykonawcze i sądownicze organów państwa powinny być rozdzielone, wzajemnie równoważące się i dopełniające? A może władza formalnie podporządkowana suwerenowi powinna być jednolita, połączona, skoncentrowana w jednym ręku? Model pierwszy jest bardziej sprawiedliwy, wolnościowy i obywatelski. Model drugi jest bardziej absolutystyczny, promujący skuteczność działania i współdziałanie zhierarchizowanych organów władzy państwowej kosztem funkcjonowania instrumentów kontroli i utrzymywania równowagi. W Polsce lepiej znamy się z modelem drugim. Ale to ten pierwszy ma godną i bogatą tradycję. CZYTAJ WIĘCEJ