O autorze
Filozof prawa i konstytucjonalista, publicysta, bloger

Jaki "sędzia", taka "Izba". Oświadczenie prof. Sadurskiego ws. postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego UW

Ciąg dalszy sagi Majchrowski v. Sadurski, czyli jak kłamie pseudo-sędzia pseudo-Izby. Publikujemy oświadczenie Prof. Wojciech Sadurskiego w sprawie Postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego UW w sprawie z zawiadomienia dr hab. Jana Majchrowskiego, prof. UW.


Oświadczenie dr hab. Jana Majchrowskiego, profesora UW z dnia 28 maja zatytułowane „Oświadczenie SSN Jana Majchrowskiego w sprawie rzekomego postępowania dyscyplinarnego”, rozesłane mailowo do wszystkich pracowników Wydziału Prawa i Administracji UW, zawiera nieprawdy, które wymagają sprostowania.


Pełny tekst Postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli Akademickich UW, dr hab. Jarosława Utrat-Mileckiego, prof. UW, z dnia 11 kwietnia 2019 brzmi:

„Na podstawie par. 7 pkt 2 ustęp 1 w związku z par. 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. (Dz. U. poz. 1843, dalej jako Rozporządzenie) odmawiam w związku ze stwierdzeniem negatywnej przesłanki procesowej z art. 17 par. 1 pkt 3 kodeksu postępowania karnego [Dz.U. z 1997, nr 88 poz. 553 ze zm.] wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie prof. dr hab. Wojciech Sadurskiego z zawiadomienia dr hab. Jana Majchrowskiego, prof. UW, które dotyczyło podejrzenia dopuszczenia się przez prof. Wojciecha Sadurskiego czynów uchybiającego [sic] godności nauczyciela akademickiego polegającego na zamieszczaniu obraźliwych wpisów w internecie na forum publicznym, w tym szczególnie obraźliwego wprost ad personam wpisu na temat prof. [sic] Majchrowskiego z dnia pierwszego września 2019 r.”.


1. Jak z tego Postanowienia wynika, decyzja Rzecznika dotyczy tylko jednego postępowania, a mianowicie postępowania dyscyplinarnego przeciwko mnie z zawiadomienia dr hab. Jana Majchrowskiego. Stwierdzenie Jana Majchrowskiego w Oświadczeniu z 28 maja 2019 błędnie sugeruje, że dotyczy to Postanowienie dwóch postępowań, a mianowicie postępowania z jego wniosku przeciwko mnie a także (cytuję Oświadczenie dr hab. Majchrowskiego) przeciwko niemu z wniosku „pracowników UW: Marka Wąsowicza i Wojciech Sadurskiego”. Jest to nieprawda: nigdy nie składałem ani nie zamierzałem składać żadnego zawiadomienia ani wniosku dotyczącego J Majchrowskiego. Wiem natomiast, że Dyrektor Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISH) na UW, prof. dr hab. Marek Wąsowicz, złożył wniosek o charakterze dyscyplinarnym, dotyczący Jana Majchrowskiego, w związku z jego znieważającym mnie wpisem na dokumencie studenckim. W tej sprawie, w której poszkodowany był przede wszystkim student, a dopiero później ja, nie byłem stroną. Tej sprawy Postanowienie Rzecznika nie dotyczyło, o czym świadczy zacytowane powyżej w całości Postanowienie z 11 kwietnia 2019. Nie wiem, na jakim etapie jest sprawa z wniosku Dyrekcji MISH, gdyż nie jestem w tej sprawie stroną.


2. Postanowienie Rzecznika dotyczyło wyłącznie wniosku dyscyplinarnego, jaki skierował przeciwko mnie Jan Majchrowski. Ponieważ Rzecznik postanowił tej sprawie odmówić dalszego postępowania, wynika stąd, że wniosek Majchrowskiego przeciwko mnie okazał się niezasadny, a tym samym nieskuteczny. W tym sensie prawidłowe było moje publiczne określenie w języku nie-prawniczym, że z Janem Majchrowskim „wygrałem” w sprawie, zainicjowanej jego wnioskiem. Dodam, że w tej sprawie toczyło się w grudniu 2018 postępowanie mediacyjne, na które wyraziłem zgodę, ale zostało ono umorzone ze względu na brak zgody udziału w nim ze strony dr hab. Jana Majchrowskiego.

3. Gdy przeciwko członkowi tzw. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego toczy się postępowanie dyscyplinarne, jego udział w pracach tej tzw. Izby jest w najwyższym stopniu godny potępienia i ośmiesza „Izbę Dyscyplinarną”. Gdy na dodatek osoba podająca się za „Sędziego Sądu Najwyższego” publicznie kłamie na temat Postanowienia zamykającego postępowanie dyscyplinarne przez niego zainicjowane, jest to godne potępienia podwójnie. Jest również nieuczciwością wobec Uniwersytetu Warszawskiego wypaczać treść Postanowienia organu tego Uniwersytetu, jakim jest Rzecznik Dyscyplinarny.

Prof. dr hab. Wojciech Sadurski
29 maja 2019

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...