O autorze
Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr Stanisława Kurkiewicza jest niezależną, pozarządową, instytucją typu non profit, działającą od 2008 r. powołaną do upowszechniania wiedzy o znaczeniu seksualności dla zdrowia społeczeństwa.

Swoją misję Fundacja realizuje poprzez promowanie i inicjowanie oraz materialne wspieranie działalności naukowej, medycznej, oświatowej, dziennikarskiej, wydawniczej, prawnej - na rzecz zdrowego rozwoju seksualności jednostek ludzkich i społeczeństw a także organizatorskiej, innowacyjnej i gospodarczej mającej na celu popularyzowanie i realizowanie
zadań Fundacji.

Bardzo ważnym elementem działania Fundacji są akcje społeczne, uświadamiające znaczenie udanego życia seksualnego i kreowanie mechanizmów motywujących do poszukiwania pomocy u specjalistów, gdy takie problemy się pojawią.

Po co nam ten cały seks?

Autor tekstu: Andrzej Depko
Autor tekstu: Andrzej Depko


Ludzkość interesuje się seksualnością od swojego zarania. Ta potężna siła odgrywała w historii jednostek i społeczeństw zbyt ważna rolę, aby można ją ignorować. Znaczenie jakie nadawano seksualności było różne w różnych epokach i cywilizacjach: od afirmacji do całkowitego wyparcia. Także i dziś różni ludzie przypisują temu obszarowi ludzkiej aktywności różne znaczenie i różną wartość. Niezależnie od ich nastawienia seks odgrywa dużą rolę w ich życiu. Nawet wtedy, gdy wypierają jego znaczenie i przypisują mu wyłącznie negatywne cechy. Walka z przejawami seksualności i potrzeba jego cenzurowania dla niektórych może stać się celem życia, podobnie jak poszukiwanie dopingu erotycznego jest motywem zachowań u wielu innych.


Zachowania seksualne człowieka bez względu na bogactwo jego form, wywodzą się ze wspólnego korzenia, jakim jest rozrodczość. Źródłem naszych zachowań seksualnych jest jedną z podstawowych cech żywej materii, jaką jest zdolność do rozmnażania. Niezależnie jednak od tej genezy, pożądanie seksualne oraz potrzeba rozrodcza wzięły rozbrat już wiele tysięcy lat temu. W toku rozwoju ewolucyjnego i społecznego człowieka pierwotny instynkt rozmnażania się został zmodyfikowany. Seksualność jest nową wartością typową dla człowieka i przez niego wytworzoną. Nie upodobnia ona ludzi do zwierząt (aczkolwiek spotkamy się czasami z takimi porównaniami), lecz wręcz przeciwnie - właśnie ich odróżnia. Zwierzęta nie znają seksualności czy erotyki. Są to więc wartości specyficzne dla człowieka, będące jego poważną zdobyczą i osiągnięciem ewolucyjnym.


Narządy płciowe nadal mogą służyć rozrodczości, ale zarządzająca nimi seksualność zadomowiła się w naszych umysłach i niekoniecznie pragnie, aby używać tychże narządów wyłącznie w celach prokreacyjnych. Seksualność stała się autonomiczną dziedziną życia człowieka dostarczającą mu przyjemności i przeobrażającą jego przeżycia psychiczne i społeczne. Potrzeba było dwóch tysiącleci, aby ludzkość doceniła znaczenie seksualności dla indywidualnego, międzyludzkiego i społecznego dobra. Zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Seksualnych przyjętą i rekomendowaną przez Światową Organizację Zdrowia w 2002 r. seksualność jest integralną częścią osobowości każdej istoty ludzkiej. Jej pełny rozwój zależy od zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak pragnienie kontaktu, intymności, ekspresji uczuć, przyjemności, czułości i miłości. Teoretycznie powinniśmy być o wiele szczęśliwsi i zadowoleni z naszego życia. Praktyka życia codziennego pokazuje, że tak nie jest. Sama wiedza o seksie nie oznacza automatycznie tego, że człowiek potrafi z niej zrobić sensowny użytek.


Obserwując codzienne doniesienia na łamach mediów nie sposób nie zauważyć, że temat seksualności człowieka przejawia się w różnych kontekstach: radosnych, śmiesznych i kreatywnych, ale również smutnych, żałosnych i czy wręcz przerażających. Będziemy o tym pisać na blogu. Nie będziemy szczędzić rozlicznych komentarzy. Zamiarem Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego jest, aby niniejszy blog stał się bieżącą refleksją nad seksem i jego sekretami.