Ta mapa z liczbą polskich kościołów robi furorę w sieci. Ile w niej prawdy?

Mapa polskich parafii robi furorę w sieci.
Mapa polskich parafii robi furorę w sieci. colaska.pl
Portal „Co łaska” opublikował mapę parafii w Polsce. Świat szybko się o niej dowiedział za pośrednictwem użytkowników strony 9gag.com. Wśród zabawnych memów i zdjęć znajduje się mapa, która wiele mówi o naszym kraju. Sprawdziliśmy, ile kościołów znajduje się na terenie Polski. Dane pochodzą z 2013 roku i zostały zebrane dla Głównego Urzędu Statystycznego.


Religijna Polska
Portal, który jest bazą wiedzy o parafiach chwali się, że opublikowana mapa jest prawdopodobnie jedyną taką na świecie. – W tej chwili w bazie danych mamy 10079 parafii, z tego 6671 ma dokładne dane GPS. Aby zaktualizować pozostałe 3408 parafii potrzeba Waszej pomocy – czytamy na colaska.pl.


Polska jest krajem wierzących. Według globalnego sondażu Worldwide Independent Network/Gallup International Association (WIN/GIA) wierzy u nas aż 86 proc. obywateli. 10 proc. wątpi w istnienie Boga, a 2 proc. deklaruje, że są ateistami. Co ciekawe, dane na temat Polski przypominają te z Afganistanu i Pakistanu, gdzie 87 proc. to wierzący muzułmanie. Z tą różnicą, że w tamtych krajach wiara jest obowiązkowa, ateizm jest wykroczeniem przeciw prawu. Ale w rankingach wyprzedzają nas Tajlandczycy z wiarą na poziomie 94 proc.


Według rodzimego CBOS, z sondażu przeprowadzonego w lutym wynika, że w Polsce jest 80 proc. wierzących. Najwięcej osób zamieszkujących nasz kraj należy do Kościoła Rzymskokatolickiego. Przy prawie 39 mln mieszkańców należy do niego aż 33 037 017 wiernych.
Ile jest kościołów?
Kościół Rzymskokatolicki w obrządku łacińskim ma na terenie naszego kraju 10 204 kościołów. To o ponad sto więcej, niż podał portal colaska.pl. W 2013 roku było 30820 duchownych, którzy odprawiali mszę dla ponad 33 milionów wiernych. Kościół Grekokatolicki obsługuje 136 świątyń, ma 75 duchownych i 55 000 wiernych. Na trzecim miejscu pod względem ilości świątyń jest Kościół Polskokatolicki - 80 kościołów, 82 duchownych i 21432 wiernych, ale więcej osób deklaruje przynależność do Kościoła Starokatolickiego Mariwitów - 23262 osób, przy 23 duchownych z 36 kościołów. Najmniej świątyń ma Kościół Neounicki w obrządku bizantyjsko-słowiańskim. Tylko jeden kościół, dwóch księży i 136 wiernych.


Dużą grupą wyznaniową w Polsce są prawosławni. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny ma 236 kościołów, 444 duchownych i 504 400 wiernych. Kościoły protestanckie zrzeszają około 100 tysięcy wiernych. Kościół Ewangelicko Augsburski ma 134 świątynie w Polsce, 201 duchownych i 61 654 wiernych. Na drugim miejscu jest Kościół Zielonoświątkowy - 230 świątyń, 364 duchownych i 23012 wiernych. Ale jest Kościół, który nie ma żadnej świątyni. To Wschodni Kościół Staroobrzędowców w RP. 1006 wyznawców nie ma też żadnego duchownego.

Informacje o Kościele katolickim opracowano na podstawie danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC (Societas Apostolatus Catholici) pozyskiwanych w ramach badania „Statystyka obrządków Kościoła katolickiego w Polsce”. Kościół katolicki posiada osobowość prawną uregulowaną następującymi dokumentami: Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską oraz ustawa z dnia 17 V 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1169). Uregulowania te dotyczą Kościoła katolickiego w Polsce w czterech obrządkach: łacińskim, bizantyjsko- -ukraińskim, bizantyjsko-słowiańskim oraz ormiańskim.


Organizacja Kościoła
Przyjrzyjmy się ilości Organizacji Kościelnych Rzymskokatolickich . W naszym kraju znajduje się 1145 dekanatów, 10204 parafii, 30820 księży, 2860 alumnów diecezjalnych, 20610 sióstr zakonnych. Do tego Kościoła przynależy 94,9 proc. ogółu mieszkańców Polski, 3238 ludzi przypada na parafię, a 1072 na księdza.

Z kolei Organizacje Kościoła Grekokatolickiego dzielą się na dwie diecezje - przemysko - warszawską, w której jest 79 parafii, 47 księży i 82 siostry zakonne.Druga - wrocławsko - gdańska zrzesza 57 parafii, 28 księży, 12 sióstr zakonnych i 25000 wiernych.

Liczby mogą szokować, ale mapa prawie nie mija się z prawdą. W każdej miejscowości jest przynajmniej jeden kościół, a w większych miastach każda dzielnica ma co najmniej dwa. A kościoły wciąż są budowane, często pochłaniają ogromne sumy. Żyjemy w tej rzeczywistości i nie zwracamy uwagi na ilość świątyń w naszej okolicy. A wystarczy się rozejrzeć.

Napisz do autorki: barbara.kaczmarczyk@natemat.pl