Przemysł naftowy może być ekologiczny! Grupa LOTOS doceniona przez Ministerstwo Środowiska

LOTOS doceniony przez Ministerstwo Środowiska.
LOTOS doceniony przez Ministerstwo Środowiska. Fot. Grupa LOTOS
Minister środowiska Maciej Grabowski przekazał na ręce Pawła Olechnowicza, Prezesa Grupy LOTOS S.A. list gratulacyjny, w którym docenił najważniejsze osiągnięcia Spółki w dziedzinie czynnej ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej społeczeństwa na przestrzeni ostatnich lat.


Minister Grabowski odbył 14 października wizytę roboczą w Grupie LOTOS. Spotkał się m.in. z zarządem i pracownikami spółki LOTOS Petrobaltic (wizyta miała miejsce na platformie „LOTOS Petrobaltic”, posadowionej na świeżo uruchomionym złożu B8 na Bałtyku). Z kolei podczas spotkania z prezesem Olechnowiczem, Minister Środowiska wręczył list gratulacyjny dla pracowników GL S.A. za długoletnie działania na rzecz ochrony środowiska w Polsce.


Wśród kluczowych działań realizowanych przez koncern, związanych z dbałością o środowisko naturalne, są dwa główne programy społeczne, realizowane od wielu lat we współpracy z partnerami społecznymi. Minister docenił flagowy program „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie” który nieprzerwanie od 2008 roku realizowany jest wspólnie z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacją Morską Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. W ramach programu każdego roku Grupa LOTOS wspiera zakup specjalistycznego sprzętu badawczego oraz monitorującego zagrożone gatunki występujące w Morzu Bałtyckim, m.in. bałtyckiego morświna, fokę szarą oraz kilku gatunków ryb.


– Jestem dumny, iż realizowane przez nas działania, które z roku na rok stawały się coraz bardziej rozpoznawalne nie tylko w regionie Pomorza, ale też w całym kraju zostały docenione przez Ministerstwo Środowiska. To kolejny dowód na to, że LOTOS jest firmą społecznie odpowiedzialną – podkreśla Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A.


Drugim istotnym działaniem realizowanym przez Spółkę a dostrzeżonym przez Ministerstwo jest program „Chronimy NATURĘ na Wyspie Sobieszewskiej”. To projekt, w którym partycypują organizacje ekologiczne: GBPW Kuling, Instytut Zoologii PAN, Stacja Biologiczna Uniwersytetu Gdańskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej oraz Wyspa Skarbów – Dom Kultury położony na Wyspie Sobieszewskiej. Program zakłada ochronę przyrody oraz szczególnie zagrożonych gatunków ptaków (rybitwy czubatej oraz sieweczki obrożnej) i edukację społeczeństwa na temat różnorodności biologicznej w znajdujących się tam rezerwatach przyrody Mewia Łacha oraz Ptasi Raj.

Liczby mówią same za siebie: ponad 4000 tysiące osób odwiedzających każdego roku rezerwat Mewia Łacha, w którym mogą skorzystać ze specjalnej infrastruktury – ścieżki edukacyjnej oraz wieży widokowej, które powstały w ramach programu. Rekordowe ilości lęgów ptaków w 2014 roku dowiodły, iż wsparcie finansowe dla ornitologów, którzy każdego dnia monitorują rezerwat i starają się zabezpieczyć miejsca gniazdowania ptaków, przyniosło spodziewany sukces.

Wśród wielu innych działań związanych z ochroną przyrody należy wspomnieć o „Kierunku Bałtyk” – platformie wymiany wiedzy i doświadczeń wszystkich partnerów społecznych, z którymi Spółka realizuje projekty ekologiczne. Strona KierunekBałtyk.pl to również dwa serwisy gdzie można oglądać na żywo zwierzęta, które są Grupie LOTOS szczególnie bliskie. Foki z helskiego fokarium, a szczególnie ich narodziny ogląda codziennie ponad

7000 osób, a sokoły wędrowne, które od kilku lat zamieszkują komin elektrociepłowni na terenie rafinerii w Gdańsku śledzi każdego dnia ponad 4000 osób. Wszystkie działania proekologiczne i mające na celu ekologiczną edukację społeczeństwa a szczególnie te związane z Morzem Bałtyckim oraz cennymi przyrodniczo terenami znajdującymi się na obszarze programu NATURA 2000, wynikają z przyjętej i realizowanej przez koncern strategii CSR, w której ochrona środowiska pełni kluczową rolę.

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
0 0Pisał o "tęczowej zarazie". Stał się męczennikiem na prawicy
0 0Dlaczego wierzę Jarosławowi Kaczyńskiemu