Aborcja aborcji nierówna. Jedna grafika, która wyjaśni, o co właściwie walczą właśnie wszyscy w Polsce

W krótkim czasie pojawiły się 4 niezależne propozycję zmiany przepisów aborcyjnych. Poza najgłośniejszymi projektami "Stop aborcji!" i "Ratujmy kobiety" w formie petycji do Sejmu trafił projekt Fundacji Głos Dla Życia, a nad własną ustawą pracuje Prawo i Sprawiedliwość. Można się pogubić, dlatego przygotowaliśmy małą ściągawkę.

Ustawa o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie - Komitet Ratujmy Kobiety

Link do projektu ustawy: tutaj.

Według tego projektu ustawy, władze muszą zapewnić "realizację praw reprodukcyjnych". Mowa jest m.in. o opiece zdrowotnej w okresie ciąży i pomocy materialnej, a także szczególnej pomocy uczennicom w ciąży.

W ramach edukacji seksualnej, proponowany jest przedmiot szkolny "Wiedza o seksualności człowieka", na którym uczniowie poznać mieliby informacje na temat seksualności człowieka i praw reprodukcyjnych, ochrony przed przemocą seksualną, a także metod zapobiegania ciąży, i sposobów zabezpieczania się przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Zgodnie z projektem, kobieta może przerwać każdą ciążę do 12. tygodnia. Jeżeli do zapłodnienia doszło w wyniku czynu zabronionego, aborcja byłaby możliwa do 18 tygodnia. W przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu i nieuleczalnej choroby, ciąża mogłaby zostać przerwana do 24 tygodnia. W przypadku zagrożenia życia matki, ciąża byłaby przerywana w ciągu 72 godzin od złożenia pisemnej zgody na zabieg.

Nowelizacja ustawy o planowaniu rodziny (...) i KK – Fundacja Pro Prawo Do życia, Ordo Iuris

Link do projektu ustawy: pod tym adresem.

Jest to nowelizacja ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Propozycja Fundacji Pro uznaje istnienie dziecka jako osoby, od momentu połączenia się komórek płciowych, a także gwarantuje przyrodzone prawo do życia od chwili poczęcia. Do programu nauczania zostałby włączony przedmiot "Wychowanie do życia w rodzinie", uczący odpowiedzialnego rodzicielstwa, wartości rodziny i ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, przy zgodzie z normami moralnymi rodziców i wrażliwością uczniów.


Projekt ustawy likwiduje wszelkie istniejące przesłanki za aborcją, oraz przewiduje kary za przeprowadzenie zabiegów dla lekarza, kobiety (tu wymienia się kilka czynników łagodzących), oraz osób pomagających i zachęcających do przerwania ciąży. W przypadku zagrożenia życia matki, dopuszcza się środki lecznicze prowadzące do śmierci płodu.

Nowelizacja ustawy o planowaniu rodziny (...) i KK – Fundacja Głos dla życia

Link do projektu ustawy: tutaj.

Podobnie jak projekt Ordo Iuris, ta propozycja zakłada "ochronę życia od momentu poczęcia". Projekt gwarantuje opiekę medyczną kobietom w ciąży, oraz "dzieciom poczętym", a także pomoc materialną dla matek w trudnych warunkach.

Propozycja nakłada na władze zapewnienie obywatelom swobodnego dostępu do metod i środków służących dla świadomego rodzicielstwa (bez podania ich definicji. Jednocześnie zakazane jest wytwarzanie, sprzedaż i udostępnianie tzw. pigułek "dzień po".

W szkołach odbywałyby się zajęcia z "Wychowania do życia w rodzinie", uczące o wartości rodziny, ludzkiego życia i odpowiedzialnym rodzicielstwie. Dokument zastrzega poszanowanie dla przekonań religijnych, moralności i wrażliwości uczniów.

Aborcja zakazana jest we wszystkich przypadkach. Nie przewiduje się kar dla kobiet. W przypadku zagrożenia życia matki, dopuszcza się środki lecznicze prowadzące do śmierci płodu.

Projekt PiS

Założenia projektu nie są jeszcze znane. Marszałek senatu Stanisław Karczewski zapowiedział przepisy mniej restrykcyjne niż w przypadku konserwatywnych projektów obywatelskich. Na pewno projekt zabroni przeprowadzania aborcji z powodu tzw. przesłanek eugenicznych. Prawdopodobnie zezwoli na aborcję w przypadku gwałtu i zagrożenia życia. Nie mów się nic o karach dla kobiet, które przerwały ciążę.

Ustawa z 1993 r. o planowaniu rodziny

Link do ustawy: tutaj.

Aktualne przepisy pozwalają na przerwanie w trzech przypadkach.

1. Kiedy ciąża stanowi zagrożenie dla życia kobiety ciężarnej (bez względu na wiek płodu), potwierdzone przez lekarza innego niż dokonujący zabiegu.

2. Ze względu na przesłanki wynikające z badań prenatalnych, wskazujące na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu i nieuleczalną chorobą zagrażającą jego życiu. Wystąpienie tej okoliczności stwierdza lekarz inny niż dokonujący przerwania ciąży.

3. Kiedy prokurator stwierdzi, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. W tym wypadku przeprowadzenie aborcji możliwe jest do 12 tygodnia ciąży.

Kobieta poddająca się bezprawnemu przerwaniu ciąży nie popełnia czynu zabronionego. Wychowanie do życia w rodzinie jest nauczane na mocy dokonanej w 2009 nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 12 sierpnia 1999 r.

Napisz do autora: mateusz.albin@natemat.pl

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...