Jaki jest próg dochodowy ulgi na dziecko za 2017 roku? Są zmiany

W 2018 roku podatnicy, którym przysługuje ulga na dziecko, będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowego zwrotu ulgi.
W 2018 roku podatnicy, którym przysługuje ulga na dziecko, będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowego zwrotu ulgi. Foto: Roman R / Agencja Gazeta
Ulga prorodzinna umożliwia odliczenie podatku w rozliczeniu PIT. Aby otrzymać ulgę na dziecko należy spełnić odpowiednie kryteria, w które wchodzi wiek oraz dochód. W 2018 roku weszła nowa zmiana, która umożliwi dodatkowy zwrot ulgi.

Czym jest ulga na dziecko? Mówiąc najogólniej to odliczenie podatkowe w rozliczeniu PIT. Przysługuje ona wszystkim rodzicom, którzy sprawują opiekę rodzicielską, w tym rodzicom zastępczym oraz opiekunom prawnym.

Ulga na dziecko przysługuje na dzieci uczące się do momentu nie ukończenia przez nie 25 lat. W przypadku dzieci poniżej tej granicy istotny jest aspekt ich dochodu - nie może być wyższy niż 3089 zł w trakcie roku fiskalnego. Ograniczenia wiekowe nie są uwzględnianie w sytuacji, w której dziecko otrzymuje rentę lub zasiłek pielęgnacyjny.

Rzecz jasna istnieją sytuacje, w których rodzice nie mogą ubiegać się o ulgę prorodzinną. Jest to m.in. ukończenie szkoły przez dziecko na etapie matury lub studiów licencjackich, wzięcie ślubu oraz w momencie, gdy rodzice uzyskują dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo lub ryczałtowo oraz nie rozliczają się w PIT-37. Aby skorzystać z ulgi indywidualny podatnik nie może przekroczyć dochodu wynoszącego 56 tysięcy rocznie. Z tego tytułu limit dla małżonków wynosi 112 tysięcy zł.

Jakie sumy przysługują w uldze na dziecko?

Ulga na dziecko rozpatrywana jest ze względu na ilość dzieci. Przy jednym dziecku lub dwójce wynosi ona miesięcznie 92,67 zł, co daje rocznie 1112,04 zł. Przy trzecim dziecku do powyższej sumy dokładane jest 166,67 zł, co razem daje miesięcznie 352,01 zł. Gdy liczba dzieci wynosi cztery lub więcej, to przy każdym kolejnym dziecku suma wynosi 225 zł. Z tego założenia miesięczna stawka na czwórkę dzieci mieści się w sumie 577,01 zł.


Jak to działa?

Ulga prorodzinna przysługuje od miesiąca, w którym nastąpił poród. Do obliczeń wlicza się również miesiąc narodzin. Nawet w przypadku narodzin dziecka w ostatnim dniu roku, rodzice otrzymają ulgę na grudzień. W 2018 roku weszły w życie zmiany, przy których podatnik ma możliwość otrzymania dodatkowego zwrotu ulgi. Z grubsza chodzi o zwrot różnicy między kwotą przysługującej ulgi a kwotą odliczoną w podatku. Ów zwrot przysługuje zależny jest od wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

Przypomnijmy, że nie jest to jedyna zmiana w nowym roku. Pojawiły się także nowe przepisy odnośnie zasiłku macierzyńskiego. Dotyczą one przede wszystkim przedsiębiorców.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...