Wzrost dochodu narodowego o 50 proc. w ciągu jedynie 3 lat. Temu planowi trudno odmówić sukcesu

Plan trzyletni (1947-1949) doprowadził do odbudowy Polski ze zniszczeń wojennych. Na zdjęciu pomnik Wincentego Pstrowskiego, robotnika, który został uznany za pierwszego przodownika pracy w PRL-u
Plan trzyletni (1947-1949) doprowadził do odbudowy Polski ze zniszczeń wojennych. Na zdjęciu pomnik Wincentego Pstrowskiego, robotnika, który został uznany za pierwszego przodownika pracy w PRL-u Fot. Jan Mehlich / Wikimedia Commons
Różnie można oceniać gospodarcze posunięcia rządów PRL-u, ale większość zgodzi się ze stwierdzeniem, że to co udało się niewątpliwie komunistycznym władzom, to odbudowa zdewastowanej gospodarczo i społecznie po II wojnie światowej Polski. Nie byłoby jednak dźwignięcia zniszczonego kraju z ruin, gdyby nie Trzyletni Plan Odbudowy Gospodarczej.

Przedsięwzięcie, które przeszło do historii pod nazwą ''planu trzyletniego'', zrealizowano w latach 1947–1949. Ogłosiła go 21 września 1946 roku Krajowa Rada Narodowa, w lipcu 1947 zatwierdził zaś wyłoniony po wyborach Sejm. Wdrożenie planu gospodarczego powierzono Centralnemu Urządowi Planowania (CUP) kierowanemu przez ekonomistę i prawnika, Czesława Bobrowskiego.

Planowi przyświecała idea ''podniesienia stopy życiowej pracujących warstw ludności powyżej poziomu przedwojennego''. Projekt zakładał przede wszystkim unowocześnienie struktury gospodarczej kraju, wzrost produkcji podstawowych artykułów przemysłu konsumpcyjnego, odbudowę zniszczonych przedsiębiorstw oraz reaktywację handlu zagranicznego.

Trzyletni Plan Odbudowy Gospodarczej doprowadził nie tylko do znacznego wzrostu dochodu narodowego (o 53 proc., gdy porówna się dane z początku i końca planu), ale także zatrudnienia, czego przejawem była masowa migracja ludności ze wsi do miast. Władze uznały plan za zrealizowany w całości, z czym zgadzają się na ogół również krytyczni wobec PRL-u historycy.

Partnerem akcji #100momentów na 100-lecie niepodległości jest Kulczyk Investments. Wspólnie pokazujemy 100 gospodarczo-biznesowych wydarzeń z ostatnich 100 lat, które były istotne dla naszego kraju

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...