Klub bogatych. Od 1996 roku jesteśmy członkami tego elitarnego grona

Do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przystąpiliśmy w 1996 roku. Na zdjęciu paryska Château de la Muette, reprezentacyjna siedziba organizacji
Do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przystąpiliśmy w 1996 roku. Na zdjęciu paryska Château de la Muette, reprezentacyjna siedziba organizacji Fot. Patrick Janicek / Wikimedia Commons
Określana jest mianem ''klubu bogatych''. Na jej forum największe potęgi gospodarcze świata prowadzą ze sobą dialog. Nic więc dziwnego, że inne kraje chcą dołączyć do tego elitarnego grona, podnosząc tym samym swój prestiż. Polsce udało się tego dokonać 22 listopada 1996 roku. To w tym dniu nasz kraj przystąpił do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Współpraca Polski z międzynarodową organizacją, spadkobierczynią Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC), rozpoczęła się w 1989 roku. Kontakty zostały nawiązane celem uzyskania pomocy eksperckiej w procesie reformowania polskiej gospodarki tak, aby została ona jak najlepiej przystosowana do funkcjonowania w warunkach wolnorynkowych.

W imieniu rządu polskiego Konwencję o OECD podpisał 11 lipca 1996 wicepremier Grzegorz Kołodko. Ustawa o jej ratyfikacji weszła w życie 15 listopada. 19 listopada prezydent Aleksander Kwaśniewski ratyfikował dokument. 22 listopada 1996 Polska formalnie przystąpiła do organizacji, gdy przedstawiciel RP złożył u depozytariusza umowy (rządu Francji) dokumenty ratyfikacyjne.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju to międzynarodowa organizacja o profilu ekonomicznym. Obecnie należy do niej 35 krajów o wysoko rozwiniętej gospodarce i demokratycznym ustroju. Została powołana do życia na mocy Konwencji Paryskiej podpisanej przez 20 państw 14 grudnia 1960. Siedziba organizacji mieści się w Château de la Muette w Paryżu.

Partnerem akcji #100momentów na 100-lecie niepodległości jest Kulczyk Investments. Wspólnie pokazujemy 100 gospodarczo-biznesowych wydarzeń z ostatnich 100 lat, które były istotne dla naszego kraju

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...