"Mały ZUS" wchodzi od 1 stycznia. Przedsiębiorcy mają jeszcze tydzień, by zgłosić, że chcą płacić niższe składki

Od 1 stycznia wchodzi tzw. "Mały ZUS". Przedsiębiorcy do 8 stycznia mogą zgłosić, że chcą płacić niższe składki.
Od 1 stycznia wchodzi tzw. "Mały ZUS". Przedsiębiorcy do 8 stycznia mogą zgłosić, że chcą płacić niższe składki. Fot. Michał Walczak/Agencja Gazeta
W sierpniu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą tzw. "mały ZUS", która zacznie obowiązywać od wtorku, 1 stycznia 2019 roku. Jej skutkiem jest zmniejszenie – proporcjonalnie do przychodu – składek na ZUS dla drobnych przedsiębiorców. Szacuje się, że skorzysta z niej około 175 tys. jednoosobowych firm, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia.


Do końca grudnia 2018 roku przedsiębiorcy – niezależnie od wielkości przychodu – płacili taką samą składkę ZUS. Po wprowadzeniu tzw. "małego ZUS" ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą (a nie przekraczają 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 5 250 złotych), będą mogli płacić składki na ubezpieczenie społeczne obniżone proporcjonalnie do przychodu.

Warunki, by skorzystać z "małego ZUS":


1) Musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,


2) Twój przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadziłeś ją przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Czytaj więcej

Wystarczy tylko, żeby zarejestrowali się w ZUS z nowym kodem ubezpieczeń (05 90, 05 92) najpóźniej do 8 stycznia 2019 roku i prowadzili przez co najmniej 60 dni działalność w 2018 roku.

– Kto nie zrobi tego do 8 stycznia, będzie mógł płacić składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie proporcjonalnej do dochodów, czyli tzw. mały ZUS, dopiero za rok. Mam jednak nadzieję, że dzięki szybkiej reakcji mediów, informacja o możliwości i terminie rejestracji dotrze na czas do wszystkich zainteresowanych – tłumaczył cytowany w komunikacie prasowym Adam Abramowicz, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Dokumenty, które trzeba złożyć, by skorzystać z "małego ZUS":


1) wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r.

2) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).
Dokumenty te należy przekazać do 8 stycznia 2019 roku. Czytaj więcej

Przedsiębiorcy chcący skorzystać z "małego ZUS" powinni także poinformować ZUS o przychodzie z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok oraz o najniższej podstawie wymiaru składek.

Kto nie może skorzystać z "małego ZUS":


1. Osoby, które w poprzednim roku prowadziły działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni;

2. Osoby, które rozliczały się w formie karty podatkowej i korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT;

3. Osoby, które podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności;

4. Osoby, które spełniają warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia;

5. Osoby, które wykonują dla byłego, bądź obecnego pracodawcy to, co robiły dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowymCo ważne, Konrad Bagiński na łamach Innpoland.pl zwracał uwagę, że aby ubiegać się o "mały ZUS" należy mieć przychód nie większy niż 2,5-krotność 5 250 złotych. Dlatego z ulgi nie skorzystają więc np. właściciele kiosków z gazetami, sklepików czy małych punktów usługowych, które sprzedają towary i usługi za więcej niż 5250 złotych.


źródło: Zus.pl
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...