Linie lotnicze gubią co roku 35 mln sztuk bagażu. Co zrobić, jeśli wśród nich jest również twoja walizka?

Nawet jeżeli nie wykupiłeś ubezpieczenia bagażu, możesz domagać się odszkodowania od linii lotniczych. Jak to zrobić? Przede wszystkim powinieneś niezwłocznie zgłosić szkodę.
Nawet jeżeli nie wykupiłeś ubezpieczenia bagażu, możesz domagać się odszkodowania od linii lotniczych. Jak to zrobić? Przede wszystkim powinieneś niezwłocznie zgłosić szkodę. Fot. 123rf.com / Jaromír Chalabala
Podobno każdego roku linie lotnicze gubią około 35 milionów sztuk bagażu. Z kolei liczba uszkodzonych walizek jest nieporównywalnie większa. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że któregoś razu taki pech przytrafi się również tobie. Co należy wtedy zrobić? Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony, uszkodzony lub zagubiony bagaż?


Odszkodowanie za bagaż, który nie był ubezpieczony
Nawet jeżeli nie wykupiłeś ubezpieczenia bagażu, sprawa nie jest jeszcze beznadziejna. Pamiętaj, że wciąż możesz domagać się reakcji ze strony linii lotniczej. Jak to zrobić?

Uszkodzony bagaż
W sytuacji uszkodzenia bagażu powinieneś niezwłocznie zgłosić szkodę. Z pewnością linia lotnicza posiada swoje biuro lub chociażby stoisko na lotnisku. Zadbaj o to, aby sporządzono stosowny protokół, dokładnie dokumentujący szkodę. Kserokopię tego dokumentu zachowaj aż do otrzymania odszkodowania.

Szkoda taka, co do zasady, powinna być zgłoszona przewoźnikowi natychmiast po jej wykryciu i nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia odbioru bagażu.

Co również istotne, przewoźnik może odmówić wypłaty odszkodowania w sytuacji, w której uszkodzenie bagażu wynikło z twojej winy. Walizka mogła być bowiem przeciążona, przeładowana i po prostu pękły szwy lub zepsuł się zamek.

Przed wyjazdem warto więc wiedzieć, jaka walizka będzie najlepsza do podróży samolotem

Opóźniony bagaż
Może przytrafić ci się również sytuacja, w której po przylocie na miejsce docelowe zauważysz brak bagażu. Ten fakt również należy zgłosić do obsługi linii lotniczej. Dzięki temu otrzymasz papierowe potwierdzenie zgłoszenia szkody. Ten dokument również należy zachować do czasu wyjaśnienia sytuacji.

Wraz ze zgłoszeniem możesz od razu złożyć reklamację. Jeżeli nie zrobisz tego bezpośrednio na lotnisku, masz powinieneś dopełnić tej formalności nie później niż w ciągu 21 dni od dnia, w którym bagaż został ostatecznie oddany do twojej dyspozycji.

Jeżeli twój bagaż będzie spóźniony, możesz domagać się od linii lotniczej zwrotu kosztów poniesionych na zakup najpotrzebniejszych rzeczy w czasie oczekiwania na bagaż. Niektóre linie lotnicze od razu przyznają to świadczenie, innym należy przesłać rachunki i dopiero wtedy wykonają przelew.


Z reguły linie przyznają równowartość 100 dolarów i można ją wydać na artykuły toaletowe, bieliznę i ubrania. Jeżeli linie lotnicze znajdą twój bagaż, dostarczą ci go na podany przez ciebie adres.

Zagubiony bagaż
Trzecia sytuacja, jaka może się przytrafić, to zagubienie bagażu. Jeżeli w ciągu 30 dni nie otrzymasz informacji o jego odnalezieniu, należy uznać, że nie ma szans na jego odzyskanie. W takiej sytuacji musisz wystąpić do przewoźnika z oficjalną reklamacją, czyli zgłoszeniem szkody.

Należy opisać, co się stało i dołączyć stosowne dokumenty (dowody poniesionej szkody), czyli wydruk protokołu ze zgłoszenia szkody, dokumenty podróży (bilet, karta podkładowa itp.), a także wykaz zawartości bagażu razem z wyceną.

Zgodnie z Konwencją montrealską z 1999 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników lotniczych możesz domagać się maksymalnego odszkodowania w kwocie odpowiadającej równowartości 4 900 zł. Należy pamiętać, że w przypadku zagubienia bagażu masz aż 2 lata na zgłoszenie szkody.
Co robić w sytuacji kłopotów z bagażem, który był ubezpieczony?
Jeśli zadbałeś o wykupienie dodatkowego ubezpieczenia bagażu, sprawa jest nieco prostsza. Ubezpieczyciel pokryje bowiem wszelkie szkody, które zaszły w okresie ubezpieczenia podczas podróży do kwoty ustalonej sumy ubezpieczenia. W ramach możliwych szkód należałoby zatem wymienić utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu podróżnego.

Ogólne warunki danego ubezpieczenia regulują szczegółowe zasady wypłaty odszkodowania – maksymalną sumę, a także ewentualne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Najczęściej o takich wyłączeniach możemy mówić wtedy, gdy uszkodzenie nie przekracza określonej kwoty (jest małe), szkoda została wyrządzona przez samego ubezpieczonego lub gdy opóźnienie w dostarczeniu bagażu nastąpiło w drodze powrotnej.

Aby otrzymać należne odszkodowanie, należy zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. W swoim piśmie należy opisać zaistniałą sytuację oraz dołączyć stosowne dowody, czyli formularz szkody sporządzony na lotnisku, zdjęcie uszkodzonego bagażu, wycenę przedmiotów znajdujących się w zagubionym bagażu, ewentualnie inne wymagane przez ubezpieczyciela dokumenty.
Odszkodowanie za opóźniony, uszkodzony i zagubiony bagaż – o czym warto pamiętać?
Ubiegając się o należne odszkodowanie, związane z opóźnieniem, uszkodzeniem lub zagubieniem bagażu, należy napisać reklamację, dołączyć stosowne dowody oraz zmieścić się z tymi czynnościami w ściśle określonym terminie. Jeżeli uzyskane świadczenie okaże się zbyt niskie, a ubezpieczyciel lub przewoźnik nie będzie chciał skorygować przyznanej kwoty, możliwe jest złożenie pozwu do sądu powszechnego.

Przeczytaj też więcej o tym, jakie są zasady przewożenia laptopa w samolocie i koszty jego ubezpieczenia.

Artykuł sponsorowany powstał we współpracy z vivus.pl

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
0 0"Dłużnik pisze z więzienia, że jak wyjdzie, to mnie dopadnie". Komornik o kulisach zawodu
ACTINA 0 0Stąd wyjdą przyszli zwycięzcy turniejów gamingowych. Dom marzeń każdego gracza
POLECAMY 0 0"Cały dom robi we wiadra". Sławojki i wychodki w środku polskiego miasta
0 0Przekop mierzei przyciąga turystów. Nie wszyscy się cieszą
0 0Będzie nowy serial w świecie "Star Wars". Jest mroczny zwiastun