Oświadczenie Towarzystwa Lexus

Stawiane nam zarzuty są nieprawdzie, niesprawiedliwe i naruszają dobre imię Stowarzyszenia będącego organizacją społeczną. Zarzuty te nie są poparte jakimikolwiek dowodami i są po prostu kłamliwe. W skrócie prawda jest taka:- Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus nigdy od kogokolwiek nie otrzymało żadnych pieniędzy, żadnego wynagrodzenia ani jakichkolwiek innych korzyści materialnych. Stowarzyszenie zawsze działało i działa zupełnie pro bono, charytatywnie i społecznie. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to powinien przedstawić na to dowody, których po prostu brak.


- Wobec powyższego Stowarzyszenie nie liczy na jakiekolwiek "zyski" od kogokolwiek. Stowarzyszenie nie prowadzi ani nigdy nie prowadziło działalności gospodarczej i nigdy nie otrzymało od kogokolwiek jakiejkolwiek zapłaty ani innych korzyści materialnych.


- negatywne informacje na nasz temat są najczęściej rozpowszechniane przez osoby, które mają osobisty interes w zaszkodzeniu naszemu wizerunkowi, gdyż przegrali z nami sprawę sądową bądź też są aktualnie w sporze sądowym z nami i takim działaniem chcą nam po prostu zaszkodzić, rozpowszechniając nieprawdziwe zniesławiające nas informacje.


- działalność Stowarzyszenia jest w pełni zgodna z prawem. Byliśmy kontrolowani przez cały szereg instytucji i nikt nigdy nie dopatrzył się naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa. Zarzucanie nam takich działań mija się więc z prawdą.

- nigdy nikogo nie zmuszaliśmy ani nie zmuszamy do czegokolwiek, nie wyłudzamy od nikogo pieniędzy ani nigdy nie wyłudzaliśmy, nikogo nie straszymy ani nigdy nie straszyliśmy, na nikogo też nie "polujemy" jak to się określa w artykule.

- nie grozimy nikomu ani nigdy nie groziliśmy wysyłaniem jakichkolwiek pozwów do jakiegokolwiek sądu.

- pozew sądowy nie "zastrasza" przedsiębiorcy jak Państwo napisali, tylko ma na celu zobowiązanie pozwanego do przestrzegania praw ochrony konsumentów, a więc nas wszystkich.

- nie kontrolujemy tylko małych przedsiębiorców, jak nam się zarzuca w artykule. Trudno przecież nazwać małymi takie podmioty jak np. PKN Orlen, PKO BP, BZ WBK, SKOKi, szereg banków, największych polskich przewoźników, największe polskie biura podróży itd.

- prawnik prowadzący od kilku lat nasze sprawy sądowe nigdy nie był powiązany w jakikolwiek sposób ani nie był założycielem Stowarzyszenia Towarzystwa Lexus i nic go nie wiąże ze stowarzyszeniem poza świadczeniem obsługi prawnej.

- prawda jest taka, że dzięki naszej działalności prawa milionów polskich konsumentów są obecnie lepiej przestrzegane.

- wszystkie osoby, które celowo rozpowszechniają nieprawdziwe informacje na temat Stowarzyszenia, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej i karnej za zniesławienie i naruszenie naszego dobrego imienia. Przez wiele lat przymykaliśmy oko na takie szkalowanie, ale obecnie zamierzamy to zmienić, gdyż przekroczono już wszelkie granice.