Kościół, jak ABW i wywiad. Może zbierać dane poza nadzorem GIODO

Fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta
Okazuje się, że są w Polsce aż dwie grupy instytucji, które mają prawo gromadzić nasze dane osobowe, pozostając jednocześnie całkowicie poza nadzorem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. To służby specjalne i Kościół.

Taki obraz ochrony danych osobowych w naszym kraju jawi się w świetle dzisiejszego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który oddalił skargę dotyczącą odmowy odnotowania w księgach parafialnych wystąpienia z Kościoła katolickiego bez dokonania apostazji. Skarżący chciał, by w jego rodzimej parafii, w Księdze Ochrzczonych zamieszczono informację, iż wystąpił z Kościoła. Na drodze decyzji administracyjnej, a nie w procesie apostazji. Polski Kościół przewiduje jednak tylko tą drugą możliwość.

Boni obiecuje Kartę Praw Podstawowych dla internautów

Księgi parafialne
Jakie dane zazwyczaj zawierają?

- Imię i nazwisko

- Data i miejsce przyjęcia sakramentów

- Dane uczestników sakramentów (rodziców w przypadku chrztu, małżonka i świadków w przypadku ślubu itp.).
Mężczyzny z Kościoła nie wypisano, ale także nie poinformowano go o tym, jaka jest decyzja. By taką informację uzyskać, zgłosił więc swój problem Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, aby przeprowadził kontrolę prowadzenia ksiąg parafialnych. Ten podjął rozmowy z miejscowym proboszczem, po czym umorzył postępowanie w tej sprawie. Okazało się bowiem, iż Kościół (i pozostałe związki wyznaniowe prowadzące swoje rejestry) znajduje się poza nadzorem GIODO.

Apostazja
Jak opuścić Kościół zgodnie z prawem?

Zgodnie z decyzją KEP w sprawie aktu apostazji dokonywanych przez obywateli Polski, do jego ważności konieczne jest złożenie własnoręcznego oświadczenia na ręce proboszcza, w obecności dwóch pełnoletnich świadków.

Oświadczenie należy uzupełnić aktem chrztu.

Polski Kościół katolicki nie akceptuje aktów apostazji złożonych przez obywateli Polski poza granicami kraju.
W ten sposób instytucje kościelne znalazły się de facto w tej samej grupie, co służby specjalne. Ponieważ zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawowe uprawnienia nie przysługują GIODO w przypadku zbiorów danych przetwarzanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne i... związków wyznaniowych.


GIODO też przeciwko ACTA

Mężczyzna występujący do stołecznego WSA, między innymi w tym kontekście, zakwestionował zgodność ustawy o ochronie danych z prawem europejskim. Sąd decydując o oddaleniu jego skargi, nie dopatrzył się jednak niezgodności przepisów z prawem Unii Europejskiej. Jego problem z opuszczeniem Kościoła również nie został rozwiązany, ponieważ sąd - z dość oczywistych przyczyn - nie zajął się rozstrzygnięciem tego, czy możliwe jest odejście od wiary poza apostazją. Wyrok jest nieprawomocny.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...