O czym milczymy? Przemoc wobec kobiet jest powszechniejsza niż myślisz

feverblue
Kobiety coraz częściej padają ofiarą przemocy – zarówno psychicznej i seksualnej, jak również fizycznej. Zjawisko jest na tyle powszechne, że można o nim mówić jako o problemie globalnym. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ofiarami przemocy jest już ponad jedna trzecia kobiet na całym świecie. Przemoc może dotknąć każdą kobietę – bez względu na status społeczny, wiek i wykształcenie. Oprawcami najczęściej są właśni mężowie lub partnerzy, którzy swoją agresję wyładowują bez konkretnego powodu. Skrzywdzone i pobite ofiary często zmagają się nie tylko z problemami zdrowotnymi, ale również z zaburzeniami psychicznymi, stresem oraz depresją. Niestety nie są to jedyne skutki przemocy, ponieważ w jej wyniku może dojść również do zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz uzależnień alkoholowych. Według raportu przygotowanego przez WHO, około 38% wszystkich zgonów kobiet to śmierć poniesiona w wyniku przemocy domowej – 7% kobiet zginęło z rąk mężczyzn niebędących ich partnerami. Przemoc rozumiana jest tutaj nie tylko jako znęcanie się fizyczne (duszenie, bicie, policzkowanie, popychanie, szarpanie), ale również psychiczne (wyzywanie, poniżanie, wyszydzanie, zastraszanie, dyskryminowanie) oraz seksualne (molestowanie, gwałcenie, zmuszanie do stosunku).

Sytuacja kobiet na świecie
Zwrócenie uwagi na sytuację kobiet na świecie nastąpiło po serii wydarzeń w Indiach oraz Afryce Południowej, gdzie masowo dokonywano gwałtów. Szacuje się, że każdego dnia ofiarą przemocy (w domu, na ulicy, w pracy) padają setki kobiet. O tym jednak się nie mówi – temat jest przemilczany, jakby w ogóle nie istniał. W związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła zaapelować do władz o większe zainteresowanie tą sytuacją. Pracownicy socjalni mieliby być szkoleni w rozpoznawaniu problemu i udzielaniu pomocy pokrzywdzonym kobietom.

Największy odsetek bitych, gwałconych i molestowanych kobiet zanotowano w Afryce, w południowo-wschodniej części Azji oraz w krajach Bliskiego Wschodu. W tych rejonach ofiarą przemocy pada około 37% kobiet, zaś w Ameryce Łacińskiej i Południowej – 30%. Nieco inaczej wygląda sytuacja w krajach bogatych (w tym Polska), gdzie z powodu maltretowania i znęcania się cierpi co czwarta kobieta. Najniższy wskaźnik notowany jest w krajach Ameryki Północnej – około 23%.

Przemoc wobec kobiet w krajach Unii Europejskiej
W latach 2010-2012 na zlecenie Agencji Praw Podstawowych UE wykonane zostały badania na temat przemocy wobec kobiet. Ankietę przeprowadzono w 27 krajach członkowskich oraz w Chorwacji, a jej wyniki oficjalnie opublikowane zostaną na początku przyszłego roku. Obecnie analizowane są dotychczasowe wyniki, które niestety nie są optymistyczne. Wyraźnie z nich widać, że problem przemocy ma nie tylko globalny zasięg, ale dotyka coraz większą liczbę kobiet, które według statystyk częściej umierają na skutek gwałtów i pobicia niż w wypadkach samochodowych, na nowotwory czy malarię. Badania wskazują, że do wzrostu agresji wobec kobiet przyczyniają się również nowoczesne media komunikacyjne, w których wszechobecne są różne formy cyberprzemocy w postaci obraźliwych i obscenicznych SMS-ów, postów lub e-maili.


Wyniki ankiety jednoznacznie pokazują, że większość kobiet wobec stosowanej w stosunku do nich przemocy czuje się bezradna i bezbronna. Cztery na pięć przebadanych kobiet nigdzie nie zgłosiły się po pomoc, zwłaszcza jeśli doświadczyły jej ze strony swoich partnerów. Częściej takie przypadki były zgłaszane, kiedy oprawcami byli obcy mężczyźni. Kobiety, które zdecydowały zwrócić się o pomoc, zazwyczaj szukały jej u pracowników ochrony zdrowia.

Kolejne fakty ujawnione dzięki badaniom dotyczą źle zorganizowanej polityki społecznej prowadzonej przeciwko przemocy wobec kobiet. Niespełna połowa ankietowanych pań przyznała, że celowo unika pewnych sytuacji zarówno prywatnych, jak i publicznych, aby nie paść ofiarą przemocy fizycznej lub seksualnej. Ich lęki i obawy wynikają z nieznajomości przepisów prawnych dotyczących rozwiązań profilaktycznych w tym zakresie.

Więcej informacji o tym, jak poznać ofiarę przemocy i jej pomóc znajdziesz na abcZdrowie.pl.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...