Ryzyko autyzmu a zanieczyszczenie powietrza

akeg
Autyzmem nazywamy zaburzenie rozwojowe, które pojawia się u maluchów do 3 roku i trwa całe życie. Objawia się problemami z komunikacją i interakcją społeczną oraz zachowaniami powtarzalnymi. Autystyczne dziecko nie wykazuje zainteresowania otoczeniem i nie próbuje go badać, zamykając się w swoim wewnętrznym świecie. Niestety nie znamy dokładnej przyczyny występowania schorzenia, a specjaliści i psycholodzy wysnuwają różne teorie dotyczące podłoża jego rozwoju. Tymczasem, dzięki badaniom przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych, pojawiła się nadzieja na dokładniejsze poznanie mechanizmów rządzących autyzmem.


Autyzm zależny od miejsca zamieszkania?
Już od dawna wiadomo było, że zanieczyszczenia powietrza wpływają na rozwój mózgu człowieka. Jednak dopiero najnowsze badania ujawniły, że ekspozycja kobiet ciężarnych na szkodliwe substancje chemiczne, takie jak ołów lub rtęć, może mieć związek z występowaniem u dzieci autyzmu. Badacze z Harwardzkiej Szkoły Zdrowia Publicznego poddali analizie dane pochodzące z narodowego Badania Zdrowia Pielęgniarek, które kontynuowane jest od 1989 roku. Spośród 116 430 ochotniczek 325 kobiet posiadało dzieci cierpiące na autyzm. Jak się okazało, większość z nich zamieszkiwała tereny o poziomie zanieczyszczeń wyższym niż w przypadku matek zdrowych dzieci.


W 2012 roku przeprowadzono inne badanie, bazujące na danych dotyczących prawie 500 dzieci. Tym razem naukowcy zauważyli, że ekspozycja na spaliny, smog oraz inne rodzaje zanieczyszczeń powietrza we wczesnym dzieciństwie była dwu-, a nawet trzykrotnie bardziej prawdopodobna w przypadku dzieci z autyzmem niż ich zdrowych rówieśników.


Jednak w obu przedstawionych powyżej przypadkach badaniem objęto matki oraz dzieci z ograniczonego obszaru, co podważa wiarygodność wysnutych wniosków. Dlatego w najnowszym badaniu naukowcy postanowili zmierzyć się z wpływem zanieczyszczeń na występowanie autyzmu u dzieci pochodzących z różnych regionów całych Stanów Zjednoczonych.


W trakcie badania, naukowcy porównali ilość zachorowań na autyzm z poziomem zanieczyszczeń zmierzonym przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska w czasie, gdy matki były w ciąży. Kobiety ciężarne, które mieszkały w miejscach, w których stwierdzono najwyższe stężenie spalin i rtęci w powietrzu, były dwukrotnie bardziej narażone na posiadanie autystycznego dziecka niż matki żyjące w regionach o niskim poziomie zanieczyszczeń. Tymczasem, w przypadku miejscowości, gdzie wykryto najwyższe stężenie ołowiu, manganu, chlorku metylenu oraz innych metali, ryzyko wystąpienia autyzmu u dziecka było wyższe o 50%.

Powietrze źródłem wielu chorób…
Jak podkreśla Marc Weisskopf, współautor badania oraz profesor nadzwyczajny epidemiologii środowiskowej i zawodowej w Harwardzkiej Szkole Zdrowia Publicznego, istnieje konieczność przeprowadzenia kolejnych badań mających na celu określenie poziomu metali i innych szkodliwych substancji w krwi kobiet ciężarnych i noworodków. Dopiero w ten sposób możliwe będzie stwierdzenie, że poszczególne rodzaje zanieczyszczeń zwiększają ryzyko autyzmu u dzieci. Lepsze zrozumienie tej zależności pozwoli na podjęcie kroków w celu ograniczenia kontaktu kobiet ciężarnych z substancjami szkodliwymi.

Uzyskanie wyników dokładnie wyjaśniających wpływ zanieczyszczeń na rozwój dziecka mogłoby dostarczyć nowych informacji na temat podłoża schorzeń takich, jak autyzm, nowotwory, nadpobudliwość czy otyłość. Wiadomo już, że w wykształceniu ostatniego z tych problemów związki chemiczne odgrywają ogromną rolę. Po tym, jak naukowcy zmierzyli poziom wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) pochodzących z dymu papierosowego oraz spalin w powietrzu, odkryli, że dzieci matek narażonych na najwyższe stężenie tych substancji w 3 trymestrze ciąży były obarczone o 79% wyższym ryzykiem rozwinięcia otyłości. Zanim ukończyły one 7 rok życia, prawdopodobieństwo schorzenia wzrosło ponad dwukrotnie, najpewniej dlatego, że związki chemiczne znajdujące się w zanieczyszczonym powietrzu mogą zakłócać pracę hormonów regulujących wzrost i rozwój dziecka.

Więcej o wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie znajdziesz w serwisie abcZdrowie.pl.