O autorze
MamPrawoWiedziec.pl
serwis.MamPrawoWiedziec.pl

Jesteśmy pierwszą polską organizacją, która realizuje ideę smart voting - informujemy o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne.

Ułatwiamy dostęp do informacji publicznych. Przepytujemy kandydatów w wyborach powszechnych, abyście mogli głosować świadomie. Publikujemy informacje o doświadczeniu, poglądach i głosowaniach polskich parlamentarzystów, aby ich praca była jawna i przejrzysta. Zbieramy ich wyborcze obietnice, aby przestali ochoczo rzucać słowa na wiatr. I dodatkowo obserwujemy podobne projekty na świecie.

Projekt MamPrawoWiedziec.pl jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Fundacji Batorego.

Energetyka i klimat - co sądzą kandydaci?

Kandydaci do Parlamentu Europejskiego są przeciwni nowym celom pakietu klimatycznego: dalszej redukcji emisji i zwiększaniu udziału energii z odnawialnych źródeł. Popierają jednak same założenia polityki klimatycznej – przede wszystkim korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Kandydujący nie zgadzają się na podnoszenie cen uprawnień na emisję CO2. W Brukseli zamierzają działać przede wszystkim na rzecz dywersyfikacji źródeł energii: rozwoju OZE i czystych technologii węglowych oraz energetyki prosumenckiej.


Nowy pakiet klimatyczny – kandydaci są na nie. W nadchodzącej kadencji Parlament Europejski będzie pracować nad zaproponowanym przez Komisję Europejską pakietem polityki klimatycznej do 2030 r. Propozycja zawiera m.in. dwa cele: redukcję emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. oraz zwiększenie udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych do 27 proc., bez precyzowania celów dla poszczególnych państw. Kandydaci, którzy odpowiedzieli na kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl są przeciwnikami obu propozycji.


Tzw. polityka klimatyczna jest zbędna. Nie odpowiadamy za zmiany klimatu. Wojciech Wilkowski (Ruch Narodowy, nr 2, okr. kujawsko-pomorski)
Największy opór budzi propozycja dalszego obniżania emisji gazów cieplarnianych, Jedynie wśród osób na listach Partii Zielonych zwolennicy tego postulatu mają lekką przewagę. Dalsze ograniczanie emisji znajduje niewielkie poparcie wśród kandydatów SLD-UP oraz Europy Plus Twój Ruch i pojedynczych osób z PO oraz Nowej Prawicy.
Polityka klimatyczna nie może prowadzić do zamykania przemysłu w Europie i przenoszenia go do innych państw, gdzie nadal emitowane będą zanieczyszczenia. Musi być elastyczna i uwzględniać inne aspekty gospodarcze i społeczne. Mirosław Mironowicz (PSL, nr 9, okr. pomorski)
UE nie powinna uchwalać żadnych nowych celów polityki klimatycznej przynajmniej do momentu porównywalnego zaangażowanie w ochronę klimatu ze strony głównych światowych emitentów gazów cieplarnianych. Tadeusz Cymański (Solidarna Polska, nr 2, okr. śląski)
Zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł budzi nieco mniejszy sprzeciw, ale nadal oceniane jest przez kandydatów negatywnie.
Propozycję Komisji, by udział energii z odnawialnych źródeł zwiększyć do 27 proc. zamierza poprzeć większość kandydatów Partii Zielonych, prawie połowa E+TR jedna trzecia SLD-UP. Postulat popierają mniejsze grupy kandydatów z PO, Demokracji Bezpośredniej, PSL i Polski Razem.
Obecny rozwój technologiczny umożliwia stosowanie coraz tańszych i dostępniejszych metod korzystania z OZE - należy je wspierać również w trosce o korzyści gospodarcze. Marcin Kowrygo (Demokracja Bezpośrednia, nr 10, okr. małopolsko-świętokrzyski)
Zezwolenia na emisję CO2. W mijającej kadencji Parlament Europejski zadecydował o czasowym wycofaniu ze sprzedaży 900 mln zezwoleń na emisję CO2 z rynku handlu uprawnieniami do emisji (backloading). Cała polska delegacja była temu przeciwna. Opóźnienie sprzedaży zezwoleń miało na celu zwiększenie ich ceny, co z kolei, zdaniem zwolenników backloadingu, miało przyczynić się do ograniczania emisji CO2 przez przedsiębiorców. Przeciwnicy uważają, że taka sztuczna regulacja prowadzi do wzrostu cen energii i zagraża europejskiej konkurencyjności.
W nadchodzącej kadencji polscy europosłowie prawdopodobnie również będą zgodni w tej kwestii. Z postulatem sztucznego podnoszenia cen na uprawnienia do emisji gazów nie zgadza się zdecydowana większość kandydatów.Co chcą zrobić przyszli europosłowie? 94 proc. kandydatów uważa, że należy kontynuować wspieranie rozwoju OZE. Kandydaci deklarują również, że będą działać na rzecz zrównoważonego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Stosunkowo najwięcej takich deklaracji pada wśród osób na listach Partii Zielonych, Europy Plus Twój Ruch oraz Polski Razem Jarosława Gowina.
Mateusz Mirys (Zieloni, nr 1, okr. łódzki) deklaruje: zależałoby mi przede wszystkim na rozwoju przemysłu energii odnawialnej oraz technologii poprawiających efektywność energetyczną. Tzw. „zielone miejsca pracy” to szansa w walce z bezrobociem przy jednoczesnej dbałości o klimat i stan środowiska naturalnego. Wspierałbym więc wszelkie projekty, regulacje oraz inwestycje, które promowałyby OZE i efektywność energetyczną.
Ten pozytywny stosunek do odnawialnych źródeł energii nieco zaskakuje, biorąc pod uwagę zdecydowany sprzeciw kandydatów wobec postulatu zawarcia w nowym pakiecie klimatycznym konkretnego celu dotyczącego OZE. Chociaż kandydaci nie zgadzają się aby Parlament Europejski przyjął jako cel zwiększenie do 27 proc. udziału energii z odnawialnych źródeł, chcą rozwijać i upowszechniać OZE.
Przyszli posłowie do Parlamentu Europejskiego w polityce klimatycznej i energetycznej są zazwyczaj zwolennikami zachowania równowagi między energetyką a wpływem gospodarki na środowisko. Istotny jest rozwój odnawialnych źródeł energii, ale przy uwzględnieniu możliwości państw i przesłanek ekonomicznych. Często opowiadają się za dalszym korzystaniem z energii węglowej przy jednoczesnym rozwijaniu czystych technologii spalania węgla.
Adam Chudziński (Zieloni, nr 4, okr. śląski) postuluje, by korzystać z najnowszych technologii ekologicznego spalania węgla i korzystać z polskiego "czarnego złota" jak najdłużej.
Kolejnym, ważnym dla kandydatów tematem jest dywersyfikacja, czyli różnicowanie źródeł pozyskiwania energii. Kandydaci zamierzają działać na rzecz korzystania z nowych źródeł: będą wspierać prace nad nowymi technologiami, poszukiwania gazu łupkowego oraz przenoszenie części produkcji energii z wielkich koncernów do małych firm i gospodarstw domowych. To ostatnie rozwiązanie popiera 91 proc. kandydatów.
[zamierzam] wspierać rozwój małych elektrowni wodnych, deklaruje Jerzy Barzowski (PiS, nr 10, okr. pomorski)
Podejmę działania zmierzające do ułatwienia szybkiego oszacowania zasobów gazu z łupków, ale przy okazji także konwencjonalnego oraz ropy. Będę wspierał także rozwój energetyki prosumenckiej. Karol Jaworski (Polska Razem, nr 9, okr. pomorski)
1. Wsparcie dla powstania Unii Energetycznej
2. Stymulowanie powstania europejskich technologii energetycznych (np. w wydobyciu gazu ze źródeł niekonwencjonalnych)
3. Poparcie dla dywersyfikacji

To cele, które zamierza realizować Andrzej Grzyb (PSL, nr 1, okr. wielkopolski)
Dla kandydatów Nowej Prawicy priorytetem jest zniesienie zobowiązań nałożonych na Polskę przez Wspólną Politykę Klimatyczną, np. zniesienie obowiązku ograniczenia emisji CO2.
Polityka klimatyczna? NIKT NA ŚWIECIE POZA UE TEGO NIE ROBI i słusznie. – twierdzi Zygmunt Kopacz (Nowa Prawica, nr 1, okr. wielkopolski)
Rozwiązanie problemu ocieplania klimatu kandydaci widzą też w zmianie sposobu korzystania z energii przez obywateli.
Zaniedbanym czynnikiem w dyskusji o energii/ klimacie są nawyki konsumpcyjne niepotrzebnie zwiększające zużycie energii. Przykład z domowego podwórka: elektryczna szczoteczka do zębów. Naprawę jest niezbędna? Ten tryb myślenia przenosi się też na transport, usługi i przemysł. Marzena Guzowska (Nowa Prawica, nr. 6, okr. pomorski)
Zamierzam w pierwszej kolejności podjąć działania zmierzające do stworzenia europejskich ram edukacji Europejek i Europejczyków w zakresie ochrony klimatu i energetyki połączonych z kampaniami społecznymi (zakres: demokracja energetyczna, ruch prosumencki, promocja OZE, ochrona klimatu). Agnieszka Stupkiewicz-Turek (E+TR, nr 10, okr. małopolsko-świętokrzyski)

Więcej poglądów kandydatów znajdziesz na MamPrawoWiedziec.pl. Wejdź i zagłosuj świadomie!

Opracowanie: Anna Ścisłowska
Współpraca: Maciej Szczepański, Magdalena Wnuk
Źródła:
Kwestionariusz doświadczenia i poglądów kandydatów do Parlamentu Europejskiego. MamPrawoWiedziec.pl Dane aktualne na 20.05.2014
17 kluczowych głosowań w Parlamencie Europejskim, Melchior Szczepanik, Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
0 0W Polsce tego filmu ludzie boją się jak ognia. Widziałem "Malowanego ptaka" i już wiem dlaczego

POLECAMY

HYDEPARK 0 0Maciej Stuhr kończy 44 lata. I właśnie z tej okazji dał bardzo szczery wywiad
0 0Tak się rozjeżdża konkurencję. Po takiej zapowiedzi serwisu Disney+ Netflix może się bać

TRAGEDIA W WARSZAWIE

FELIETON 0 0Ilu ludzi ma jeszcze zginąć na pasach? Posłowie, przestańcie się bać kierowców!
X-lander 0 0Złożysz go jedną ręką. Mamy cenią go za wielofunkcyjne zastosowanie
PSSB 0 0Konsultanci sprzedaży bezpośredniej. Kim są osoby działające w tej rozwijającej się branży?
POLECAMY 0 0Tak Kaczyński traci władzę. Po wyborach dostał dwa potężne ciosy